• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty letnie BioBusiness, Amsterdam, Holandia

  31.05.2013. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17-21 czerwca 2013 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędą się "Warsztaty letnie BioBusiness" (BioBusiness Summer School).

  W którymś momencie swojej kariery wielu naukowców specjalizujących się w naukach biologicznych przechodzi do sektora przemysłu. W tym kontekście znajomość aspektów biznesowych, takich jak rozwój produktów, finanse i modele biznesowe jest nieodzowna, aby odnieść sukces. Jednak w środowisku akademickim, w którym naukowcy nabywają umiejętności metodologicznych, zagadnienia te nie są często poruszane. Program warsztatów letnich ma zająć się tą rozbieżnością poprzez skoncentrowanie się na aspektach biznesowych nauk biologicznych, aby przygotować uczestników do funkcjonowania w przemyśle.

  W ciągu pięciu dni warsztatów uczestnicy zapoznają się z całym spektrum obszarów biobiznesu i zyskają wgląd w świat profesjonalnych nauk biologicznych w czasie zajęć prowadzonych przez liderów ze środowiska biznesowego i akademickiego. Warsztaty letnie położą nacisk na biotechnologię medyczną, aczkolwiek inne dziedziny nauk biologicznych, takie jak biotechnologia roślin, technologia żywności i biotechnologia przemysłowa również będą omawiane.

  W celu przyciągnięcia doktorantów i słuchaczy studiów podoktoranckich, program zaoferuje studentom możliwość sieciowania z ekspertami przemysłowymi i zgłębianie nauk biologicznych w skali międzynarodowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Dendrologii w Kórniku jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania w zakresie nauk biologicznych, ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak: Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

  Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

  Stanisław Mariusz Karpiński (ur. 5 listopada 1960 w Poznaniu) – polski biotechnolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, działacz opozycji w okresie PRL. Katedra Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała 1 lipca 2000 w wyniku przekształcenia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała 1 lipca 2000 w wyniku przekształcenia Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (do 31 maja 2012 roku Katedra Antropologii).

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Thermus thermophilus – Gram-ujemna eubakteria będąca organizmem skrajnie termofilnym (optymalna temperatura wzrostu to 65 °C). Używana jako organizm modelowy w biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i pokrewnych naukach, a także jako źródło termostabilnych enzymów i innych substancji biologicznych.

  Biotechnologia – dyscyplina nauk technicznych wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
  Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: Bogusław Pawłowski (ur. 8 czerwca 1962 w Prudniku) – profesor nauk biologicznych, od 2010 roku kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1986 roku uzyskał tytuł mgr inż. inżynierii biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej, a w 1989 tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora nauk biologicznych w roku 1996, doktora habilitowanego w 2003 na Uniwersytecie Wrocławskim, a tytuł profesora w 2010.

  Jacek Oleksyn (ur. 26 kwietnia 1953 w Legnicy) - polski biolog specjalizujący się w biologii drzew i leśnictwie, profesor nauk biologicznych, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Leszek Stanisław Kuźnicki (ur. 14 września 1928 w Łodzi) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk przyrodniczych, członek rzeczywisty PAN (od roku 1989), członek korespondent (od roku 1976); z-ca sekretarza Wydz. II – Nauk Biologicznych (1973–1977), członek Prezydium PAN (1984–1998); wiceprezes, sekretarz naukowy PAN (1990–1992), prezes PAN (1993–1998), doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.

  Dodano: 31.05.2013. 11:17  


  Najnowsze