• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warstwy polichromii odkryto w kościele oo. franciszkanów w Kaliszu

  17.11.2011. 13:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Warstwy polichromii z czasów Bolesława Pobożnego i krzyże w prezbiterium kaplicy Męki Pańskiej, które fundowali ówcześni władcy odkryto w trakcie prac renowacyjnych w XIII - wiecznym kościele ojców franciszkanów w Kaliszu. 

  ,,Podczas prac konserwatorskich odsłonięto m.in. przykryte elementy gotyckiego okna maswerkowego. Po tych badaniach konserwatorzy uznali, że najprawdopodobniej była tutaj kaplica książęca. To bardzo istotna dla historii miasta wiedza" - powiedziała PAP miejski konserwator zabytków, Anna Woźniak.

  Franciszkanów sprowadziła do Kalisza księżna Jolanta - córka króla węgierskiego Beli IV, która po zaślubinach w katedrze wawelskiej (1256 r.) z księciem kaliskim Bolesławem Pobożnym przybyła do tego miasta ze swoim kapelanem, franciszkaninem Janem z Bolonii. Książę wzniósł wtedy w centrum miasta murowaną świątynię.

  Po zakończeniu prac u franciszkanów opracowano program dalszych badań na 2012 r., które będą kosztować ponad 600 tys. zł. ,,Chcemy przywrócić pierwotny stan, aby można było zobaczyć jak świątynia wyglądała w okresie średniowiecza" - wyjaśniła Woźniak.

  W drewnianym kościółku filialnym św. Wojciecha z 1798 r. przylegającym dziś do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, prowadzono prace przy nawie głównej. ,,Oczyszczono warstwy malarskie, przywrócono polichromie do pierwotnego stanu" - powiedziała konserwator.

  Zakonserwowano też okna w nawie i miniwitrażyki. Pełna konserwacja nie została zakończona, ponieważ specjaliści stwierdzili zły stan techniczny belki podwalinowej. Według Woźniak, sporządzana jest dokumentacja, bez której nie można rozpocząć jej konserwacji. Dodała, że w kościółku oczyszczono też sufit oraz zastosowano preparaty przeciwko drewnojadom.

  W kościele św. Józefa renowacji poddano XIV wieczny przedsionek i zakrystię. Odsłonięto ceglane ściany i pierwotną głębokość posadowienia kościoła. Sanktuarium św. Józefa jest największym w Polsce centrum kultu tego świętego.

  Na prace konserwatorskie w trzech świątyniach miasto wydało prawie 200 tys. zł. Pozostałe potrzebne pieniądze wyłożyły parafie.

  PAP - Nauka w Polsce

  zak/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dokumentacja prac archeologicznych, dokumentacja prac wykopaliskowych, dokumentacja archeologiczna - sporządzana jest na bieżąco w trakcie prac badawczych. Jej celem jest umożliwienie odtworzenia w przyszłości nie istniejącego stanowiska archeologicznego, które zostało rozkopane przez archeologów. Dokumentacja powinna być prowadzona w taki sposób który pozwoli trójwymiarowo zrekonstruować całe stanowisko wraz z lokalizacją i wyglądem zabytków, obiektów i przebiegiem warstw. Historia Poznania 1253-1320: W roku 1253 książę Przemysł I lokował na prawie magdeburskim, w pobliżu osady przy kościele św. Gotarda, nowe miasto. Osadę tę uzyskał książę w 1244 od biskupa poznańskiego w zamian za osadę przy kościele św. Wojciecha. Lokowanie miasta powierzył Tomaszowi z Gubina.. Na dokumencie (znanym tylko z odpisów) za nadawców prawa podaje się zarówno księcia Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Franciszek Przebindowski (ur. 31 maja 1887 roku w Krakowie, zm. 11 grudnia 1937 w Krakowie) – artysta malarz, uprawiał głównie malarstwo ścienne. Także sztalugowe. Jest autorem wielu projektów polichromii, które również często sam wykonywał m.in. w Rzeszowie, w bazylice oo. Bernardynów w Leżjasku, w kościele parafialnym w Przeworsku, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie, w Igołowie i wielu innych miastach. W roku 1927 wykonał polichromię, według własnego projektu, w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Katarzyny w Radziszowie. W 1929 roku polichromię w kościele Wszystkich Świętych w Sobolewie, a rok później w 1930 namalował dekoracje polichromowe w parafii Ducha Świętego w Chronowie. Jest również autorem stacji Drogi Krzyżowej w klasztorze oo. Reformatorów w Wieliczce. 1934 roku malował polichromię według projektu Józefa Mehoffera Malarze polscy w Turku. Pracował także, wespół z prof. Juliuszem Makarewiczem, przy renowacji fresków na Jasnej Górze w Częstochowie.

  Kościół pw. św. Józefa i klasztor karmelitów bosych w Poznaniu – barokowa świątynia znajdująca się w dzielnicy Św. Wojciech, na Wzgórzu Św. Wojciecha, naprzeciwko kościoła św. Wojciecha. Jest to pierwszy kościół w Polsce poświęcony św. Józefowi. Jest to sanktuarium diecezjalnym św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i wielki ośrodek kultu tego świętego w archidiecezji poznańskiej. Obraz Matki Bożej Pocieszenia – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w kościele Franciszkanów (Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku) w Sanoku.

