• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty internetowe - europejska inicjatywa na rzecz ekologicznych samochodów, Rzym, Włochy

  12.07.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 lipca 2011 r. odbędą się w Rzymie, Włochy, internetowe warsztaty nt. europejskiej inicjatywy na rzecz ekologicznych samochodów.

  Sponsorem tego internetowego wydarzenia będzie finansowany ze środków unijnych projekt Smart (Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw we wspólnych badaniach nad transportem). Program wydarzenia obejmie wiele sesji, rozpoczynając od przedstawienia mapy drogowej tej inicjatywy oraz Międzynarodowej Agencji ds. Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych.

  Po ogólnym wprowadzeniu eksperci poinformują o zbliżających się zaproszeniach. Przedstawiciele projektu Capire (Wdrożenie elektryfikacji ruchu drogowego) omówią wytyczne dotyczące prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie motoryzacji oraz europejską politykę transportu drogowego powiązaną z ekologicznymi samochodami. Interesariusze będą mieć również możliwość dyskusji na temat ekologicznych samochodów i swoich projektów.

  W skład konsorcjum Smart wchodzi szeroki przekrój jednostek związanych z transportem naziemnym: prywatne przedsiębiorstwa transferu technologii, regionalne klastry małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), publiczne agencje innowacyjne i duże przedsiębiorstwa. Celem projektu jest zapewnienie usług w celu wsparcia udziału MŚP w finansowanych ze środków unijnych projektach badawczych powiązanych z transportem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. - firma zajmująca się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Świadczy także usługi wynajmu autokarów, uwzględniające indywidualną specyfikę i ich potrzeby, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, pomocy drogowej, naprawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz sprzedaży paliwa dla firm.

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Wschód” w Lublinie S.A. – przedsiębiorstwo zajmujące się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Świadczy także usługi wynajmu autokarów, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, pomocy drogowej, naprawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, oraz sprzedaży paliwa dla firm. Enterprise Europe Network jest największą europejską siecią ośrodków wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Oferuje ona usługi informacyjne i doradcze w zakresie działalności firm na jednolitym rynku, wymianą technologiczną i dostępie do źródeł finansowania. Enterprise Europe Network tworzą różnego rodzaju instytucje wsparcia biznesu - izby gospodarcze, agencje rozwoju regionalnego, uniwersyteckie centra transferu technologii. Ośrodki sieci działają na terenie każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także w niektórych krajach nienależących do UE (m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Ukraina, Turcja czy Norwegia). Liczba ośrodków należących do sieci sięga obecnie niemal sześciuset.

  Astaldi SpA jest jednym z większych przedsiębiorstw działających w branży budowlanej pochodzącym z Rzymu we Włoszech. Grupa kapitałowa, która została stworzona przez macierzyste przedsiębiorstwo, jest działa w zakresie inżynierii lądowej, budownictwa wodnego oraz inżynierii środowiska czy zagadnień związanych z transportem.

  Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o, to firma zajmująca się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Świadczy także usługi wynajmu autokarów, uwzględniające indywidualną specyfikę i ich potrzeby. Pomorska Komunikacja Samochodowa została zawiązana jako przedsięwzięcie wspólne kadry kierowniczej i pracowników dawnego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wejherowie. Proces prywatyzacji zakończył się w 2002 i uchronił przedsiębiorstwo od likwidacji. Obecnym prezesem spółki jest Witold Skiba.

  Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - instrument finansowy Unii Europejskiej utworzony w 1994 r. dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba funduszu znajduje się w Luksemburgu.

  Dodano: 12.07.2011. 16:49  


  Najnowsze