• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty na temat eksploracji danych w naukach przyrodniczych, Berlin, Niemcy

  12.03.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  20 lipca 2012 r. w Berlinie odbędą się warsztaty na temat eksploracji danych w naukach przyrodniczych.

  Eksploracja danych z zakresu biologii i medycyny jest fundamentem informatyki biomedycznej. Jest też jedną z pierwszych technik informatycznych, jakie znalazły szerokie zastosowanie w tej dziedzinie zarówno w klinikach i laboratoriach, jak i w centrach badawczych. Eksploracja danych biomedycznych jest obecnie wykorzystywana na różne sposoby w wydobywaniu wiedzy z baz danych, jak również w technikach nauczania maszynowego.

  Wydarzenie będzie okazją do omówienia ważnych odkryć i zapoznania się z możliwościami badań w dziedzinie eksploracji danych w kontekście informacji biologicznych i medycznych. Uczestnicy będą mieli również okazję podyskutować o badaniach systematycznych nad zastosowaniami eksploracji danych w biologii i medycynie oraz zaprezentować te zastosowania w praktyce.

  Organizatorzy chcą, aby uczestnicy konferencji mogli w nieformalnej atmosferze zadawać pytania prelegentom i brać udział w dłuższych dyskusjach po oficjalnych prezentacjach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Text mining(eksploracja tekstu) – ogólna nazwa metod eksploracji danych służących do wydobywania danych z tekstu i ich późniejszej obróbki. Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Analiza koszykowa, jest metodą z zakresu eksploracji danych, tworzącą dla zbioru danych zestaw opisujących go przybliżonych reguł asocjacyjnych typu "Jeżeli poprzednik to zwykle następnik", gdzie poprzednik i następnik to wyrażenia logiczne, np.

  Grupowanie (analiza skupień) (ang. data clustering) – pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  Pojęcie składu informatycznych nośników danych
  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych pod pojęciem składu informatycznych nośników danych rozumiany jest uporządkowany zbiór informatycznych nośników danych zawierających dokumentację w postaci elektronicznej. Przez informatyczny nośnik danych rozumie się materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Podmiot publiczny, który organizuje przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, musi stworzyć możliwość przekazywania danych także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej.

  Przesyłki przekazywane na informatycznym nośniku danych w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
  Przesyłki przekazywane na informatycznych nośnikach danych dzieli się na: Przemysław Dębiak (ur. 28 lipca 1983 w Gdyni) – polski informatyk, wielokrotny zwycięzca międzynarodowych konkursów programistycznych, ekspert w dziedzinie algorytmiki, sztucznej inteligencji i eksploracji danych, członek Mensy.

  Tomasz Imieliński (ur. 11 lipca 1954 w Toruniu) – profesor informatyki uniwersytetu Rutgers w New Brunswick (New Jersey, USA), ekspert w dziedzinach eksploracji danych, reguł asocjacyjnych i mobile data. OPC Foundation: OPC Foundation jest organizacją, której zadaniem jest zapewnienie szerokich możliwości współdziałania w dziedzinie automatyki, poprzez tworzenie i utrzymywanie otwartego standardu komunikacyjnego umożliwiającego przekazywanie danych procesowych, danych o alarmach i zdarzeniach, danych historycznych oraz danych wsadowych do urządzeń różnych producentów. Tym otwartym standardem jest standard OPC.

  IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie).

  Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Dodano: 12.03.2012. 15:37  


  Najnowsze