  Eksploracja stanowisk archeologicznych - pod tym pojęciem rozumiemy sposoby postępowania w trakcie wykopalisk. Metoda badawcza musi być dostosowana indywidualnie dla każdego rodzaju stanowiska. Inaczej wyglądają badania na stanowisku jednowarstwowym a inaczej na stanowisku wielowarstwowym. W czasie badań dąży się do odsłonięcia i zadokumentowania aktywności ludzkiej w przeszłości. Kiedy odsłaniane są jak największe fragmenty warstwy mówimy o wykopaliskach szerokopłaszczyznowych. Umożliwiają one rejestrację zmian w obrębie stanowiska poprzez dokumentację następstwa warstw w pionie, przekrojów, stratygrafii. Należy tak prowadzić eksplorację aby możliwe było odtworzenie trójwymiarowego obrazu nieodwracalnie zniszczonego przez nas w trakcie badań stanowiska archeologicznego. Celem pracy na stanowisku jest zgodna z rzeczywistością i jak najdokładniejsza rejestracja układu zabytków ruchomych i nieruchomych z ich kontekstem. Niezbędne do tego jest dokładne prowadzenie badań. Bazylika kolegiacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu – kościół w Kaliszu, w Śródmieściu, przy placu św. Józefa, wzniesiony w 1353 z fundacji abpa Jarosława Bogorii w miejscu wcześniejszego, przebudowany po 1790, późnobarokowy, z gotyckim prezbiterium; kościół farny, od 1359 kolegiata, od 1978 bazylika mniejsza; wpisany do rejestru zabytków w 1965; narodowe sanktuarium św. Józefa z Nazaretu.

  Kaplica św. Józefa Rzemieślnika w Piekiełku - murowana świątynia rzymskokatolicka w Piekiełku, będąca kościołem filialnym parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku. Wzniesiono ją staraniem miejscowej ludności oraz przy pomocy parafii w Tymbarku. Została poświęcona 31 sierpnia 1986 roku. Jej wnętrze zdobią polichromie zaprojektowane przez Bolesława Szpechta. Muzeum Misyjne OO. Franciszkanów w katowickiej dzielnicy Panewniki umiejscowione przy klasztorze OO. Franciszkanów gromadzące dokumentację, fotografie oraz eksponaty z misji zagranicznych górnośląskiej prowincji zakonu.

  Parafia pw. bł. Michała Kozala w Gnieźnie – jedna z parafii rzymskokatolickich w Gnieźnie. Należy do dekanatu Gniezno I. Znajduje się w zachodniej części miasta; swoim zasięgiem obejmuje część osiedla Piekary, całe osiedle Skiereszewo oraz dwie wsie. Główną świątynią Parafii jest Kaplica parafialna bł. Michała Kozala przy plebanii. Parafia erygowana została 1 stycznia 1988 r. przez kardynała Józefa Glempa. Centrum parafialne mieści się przy ul. Elizy Orzeszkowej 22d. Według danych z odwiedzin duszpasterskich 2012/2013 parafia liczy 5020 mieszkańców. Od 1 lipca 2012 roku zarządzana przez Księży Michalitów ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

  Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy – mauzoleum książąt legnicko-brzeskich przy kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy. Kaplica powstała w wyniku adaptacji i przebudowy dawnego gotyckiego prezbiterium kościoła kalwińskiego w Legnicy.

  Kościół Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Autorem projektu kościoła był Guiniforte Solari. Prace nad budową kościoła rozpoczęto w późnych latach 80. XV wieku i kontynuowano przebudowę w latach 90. tego wieku. Świątynia typu bazylikowego, korpus 3-nawowy (długi i niski) powstał już w latach 60. W kościele Donato Bramante zastosował swoje ulubione motywy architektoniczne wynikające z zamiłowania do formy dośrodkowej - prezbiterium i transept zakończył półkolami, a wokół kopuły umieścił galerię otwartą arkadami na zewnątrz. Kopułę na poligonalnym bębnie wieńczy smukła latarnia (cecha charakterystyczna dla Bramantego). Wnętrze Santa Maria delle Grazie charakteryzuje się lekkością i jasnością. Geometryczne wzory, jak malowane rozetowe okna, są podporządkowane klarowności dyspozycji przestrzennej. Kościół św. Józefa w Nazarecie – kościół rzymskokatolicki położony w mieście Nazaret, na północy Izraela. Kościół jest częścią kompleksu sakralnego Klasztoru Franciszkanów w Nazarecie. Jest on pod wezwaniem św. Józefa z Nazaretu.

