• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W stolicy seminarium dla nauczycieli przyrody o Marii Skłodowskiej-Curie

  18.01.2011. 00:07
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Wokół Marii Skłodowskiej-Curie w jej międzynarodowym roku" - pod takim tytułem odbędzie się 20 stycznia w Warszawie seminarium przeznaczone dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Jego organizatorami są: doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie przyrody, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

  Podczas seminarium zostaną poruszone kwestie związane z dorobkiem naukowym polskiej uczonej, w tym konsekwencje dla nauki i praktyki związane z odkryciem przez nią radu.

  Będzie też mowa o tym, jak opracować i realizować projekt edukacyjny związany z Międzynarodowym Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie (etapy realizacji projektu, dobór treści i zadań, formułowanie problemów badawczych, sposoby prezentacji projektu, ocenianie umiejętności ponad przedmiotowych).

  Wykładowcami będą m.in. nauczyciele akademiccy z Katedry Chemii SGGW oraz doradcy metodyczni m. st. Warszawy w zakresie przyrody i chemii.

  Seminarium jest bezpłatne, a jego celem jest pogłębienie wiedzy o polskiej uczonej oraz zachęcenie nauczycieli do opracowania i realizacji projektów edukacyjnych związanych z jej osobą i osiągnięciami.

  Jak informuje Bożena Sienkiewicz, inicjatorka seminarium, doradca metodyczny w zakresie przyrody Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, w spotkaniu weźmie udział ponad 30 nauczycieli przyrody szkół podstawowych. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką w marcu planowana jest druga edycja seminarium, przeznaczona dla nauczycieli różnych przedmiotów ze szkół ponadpodstawowych.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.30 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Freta 16.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

  Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiceprezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, członek zarządu Prezydium Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Warszawie. W roku 2004 była konsultantką przy realizacji filmu Bohdana Rączkowskiego Maria Skłodowska-Curie. Autorka książki Maria Skłodowska Curie zawierającej najważniejsze informacje które każdy młody Polak powinien wiedzieć o Marii Skłodowskiej-Curie oraz książki Maria Skłodowska-Curie. Kobieta wyprzedzająca epokę. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – specjalizacja psychologiczna. Posiada tytuł magistra.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie – krakowski oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – gliwicki oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie – krakowski oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Ścieżka Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie – projekt artystyczno-informacyjny, zrealizowany z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie przez Good Looking Studio na zlecenie miasta Warszawy. Na Ścieżkę składa się 12 instalacji artystycznych: murali oraz rzeźb miejskich, pełniących rolę drogowskazów do miejsc w Warszawie związanych z noblistką. Zastosowanie sztuki ulicznej i niekonwencjonalnej stylistyki ma służyć przypomnieniu, że Maria Skłodowska-Curie była warszawianką.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej.

  Dodano: 18.01.2011. 00:07  


  Najnowsze