• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych, Bruksela, Belgia

  06.06.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty nt. analizy i eksploracji portali społecznościowych (Special Workshop on Social Media Analysis and Mining SMAM 2012).

  Internetowe sieci społecznościowe znacznie się rozwinęły w ciągu ostatniej dekady. Korzystanie z tych sieci i narzędzi społecznościowych innych witryn czy aplikacji łączy się z niemal każdym aspektem naszego życia, definiując i zmieniając charakter naszych interakcji społecznych.

  To wzmożone zainteresowanie i przyjęcie się internetowych sieci społecznościowych oraz innych społecznych narzędzi elektronicznych stwarza znakomitą okazję dla wszystkich zainteresowanych do gromadzenia lub analizy danych z rzeczywistego świata. Co więcej, zapewnia teren do wypróbowywania nowych metod analizowania i obsługi danych na skalę wcześniej niespotykaną.

  Warsztaty będą miejscem spotkania naukowców akademickich, studentów, praktyków i innych osób zainteresowanych analizą internetowych sieci społecznościowych i koncepcjami eksploracji danych, które spotkają się, aby wymieniać się pomysłami, sieciować oraz dowiedzieć się o nowych metodach radzenia sobie ze złożonymi problemami w tych dziedzinach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych.

  MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej. Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Media społecznościowe (ang. Social Media) – określenie odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.

  Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności. Samsung [email protected] - seria telefonów firmy Samsung wyprodukowanych do łatwego korzystania z portali społecznościowych i telekomunikacji tekstowej w formie czatu. W jej skład wchodzą telefony:

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności. Elgg to framework przeznaczony do tworzenia portali społecznościowych w języku PHP. Rozwijany jest przez Fundację Elgg oraz społeczność programistów oraz użytkowników, oferujących także wsparcie techniczne. Framework rozpowszechniany jest na licencjach GPLv2 oraz X11 (znanej także jako MIT).

  e-PR to działania Public Relations w głównej mierze skupiające się na narzędziach dostępnych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Dzięki nim można kształtować wizerunek, komunikować się z mediami (głównie elektronicznymi), rozwijać bazę dziennikarzy oraz portali internetowych. Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie – jeden z trzech zborów Kościoła Chrystusowego w RP działających w Warszawie (obok Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” i Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”).

  Dodano: 06.06.2012. 16:17  


  Najnowsze