  Kaplica gotycka na pl. Bolesława Chrobrego w Policach – pozostałość po XIII/XIV-wiecznym kościele Najświętszej Marii Panny istniejącym tu do końca XIX wieku, a następnie rozebranym. Jest zwana również "małym kościółkiem". Krzysztof Bonadura zwany Starszym (około 1582 - 1668 lub 1669) - pochodzący z Veneto lub Lombardii manierystyczny budowniczy, który około 1618 został sprowadzony do Wielkopolski przez Jana Opalińskiego aby poprowadzić przebudowę kościoła parafialnego w Grodzisku Wielkopolskim. W tej miejscowości Krzysztof Bonadura przyjął obywatelstwo tej miejscowości i ożenił się z jedną z mieszczek. Tu też urodził mu się syn, Krzysztof zwany Młodszym, który przejął następnie schedę po ojcu. Najprawdopodobniej jeszcze przed 1620 poznańscy dominikanie zlecili mu budowę kaplicy świętego Jacka oraz przyległych pomieszczeń w swoim poznańskim klasztorze. Począwszy od 1627 z fundacji Piotra Opalińskiego wznosił w Sierakowie kościół bernardynów oraz zamek Opalińskich. Przypuszczalnie w 1627 zaprojektował również kościół reformatów w Łabiszynie. W 1638 kapituła katedralna sprowadziła go do Poznania na stałe zlecając mu prace przy odbudowie katedry po pożarze z 1622. W 1639 z fundacji Mikołaja Tarnowieckiego, jednego z dworzan Opalińskich, wznosił we Wschowie kościół bernardynów. W 1641 pracował nad dworem we Włoszakowicach dla Krzysztofa Opalińskiego, rozpoczynając jednocześnie, w 1635 prace nad kościołem karmelitów bosych w Poznaniu. Około 1650 na zlecenie karmelitów trzewiczkowych wybudował wieżę przy poznańskim kościele Bożego Ciała. W 1653 pracował natomiast dla Wojciecha Gajewskiego i jego żony Apolinary z Opalińskich nad kościołem w Czaczu oraz tamtejszym dworem. W 1658 na stałe przeniósł się do Poznania, którego obywatelstwo wówczas przyjął. W tym okresie rozpoczął prace nad poznańskim kościołem bernardynów, kontynuował prace nad kościołem karmelitów bosych, pracował przy poznańskim kościele reformatów, a także rozpoczął prace nad kaplicą Jana Dylla w nieistniejącej już poznańskiej kolegiacie farnej, jednak tego zlecenia już nie ukończył. Ponadto przypisuje się mu projekty kościoła parafialnego w Złotowie, we Włoszakowicach (wykonany przed 1643), kościół dominikanów we Wronkach. W 1667 został wybrany starszym cechu murarzy w Poznaniu. Tu też zmarł w 1668 lub 1669.

  Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Gryfinie – jedna z parafii rzymskokatolickich w Gryfinie, należąca do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kościół parafialny późnoromańsko-gotycki wcześniej pw. św. Mikołaja, budowla jest jednoprzęsłową, trójnawową halą z transeptem (nawą poprzeczną), prostokątnym chórem (prezbiterium) i kwadratową w rzucie wieżą zachodnią. Prosto zamknięte prezbiterium, transept i nawa główna w swoim rzucie tworzą układ krzyża greckiego (równoramiennego), początek budowy kościoła datuje się na rok 1278, w którym książę Barnim I przekazał patronat nad świątynią kościołowi NMP w Szczecinie. Fundację ołtarza w roku 1300 wiąże się z zakończeniem budowy części wschodniej kościoła, a więc prezbiterium i transeptu. Partie te wzniesione zostały z ciosów kamiennych przy użyciu cegły w architektonicznym detalu. Drugi etap budowy miałby być ukończony w 1325 roku, kiedy to książę Otton I ufundował drugi ołtarz. Zbudować wtedy miano z cegły bazylikowy, trójnawowy, jednoprzęsłowy korpus i kamienną w dolnej partii wieżę zachodnią. O istnieniu w tamtym czasie układu bazylikowego (nawy boczne niższe od nawy głównej) świadczą okna w górnej partii ścian nawy głównej, widoczne dziś na strychu kościoła. Trzeci etap budowy przypada na epokę późnego gotyku (XV wiek). Podwyższono wtedy nawy boczne do wysokości nawy głównej tworząc układ halowy oraz założono sklepienia gwiaździste (dotychczas kościół nakryty był drewnianym stropem). W 1938 r. zmieniono średniowieczny stożek wieńczący wieżę na zupełnie nie komponujący z całością neobarokowy hełm.. Mieści się przy ulicy Kościelnej. Prowincja wielkopolska świętego Antoniego – prowincja zakonu franciszkanów-reformatów utworzona pierwotnie jako kustodia w 1623 r., do rangi prowincji podniesiona w 1639 r. W 1772 r. posiadała 17 klasztorów: Brzeziny koło Łodzi, Chocz, Kalisz, Konin, Lutomiersk, Łabiszyn, Miedniewice, Miejska Górka, Osieczna, Pakość, Poznań, Rawicz, Szamotuły, Szczawin Kościelny, Warszawa, Wieluń, Woźniki. W klasztorach tych przebywało wówczas 389 zakonników - 245 kapłanów, 35 kleryków i 109 braci.

  Dodano: 17.11.2011. 13:47  


  Najnowsze