• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Warszawie III edycja warsztatów promujących biotechnologię

  09.04.2010. 20:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wieczornym wykładem prof. Marcina Filipeckiego z SGGW na temat czytania kodu DNA przez naukowców rozpoczyna się 9 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie III edycja otwartych warsztatów promujących biotechnologię.

  Trzydniowym warsztatom, w których mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, towarzyszy hasło: "DNA Encyklopedia Życia". Patronat nad nimi objął prof. Alojzy Szymański, rektor SGGW.

  W programie imprezy m.in. 10 popularnonaukowych wykładów prowadzonych przez naukowców (m.in. o znaczeniu analizy DNA w kryminalistyce, komórkach macierzystych, szczepionkach nowej generacji, perspektywach terapii genowej, wykorzystaniu wirusów w inżynierii genetycznej), pokazowe eksperymenty z różnych dziedzin oraz zajęcia dla dzieci (wycinanki, modele, quizy).

  Organizatorami warsztatów jest Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech, Fundacja Bioedukacji oraz Szkoła Festiwalu Nauki.

  Podobne warsztaty (każde z własnym programem) odbędą się także 16 kwietnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, 16-17 kwietnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 17 kwietnia w Gdańsku (Uniwersytet Gdański i Medyczny oraz Politechnika) i Wrocławiu (Politechnika, UWr i Uniwersytet Przyrodniczy).

  Szczegółowe programy można znaleźć na stronie www.dna.assb.pl.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Uniwersytet Dzieci - Fundacja non-profit powstała w 2007 roku w Krakowie, gdzie mieści się też główna siedziba. Ponadto istnieją trzy oddziały fundacji: w Olsztynie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Uniwersytet Dzieci jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Zajęcia w formie warsztatów i wykładów prowadzone są dla dzieci w wieku 6-14 lat. Liczba studentów szacowana jest na około 6000 osób. Uniwersytet Dzieci prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Europejska. Ogrodnictwo (hortologia) – wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo jest jedną z dyscyplin naukowych w obrębie dziedziny naukowej – nauki rolnicze. W Polsce jest pięć uczelni wyższych, na których są wydziały ogrodnicze oraz kilka innych (zarówno publicznych jak i niepublicznych) na których prowadzone są studia na kierunku ogrodnictwo. Wydziały ogrodnicze są na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Bronisław Gej (ur. 1922, zm. 18 kwietnia 2014 w Warszawie) – polski botanik, fizjolog roślin, prof. dr. hab. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Arkadiusz Henryk Piekara (ur. 12 stycznia 1904 w Warszawie, zm. 28 kwietnia 1989 w Warszawie) – polski fizyk, wykładowca, pisarz naukowy, humanista. Był profesorem fizyki na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej powstał 1 października 1977 roku. Decyzją Rektora SGGW, dnia 1.01.2000 roku została zmieniona nazwa i utworzono nowe Katedry. Powstał Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Sonda – pierwszy ogólnopolski miesięcznik popularnonaukowy tworzony w całości przez studentów Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Na łamach Sondy zamieszczane są artykuły promujące przede wszystkim naukę, technikę oraz przedsiębiorczość. Pismo jest całkowicie bezpłatne. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się 27 kwietnia 2009 r. Redaktorem naczelnym Sondy jest Tomasz Surynowicz. Pierre Curie (ur. 15 maja 1859, zm. 19 kwietnia 1906) – francuski fizyk, wykładowca na uniwersytecie w Paryżu, mąż Marii Skłodowskiej-Curie ojciec Eve Curie i Irène Joliot-Curie.

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

  Minisumo - rodzaj zawodów między autonomicznymi robotami. Są one umieszczane na arenie zwanej dohyo (czytaj dohjo), ich celem jest zlokalizowanie, zaatakowanie i zepchnięcie z maty przeciwnika. Zawody w minisumo w Polsce rozgrywane są na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz, coraz częściej, także w innych miejscowościach, przy okazji targów i imprez okolicznościowych.

  Polski Uniwersytet Wirtualny – wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi studia oraz kursy uzupełniające przez Internet. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) - społeczna organizacja, jednocząca naukowców - obywateli Litwy – stworzona do zaspokajania wspólnych potrzeb i celów, rozwoju nauki i sztuki, podnoszenia poziomu wykształcenia młodzieży. Stowarzyszenie zostało założone 14 kwietnia 1989 roku. Obecnie do Stowarzyszenia należy 62 członków, wśród nich 8 doktorów habilitowanych oraz 54 doktorów z różnych dziedzin nauki. W okresie 1989-1998 funkcje prezesa SNPL sprawował prof. dr hab. Romuald Brazis, w latach 1998-2011 – dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, w 2011 prezesem został wybrany prof. dr hab. Bogusław Grużewski. Stowarzyszenie organizuje konferencje naukowe, odczyty oraz dyskusje na różne aktualne dla społeczeństwa tematy, wydaje swój Rocznik. SNPL zachęca swoich członków do zgłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji naukowych, uczestniczenia w konferencjach, pisania prac habilitacyjnych.

  Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Dodano: 09.04.2010. 20:42  


  Najnowsze