• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Toruniu rozpoczyna się konferencja młodych fizyków

  10.11.2010. 19:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W czwartek 11 listopada na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpocznie się IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków. Udział w konferencji zgłosiło około 100 studentów fizyki z całej Polski.

  W konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Fizyki UMK weźmie udział 18 kół naukowych fizyków z uczelni znajdujących się w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Łącznie na sesję naukową zapisało się 95 młodych fizyków.

  Podczas ceremonii otwarcia wykłady wygłosi dwóch profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prof. dr hab. Wiesław Nowak opowie o bionanomechanice, a prof. dr hab. Włodzimierz Duch przedstawi wykład zatytułowany ,,Fizyka umysłu". W pierwszy dzień konferencji odbędą się też prezentacje kół naukowych.

  Drugiego dnia konferencji wykład specjalny wygłosi mgr inż. Michał Krupiński z IFJ PAN w Krakowie, autor najlepszej prezentacji VII OSKNF w Warszawie. Jego prezentacja będzie nosić tytuł ,,A w Krakowie na Brackiej pada deszcz - jesienna plucha oczami fizyków".

  Poza wykładami zaproszonych gości swoje prace i zainteresowania zaprezentują również studenci, część w formie referatów, a pozostali w formie plakatów. Zagadnienia podejmowane przez młodych fizyków to m.in. magnetometria atomowa, pułapkowanie cząstek, badania przepływu rzeki, akceleratory cząstek, budowanie radioteleskopu, astrofizyka kwantowa, wpływ matematyki na fizykę, ciekłe soczewki, paradoksy w fizyce i wiele innych.

  Konferencja potrwa do niedzieli 14 listopada. Podczas ceremonii zamknięcia zostaną wybrane najlepszy referat i najlepszy plakat. Uczestnicy podejmą też decyzję o miejscu przyszłorocznego spotkania kół naukowych fizyków, gdyż sesja taka odbywa się co roku w innym mieście.

  Więcej informacji na temat spotkania młodych fizyków znajduje się na witrynie internetowej 9osknf.fizyka.umk.pl. CZA

  PAP - Nauka w Polsce

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi). Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych. Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celami są: upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.

  Z zawodu jestem tłumaczem i redaktorem naukowym, specjalizuję się w tekstach biologicznych i medycznych. Jestem też członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (European Association of Science Editors, EASE). Tutaj można obejrzeć mój wykład, który wygłosiłam na poznańskiej konferencji z okazji 10-lecia Wikipedii, zatytułowany Wikipedia: błogosławieństwo czy przekleństwo dla tłumacza?. 10 najpiękniejszych eksperymentów z fizyki (ang. The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science) – książka autorstwa historyka nauki Roberta P. Crease wydana w 2003 roku. Została sporządzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród fizyków z całego świata. Prezentuje najsłynniejsze i najpiękniejsze eksperymenty z fizyki:

  Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie KPStUJ, historyczne nazwy: Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Kółko Przyrodników Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jedno z najstarszych, studenckich kół naukowych w Polsce. Zostało założone 14 kwietnia 1884 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim przez trzech asystentów Wydziału Filozoficznego UJ: Michała Siedleckiego, Jarosława Łomnickiego i Józefa Grzybowskiego. Koło działa do dnia dzisiejszego skupiając w swym gronie studentów zainteresowanych przyrodą i badaniami terenowymi. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Manifest z Göttingen – deklaracja 18 wiodących fizyków jądrowych z Republiki Federalnej Niemiec przeciwko sugerowanemu przez rząd kanclerza Konrada Adenauera uzbrojeniu armii RFN w taktyczną broń atomową w latach 50. XX wieku, tj. we wczesnej fazie zimnej wojny. Wówczas po raz pierwszy w historii Niemiec naukowcy poczuli odpowiedzialność za polityczne decyzje i ich konsekwencje.

  Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (IF UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 3 katedry, 1 zakład i 8 pracowni naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z spektroskopią atomową, fizyką plazmy i astrofizyką, strukturą elektronowa i atomową fazy skondensowanej, fizyką teoretyczną, biofizyką oraz dydaktyką fizyki. Instytut oferuje studia na kierunku fizyka. Aktualnie w instytucie kształci się studentów w trybie dziennym na studiach I (licencjat lub inzynier), II (mgr) i III (dr) stopnia oraz na studiach podyplomowych. Jego kadrę naukową tworzy 24 pracowników: 4 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 14 doktorów i 1 magister, zatrudnia też 5 pracowników naukowo-technicznych . Siedzibą instytutu jest Gmach Główny Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku. IT Academic Day (ITAD) - cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez Microsoft Student Partnerów i studentów z Grup .Net i Grup IT (Informatycznych kół naukowych lub ich sekcji) we współpracy z firmą Microsoft.

  Stanisław Kielich (ur. 10 listopada 1925 w Czempiniu, zm. 15 października 1993 w Poznaniu) – fizyk, twórca poznańskiej szkoły optyki nieliniowej, organizator i przewodniczący międzynarodowych konferencji optyki nieliniowej (EKON) w Poznaniu, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców w drugiej połowie XX w. Był uczniem Arkadiusza Piekary i nauczycielem kilku pokoleń fizyków. Jarmark Fizyczny - impreza naukowa, odbywająca się co dwa lata w Krakowie (w ostatnich dniach września) z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W czasie jej trwania wygłaszane są liczne wykłady oraz pokazy związane z fizyką i dziedzinami pokrewnymi. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Przeznaczona jest dla nauczycieli, uczniów, studentów i osób zianteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi. Biorą w niej udział następujące krakowskie placówki naukowe:

  Dodano: 10.11.2010. 19:11  


  Najnowsze