• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W środę odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Stefanowi Bryle

  13.12.2011. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przy pierwszym na świecie spawanym moście drogowym na Słudwi w środę, 14 grudnia, zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona autorowi konstrukcji, prof. Stefanowi Bryle. Uroczystość odbędzie się w 68. rocznicę śmierci wybitnego polskiego inżyniera.

  Most na rzece Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem to pierwszy na świecie spawany most stalowy. Oddany do użytku w 1928 roku miał 27 metrów długości, 6,8 metra szerokości i ważył tylko 56 ton. 40 lat od momentu oddania most trafił do rejestru zabytków.

   

  W porównaniu z klasyczną wówczas konstrukcją nitowaną, której masa sięgałaby 70 ton, była to prawdziwa rewolucja techniczna. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku do Łowicza przyjeżdżali inżynierowie m.in. z Niemiec, Anglii i Francji, a polską konstrukcją interesowały się największe na świecie firmy.

  Urodzony w 1886 roku prof. Stefan Bryła był inżynierem budownictwa, światowej sławy pionierem spawalnictwa, wykładowcą Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, posłem I, II i III kadencji sejmu II Rzeczypospolitej. Światową sławę przyniosła mu budowa mostu na Słudwi. W 1929 roku został członkiem międzynarodowej komisji mostów i konstrukcji inżynierskich.

  Polski inżynier współpracował przy budowie Woolworth Building w Nowym Jorku - wówczas najwyższego budynku na świecie. Jedną z najsłynniejszych polskich konstrukcji prof. Bryły był budynek warszawskiego Prudentialu - przedwojenny drapacz chmur, który choć trafiony niemal tysiącem pocisków przetrwał wojnę. Do dzieł prof. Bryły należą również budynki Muzeum Narodowego, Poczty Głównej w Warszawie.

  Oprócz działalności politycznej, wychował również pokolenia inżynierów, którzy brali udział w powojennej odbudowie kraju. Był autorem blisko 250 prac naukowych, podręczników i artykułów.

  Po wybuchu II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i szefem komórki Robót Publicznych i Odbudowy. Dla Kedywu AK opracował instrukcję "Jak niszczyć stalowe mosty". Pozostał aktywnym nauczycielem akademickim, pełniąc funkcję dziekana tajnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

  Wskutek donosu jednego ze swych studentów 16 listopada 1943 roku został aresztowany wraz z rodziną i rozstrzelany u zbiegu ulic Puławskiej i Goworka. Miejsce pochówku inżyniera nie jest znane, jego symboliczny grób znajduje się na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.

  W 1964 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ustanowił nagrodę im. Stefana Bryły za osiągnięcia naukowo-badawcze. Dorobek polskiego uczonego docenili też Amerykanie przyznając mu w 1995 roku nagrodę Historic Welded Structure Award za most spawany na Słudwi.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Most spawany na Słudwi – zabytkowy most na rzecze Słudwi w miejscowości Maurzyce; pierwszy na świecie drogowy most spawany. Oddany do użytkowania w grudniu 1928 r., zrealizowany przez firmę K. Rudzki i S-ka w Mińsku Mazowieckim według projektu prof. Stefana Bryły (przy projekcie pracował także inny znany polski inżynier - Władysław Tryliński). Spawanie elektryczne zastąpiło stosowane do tej pory nity łączące, zmniejszając masę z 70 ton konstrukcji nitowanej do 56 ton spawanej. Marian Mieszkowski (ur. 17 stycznia 1913 w Tomaszowie Lubelskim, zm. 4 września 2007) – polski specjalista w zakresie ciepłownictwa, wykładowca akademicki, autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, inicjator i pionier konstrukcji urządzeń pomiarowych mocy silnika w Polsce, honorowy członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), inicjator powstania i współorganizator Muzeum i Księgi Pamięci Politechniki Łódzkiej, oraz przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika jej pierwszego rektora prof. Bohdana Stefanowskiego, Honorowy Obywatel Miasta Łodzi Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos.

  Przegląd Budowlany – miesięcznik techniczno-naukowy, założony w 1929 roku przez Stowarzyszenie Zawodowe Polskich Przemysłowców Budowlanych w Warszawie, od roku 1934 jest organem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Stanisław Kajfasz (ur. 16 lutego 1925 w Krakowie, zm. 10 września 2013) – polski specjalista w zakresie teorii konstrukcji z betonu, prof. dr inż., przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w latach 1984-1990 oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1994.

  Prof. inż. Antoni Biegus jest pracownikiem naukowym Katedry Konstrukcji Metalowych Politechniki Wrocławskiej. Jest z nią związany jest od 1971 roku, kiedy to ukończył studia budowlane i uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Cmentarz żydowski w Człuchowie – nieistniejący, założony w XVIII wieku kirkut znajdujący się w Człuchowie przy Alei Wojska Polskiego. Pierwsza zapisana wzmianka o przeprowadzonym pochówku pochodzi z roku 1748. Po dewastacji w czasie II wojny światowej na jego terenie znajduje się niewielki park, gimnazjum nr.1 im. Kazimierza Jagiellończyka oraz domy mieszkalne. W 2007 roku na cmentarzu została odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca pochowanych tam Żydów. Napis brzmi: Pamięci Żydów Człuchowa pochowanych na tym cmentarzu. Cześć ich błogosławionej pamięci. Mieszkańcy Człuchowa.

