• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. behawioralnych aspektów aplikacji sytuacyjnych i mashupów wiedzy, Innsbruck, Austria

  10.11.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-23 lutego 2011 r. w Innsbrucku, Austria, odbędą się warsztaty nt. aplikacji sytuacyjnych i mashupów wiedzy.

  Warsztaty poświęcone będą wzajemnemu oddziaływaniu aplikacji sytuacyjnych (SAS) i procesów społecznych, w których pracownicy wiedzy opracowują i wykorzystują SAS. Ten typ oprogramowania podkreśla ideę, że oprogramowanie jest projektowane w i dla konkretnej społecznej sytuacji lub kontekstu. To zwykle oznacza, że jest to spersonalizowane, zlokalizowane oprogramowanie, które ewoluuje organicznie i jest tworzone przez wykorzystującą je społeczność.

  Rosnąca popularność nowych technologii internetowych ułatwiła korzystanie z kanałów danych na wiele sposobów. Technologie Web 2.0 zapewniają narzędzia, które umożliwiają użytkownikom łączenie podzbiorów funkcjonalności z różnych aplikacji, aby stworzyć całkowicie nowe. Zazwyczaj mashupy można postrzegać jako SAS. Te cechy sprawiają, że SAS są szczególnie interesujące dla pracowników wiedzy, którzy muszą radzić sobie ze słabo zdefiniowanymi problemami, niespodziewanymi zdarzeniami i wyjątkami poza dobrze zorganizowanymi i udokumentowanymi procesami biznesowymi.

  Podczas gdy bieżące badania naukowe w tej dziedzinie koncentrują się na naukowych podejściach do projektowania, wspierając pracowników wiedzy narzędziami, infrastrukturami i systemami do zarządzania wiedzą, nadal niewiele wiadomo na temat procesów (społecznych), potencjalnych konfliktów oraz zarządzania opracowywaniem i korzystaniem z SAS. Warsztaty poświęcone będą badaniom empirycznym, takim jak studia przypadków oraz tradycyjnym i innowacyjnym metodologiom i teoriom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami. Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (dynamic business process management – dynamic BPM) – zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami: Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody.

  Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji. Społeczne włączenie (social inclusion) – polityka wyrównywania społecznych różnic między ludźmi mającymi dostęp do nowej wiedzy a tzw. Wykluczonymi.

  Plone - to oparty na środowisku Zope - system zarządzania treścią (CMS). Plone napisany jest w jezyku programowania Python i rozpowszechniany jako wolne oprogramowanie zgodnie z zasadami licencji GPL. Może być wykorzystywany jako sieciowy serwer aplikacji, system publikowania dokumentów lub narzędzie do pracy zespołowej. DreamSpark Premium (dawniej: MSDN Academic Alliance) – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. Dla firmy Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.

  Node.js jest środowiskiem programistycznym zaprojektowanym do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, szczególnie serwerów www napisanych w języku JavaScript. Node.js umożliwia tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami wykorzystujących asynchroniczny system wejścia-wyjścia. Node.js jest aplikacją open source.

  ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi w oparciu o paradygmat zarządzania procesami BPMS stworzony na Uniwersytecie Wiedeńskim. Oferuje funkcjonalności modelowania (w tym z użyciem notacji BPMN), analizy, symulacji, ewaluacji oraz tworzenia dokumentacji procesów.

  Europejska olimpiada społeczno-prawna (EOSP) – olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego i europejskiego prawodawstwa. Blue Ant to aplikacja internetowa do zarządzania projektem stworzona przez firmę proventis. Oferuje wiele funkcji w zakresie planowania, zarządzania, analizy i controllingu projektów i zasobów. Posiada mapy wiedzy dające przegląd wymaganych i aktualnych kompetencji pracowników. Zintegrowane Web Services pozwalają na integrację z istniejącymi systemami komputerowymi.

  Dodano: 10.11.2010. 15:17  


  Najnowsze