• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty dla Olimpiady Biologicznej na UJ w Krakowie

  24.09.2010. 13:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, planowanie badań naukowych, przegląd prac olimpijskich z biologii, podstawy oznaczania roślin i bezkręgowców - to główne tematy warsztatów dla Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 25 września w Instytucie Nauk o Środowisku UJ.

  Wykładowcami trzecich już z kolei dorocznych warsztatów będą pracownicy nauki Zakładu Entomologii, Fizjologii i Biochemii Roślin, Taksonomiii Roślin i Fitogeografii oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego olimpiady.

  Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Warszawie. Tegoroczna edycja jest 40. z kolei.

  Jak zawsze Olimpiada składa się z III etapów. Pierwszy musi być rozegrany do 16 października. Zawody II stopnia odbędą się w trzy ostatnie dni stycznia 2011 roku, a rozgrywka finałowa nastąpi 9, 10 i 11 kwietnia 2011 roku.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada biologiczna – ogólnopolski konkurs biologiczny przeprowadzany od 1971 roku, który jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią. Jest on organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, wraz z komitetami okręgowymi. Głównym celem olimpiady jest zwiększenie wśród młodzieży zainteresowania biologią i pomoc szczególnie uzdolnionym uczniom w podjęciu studiów na wybranym kierunku. Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe (MOP) są grupą corocznych konkursów z różnych dziedzin nauki, w których udział biorą uczniowie z całego świata. Podczas Narodowej Olimpiady Przedmiotowej z każdego kraju biorącego udział najlepszych 4-6 uczniów kwalifikuje się do finałów Międzynarodowej Olimpiady. Obecnie istnieje 12 MOPów: Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

  Olimpiada Języka Białoruskiego w Polsce (biał. Алімпіяда па беларускай мове ў Польшчы) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od roku szkolnego 1994/1995. Organizatorem olimpiady jest Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady od początku pełni prof. dr hab. Aleksander Barszczewski. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – odpowiednik olimpiady matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym.

  Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej.

  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii.  Olimpiada – okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Zazwyczaj trwał około 4 lat. Co tyle lat odbywały się starożytne igrzyska w Olimpii i właśnie stąd wywodzi się nazwa tego okresu. Olimpiada była często wykorzystywana w starożytności (a także później) jako jednostka chronologiczna lub odnośnik w chronologii. Najbardziej znany zapis za pomocą olimpiady dotyczy założenia Rzymu. Miało się to odbyć wedle Warrona w "trzecim roku VI Olimpiady". Z czasem słowo "olimpiada" w użyciu powszechnym zaczęło powoli tracić swoje dawne znaczenie i wyrównywać się pojęciowo z "igrzyskami". Należy jednak pamiętać, że impreza sportowa organizowana co cztery lata oficjalnie nosi właśnie miano "igrzysk olimpijskich", a nie "olimpiady". Waldemar Gorzkowski (ur. 12 listopada 1939 – zm. 15 lipca 2007) – polski fizyk, popularyzator nauki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN, Prezydent Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, prowadził również międzynarodowy konkurs prac uczniowskich "First Step to Nobel Prize in Physics". Był członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Autor publikacji naukowych.

  Anna Dylikowa (ur. 1 maja 1912 w Krakowie, zm. 29 września 2000 w Łodzi) – polska geograf i geomorfolog. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego od 1965 roku. W latach 1975-1982 dyrektor Instytutu Geografii . Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Przewodnicząca Zgromadzenia Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1981-1990). Założycielka Olimpiady Geograficznej (1974) i długoletnia (aż do śmierci) przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

  Dodano: 24.09.2010. 13:34  


  Najnowsze