  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Guardian Building (Union Trust Building) – budynek w Detroit w USA. Został zaprojektowany przez Donaldson & Meier i Smith, Hinchman & Grylls Jego budowa, rozpoczęta w roku 1928, zakończyła się w 1929 roku. Został wykonany w stylu art deco. Ma 151 metrów wysokości i 40 pięter nadziemnych. Pod ziemią znajdują się jeszcze 3 kondygnacje. Główna bryła budynku ma 36 pięter i jest zwieńczona dwoma asymetrycznymi iglicami. W chwili ukończenia był najwyższym masońskim budynkiem na świecie, oraz drugim co do wysokości w Detroit. Obecnie jest na 8 pozycji. Nazywany jest "katedrą handlu". Jego wnętrze jest bogato zdobione mozaikami, oraz ceramiką. Na zewnątrz i wewnątrz budynku znajdują się motywy dotyczące rdzennych mieszkańców Ameryki. Od 1989 roku znajduje się na liście National Register of Historic Places. Jest to lista na której umieszczono obiekty w Stanach Zjednoczonych, wartych zachowania. W czasie II wojny światowej budynek był wykorzystywany do produkcji na rzecz wojny. Był nazywany wtedy "arsenałem demokracji". Na szczycie budynku znajduje się amerykańska flaga.

  Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 86 doktorów. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa AECEF (Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy. Wydział intensywnie współpracuje z organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności budowlano-architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z Vitus Bering Denmark University College w Horsens.

  Stefan Władysław Bryła (ur. 17 sierpnia 1886 w Krakowie, zm. 3 grudnia 1943 w Warszawie) – polski inżynier budowlany, pionier spawalnictwa i konstrukcji spawanych, polityk lwowskiej chadecji i poseł na sejm II RP.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Niniejszy artykuł zawiera listę i opisy pomników i tablic pamiątkowych poświęconych ofiarom katastrofy polskiego Tu-154M w Smoleńsku odsłoniętych w latach 2010 i 2011. Upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku miało charakter zbiorowy bądź indywidualny; poświęcone im pomniki powstały w wielu miejscach Polski (np. pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie) i poza jej granicami (np. Pomnik Męczenników Katynia w Tatabánya). Niektóre źródła podają, że do listopada 2011 roku w Polsce i na świecie powstało ok. 400 miejsc upamiętnienia ofiar katastrofy.

  Het Strijkijzer - wieżowiec o charakterze mieszkalnym w Hadze, w Holandii o wysokości 132 metrów. Budynek składa się z 43 kondygnacji i jest położony na niewielkiej działce o wymiarach 30 na 35 metrów. Został zaprojektowany przez architekta Paula Bontenbala i wybudowany przez firmę Vestia. Bryła budynku była inspirowana wieżowcem Flatiron Building z Nowego Jorku, pochodzącym z 1902 roku. Budowa Het Strijkijzer rozpoczęła się w 2005 roku, a w 2007 budynek został oddany do użytku. Jest drugim pod względem wysokości wieżowcem w Hadze po wieżowcu Hoftoren. W 2007 roku budynek został wyróżniony złotą nagrodą w konkursie Emporis Skyscraper Award oraz nagrodą Nieuwe Stad Prijs, która jest przyznawana dla inwestycji w Hadze. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) - polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, zrzeszająca inżynierów, techników, studentów oraz uczniów szkół budowlanych.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Jerzy Lewszecki (ur. 1913, zm. 2 sierpnia 1955) – major Wojska Polskiego, oficer zawodowy - artylerzysta, od 1926 roku wychowawca w Korpusie Kadetów nr 1 Józefa Piłsudskiego we Lwowie, uczestnik walk we wrześniu 1929 roku w obronie Twierdzy Modlin. Uciekł z niewoli niemieckiej i znalazł się w 2 Korpusie Polskim Gen. Władysława Andersa we Włoszech. Po wojnie przebywał w Anglii i Niemczech, gdzie związał się z II Oddziałem Rządu RP w Londynie. W listopadzie 1953 roku został wysłany z misją zwiadowczą do Polski, przekraczając nielegalnie granicę wraz ze Stanisławem Rajkowskim. W marcu 1954 roku aresztowany o to, że w czasie od grudnia 1952r. do 17 marca 1954r. na terenie Anglii, Niemiec Zachodnich i i Polski działając na szkodę Polski wstąpił na służbę II Oddziału przy tzw. rządzie londyńskim i prowadził działalność wywiadowczą na rzecz wywiadu amerykańskiego, skazany został na karę śmierci wyrokiem z 19 marca 1955 wydanym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano 2 sierpnia 1955 roku. Pochowany prawdopodobnie na terenie dzisiejszej kwatery "Ł" zwanej "Łączką", wśród innych pogrzebanych potajemnie ofiar zamordowanych w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 1 listopada 1998 roku został tam odsłonięty pomnik jego pamięci.

  Dodano: 13.12.2011. 14:04  


  Najnowsze