• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty CONFORM-JET, Sztokholm, Szwecja

  11.08.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 9 listopada 2011 r. w Sztokholmie, Szwecja, odbędą się warsztaty CONFORM-JET.

  Wydarzenie stworzy okazję do udziału w prezentacjach i dyskusjach poświęconych nowym tematom i kluczowym zagadnieniom w takich obszarach jak:
  - swobodna obróbka skrawaniem za pomocą wysokoenergetycznych strumieni płynów;
  - oparte na energii, wieloczujnikowe strategie monitoringu;
  - predyktywne systemy sterujące posiadające zdolność samouczenia się;
  - modelowanie i symulacja pióropuszy strumieni.

  W drugiej części wydarzenia odbędą się pokazy kilku studiów przypadku, których celem będzie pogłębienie wiedzy i wzbudzenie zainteresowania innowacyjną, niekonwencjonalną technologią obróbki skrawaniem.

  Sponsorem warsztatów jest projekt CONFORM-JET (Samouczący się system sterujący do swobodnego frezowania za pomocą wysokoenergetycznych strumieni płynów). Projekt CONFORM-JET poświęcony jest wysokoenergetycznym strumieniom - niszowej technologii, za pomocą której można skrawać dowolny materiał przykładając nieznaczne siły skrawania, generując praktycznie zerowe ilości ciepła i wykorzystując ścierny strumień jako uniwersalne narzędzie.

  W projekcie bierze udział dziewięciu uczestników z Czech, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wlk. Brytanii. Jego realizację zaplanowano do końca października 2013 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pogłębiacz – narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu. Nóż dłutowniczy - narzędzie skrawające wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, używane w dłutownicach do strugania pionowego. Głównym zastosowaniem jest wykonywanie obróbki kształtowej wewnątrz otworów (rowki, uzębienie itp.) oraz w przypadku braku swobodnego wybiegu narzędzia. Frezowanie – rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje narzędzie, a posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki, na której jest prowadzona obróbka) wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany.

  Obróbka wiórowa – rodzaj obróbki skrawaniem polegający na usuwaniu nadmiaru materiału narzędziami skrawającymi, których ostrza mają zdefiniowaną geometrię, a ich liczba jest ustalona. Oddzielony w czasie obróbki naddatek materiału zamieniony zostaje na wióry, a wykonywany proces przeprowadza się na obrabiarkach. Concept Formulation (CONFORM) – amerykański program konstrukcyjno-badawczy zmierzający do opracowania okrętu podwodnego z napędem jądrowym trzeciej generacji. Program zmierzał do budowy nowego, nowoczesnego typu okrętów myśliwskich o wysokich osiągach i wielu nowatorskich w rozwiązaniach, stanowiącego odpowiedź na intensywny rozwój radzieckich konstrukcji tej klasy jednostek. W wyniku promowania przez admirała Hymana Rickovera odmiennej koncepcji rozwoju amerykańskich jednostek tej klasy, program Conform został przerwany, a okręty według tego projektu nie weszły do produkcji ustępując budowie mniej nowoczesnych jednostek typu Los Angeles.

  Frezarka – obrabiarka przeznaczona do obróbki skrawaniem powierzchni płaskich i kształtowych takich jak rowki, gwinty, koła zębate. Narzędziem obróbczym stosowanym w frezarce jest frez. Głównym ruchem powodującym skrawanie freza jest jego ruch obrotowy, oprócz tego frez przesuwa się względem obrabianego materiału. Obróbka frezarką nazywa się frezowaniem. Elektrodrążenie – technologia drążenia elektroerozyjnego, podobnie jak obróbka skrawaniem, jest obróbką ubytkową. Polega ona na wywołaniu erozji materiału poprzez impulsowe wyładowania elektryczne pomiędzy dwiema elektrodami będącymi narzędziem i przedmiotem obrabianym, oddzielonymi dielektrykiem. Obróbka elektroiskrowa i impulsowa są jednymi z najczęściej spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej.

  Obróbka ścierna – rodzaj obróbki skrawaniem, w której narzędziem skrawającym są ziarna ścierne luźne albo w postaci pasty, tarczy, osełki, papieru lub płótna ściernego. Liczba ostrzy skrawających i ich geometria są niezdefiniowane. USS Glenard P. Lipscomb (SSN-685) — amerykański myśliwski okręt podwodny o napędzie atomowym, którego opracowanie przez zastosowanie turbiny elektrycznej zamiast parowej, stanowiło próbę konstrukcji okrętów podwodnych, których system napędowy generuje mniejszy poziom szumów. Z uwagi na ograniczone możliwości taktyczne jednostki, w tym niską prędkość okrętu, a także w związku z problemami natury technicznej związanymi z wysokością temperatur systemu napędowego, nie wybudowano innych jednostek tego typu. Wpływ na rezygnację przez United States Navy z kontynuacji tego programu, miała również tocząca się w tym samym czasie rywalizacja pomiędzy programem supernowoczesnego w tym czasie atomowego okrętu podwodnego Comform oraz programem budowy USS "Los Angeles" (SSN-688).

  Pilnik - narzędzie służące do piłowania, czyli skrawania z obrabianej powierzchni cienkiej warstwy o grubości od 0,01 do 1 mm.

  Strug – ręczne narzędzie do obróbki skrawaniem drewna i materiałów drewnopochodnych (płyty wiórowe, pilśniowe itp.). Strug składa się ze stalowego ostrza osadzonego w korpusie z drewna, metalu lub innych tworzyw.

  Struganie metalu - obróbka skrawaniem stosowana głównie do obróbki powierzchni płaskich. Ruch skrawający może wykonywać narzędzie (struganie poprzeczne stosowane przy małych obrabianych powierzchni) lub obrabiany przedmiot (struganie wzdłużne stosowane przy dużych długościach obrabianych powierzchni).
  Struganie metalu wykonuje się na obrabiarkach zwanych strugarkami. Fazowanie (załamywanie krawędzi) – wykonywanie faz poprzez usunięcie materiału na krawędzi detalu (przedmiotu), najczęściej poprzez obróbkę skrawaniem za pomocą wierteł, noży tokarskich, pilników oraz specjalnych urządzeń elektryczno-gazowych.

  Naddatek obróbkowy - w obróbce skrawaniem warstwa materiału pozostawiona po wykonanej operacji w celu dalszej obróbki w operacjach następnych. Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.

  Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno – stal stopowa narzędziowa stosowana na narzędzia do obróbki skrawaniem i plastycznej, które mogą się tylko nieznacznie nagrzewać w czasie pracy. Tego rodzaju stali używa się także do produkcji przyrządów pomiarowych. Od stali do pracy na zimno wymaga się, by zachowała swoje właściwości do temperatury +200 °C.

  Dodano: 11.08.2011. 16:17  


  Najnowsze