• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty ESA 2012 nt. EMC w technice lotniczej i kosmonautycznej, Wenecja, Włochy

  04.04.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 22 maja 2012 r. w Wenecji, Włochy, odbędą się warsztaty ESA 2012 nt. EMC w technice lotniczej i kosmonautycznej.

  Dostawcy i producenci z sektora lotniczego i kosmonautycznego znajdują się pod stałą presją coraz surowszych wymogów prawnych. Dostarczane muszą być coraz bardziej zaawansowane technologie i usługi przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu terminów. Mając powyższe na uwadze, inżynierowie zajmujący się kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) poszukują zaawansowanego podejścia i technik w zakresie modelowania, projektowania, produkcji i testowania, których ostatecznym celem jest wypracowanie wbudowanej projektowo kompatybilności i unikanie dzięki temu kosztownych zmian w zintegrowanych systemach.

  Wydarzenie posłuży za forum dla naukowców i inżynierów pracujących nad EMC w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, aby zyskać szerszy obraz obecnego stanu technologii i trendów EMC. Program warsztatów zachęcać będzie również do dyskusji nad przyszłymi osiągnięciami w statkach kosmicznych oraz nad postępami i wyzwaniami w projektowaniu statków powietrznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lista zamachów terrorystycznych w 2012: Poniższe zestawienie prezentuje zamachy terrorystyczne w roku 2012. Podczas niego miało miejsce 6 771 zamachów (rok wcześniej 10 283), podczas których zginęło 11 098 osób (rok wcześniej 12 533), co było potwierdzeniem XXI-wiecznych trendów, zgodnie z którymi terroryzm jest coraz mniejszym zagrożeniem Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Mestre - położona na stałym lądzie miejska część Wenecji (Włochy), jednak często mylnie uważane za osobne miasto. Z Wenecją połączone jest przez Most Wolności (Ponte della Libertà). Do 1926 roku było samodzielnym miastem. W 1923 roku Mestre otrzymało prawa miejskie, posiada je nadal mimo połączenia go z Wenecją. Zamieszkuje je 89 tys. mieszkańców. Jest jedną z 4 części tworzących miasto Wenecja.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową. Medycyna kosmiczna – dziedzina medycyny wyłoniona z medycyny lotniczej, zajmująca się wpływem podróży kosmicznych na organizm i psychikę człowieka, na zachowanie astronautów i ich zdolność do pracy. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych, polowych i w statkach kosmicznych. Medycyną kosmiczną zajmują się przeważnie specjaliści medycyny lotniczej. Za twórcę medycyny kosmicznej uważany jest Hubertus Strughold.

  Satelita technologiczny (techniczny) – rodzaj sztucznego satelity służącego do badania i testowania prototypów elementów, urządzeń, eksperymentów, technologii, metod pomiarowych i obserwacyjnych mających być później użytymi w innych statkach kosmicznych. Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn będzie to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Trieście (Włochy) 23 czerwca 2012 roku, a zakończy się 2 września 2012 roku w Rettenbach (Austria).

  Letni Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet będzie to kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Trieście (Włochy) 23 czerwca 2012 roku, a zakończy się 2 września 2012 roku w Rettenbach (Austria). Kia Ray to mały hatchback, który do produkcji wejdzie w 2012 roku. Do 2014 roku będzie dostępny wyłącznie w Korei Południowej. Samochód pomieści 5 osób. Kia Ray jest wyższa od konkurentów, a przy tym dość krótka. Ray będzie wyposażony w m.in systemy VDC i HAC oraz 6 poduszek powietrznych.

  Kompatybilność w przód − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której jego stara wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem nowej wersji i jej wszystkimi komponentami. Przykładem jest przeglądarka internetowa, która ignoruje nowe, nierozpoznane kody HTML zamiast zawieszać się na nich. Kompatybilność w przód jest dużo trudniej osiągnąć niż wstecz, bo nieznane są jeszcze szczegóły nowych komponentów.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Środowisko elektromagnetyczne – ogół zjawisk elektromagnetycznych istniejących w danym obszarze związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Ze względu na zmienność parametrów tych zjawisk w czasie w opisie tego środowiska można stosować metody statystyczne. Komora bezodbiciowa (termin niezalecany komora bezechowa) – pomieszczenie ekranowane elektromagnetycznie, którego ściany, sufit i podłoga pokryte są materiałem pochłaniającym energię elektromagnetyczną, wykorzystywane do pomiarów pola elektromagnetycznego i badań odporności na pole elektromagnetyczne (kompatybilność elektromagnetyczna). Zadaniem takiej komory jest symulacja wolnej przestrzeni z tą różnicą, że temperatura szumowa ścian komory jest określona oraz że komora izoluje całkowicie od zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

  Kultury paleolitu: W paleolicie pojawił się człowiek zdolny wytwarzać narzędzia, a te stopniowo dały mu coraz większą przewagę nad zwierzętami. Narzędzia były początkowo bardzo prymitywne i nieobrobione, z czasem coraz mniej przypominały przypadkowo znaleziony kamień, a coraz bardziej pieczołowicie obrobiony sprzęt użytkowy. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Dodano: 04.04.2012. 16:17  


  Najnowsze