• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. behawioralnych aspektów aplikacji sytuacyjnych i mashupów wiedzy, Innsbruck, Austria

  10.11.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-23 lutego 2011 r. w Innsbrucku, Austria, odbędą się warsztaty nt. aplikacji sytuacyjnych i mashupów wiedzy.

  Warsztaty poświęcone będą wzajemnemu oddziaływaniu aplikacji sytuacyjnych (SAS) i procesów społecznych, w których pracownicy wiedzy opracowują i wykorzystują SAS. Ten typ oprogramowania podkreśla ideę, że oprogramowanie jest projektowane w i dla konkretnej społecznej sytuacji lub kontekstu. To zwykle oznacza, że jest to spersonalizowane, zlokalizowane oprogramowanie, które ewoluuje organicznie i jest tworzone przez wykorzystującą je społeczność.

  Rosnąca popularność nowych technologii internetowych ułatwiła korzystanie z kanałów danych na wiele sposobów. Technologie Web 2.0 zapewniają narzędzia, które umożliwiają użytkownikom łączenie podzbiorów funkcjonalności z różnych aplikacji, aby stworzyć całkowicie nowe. Zazwyczaj mashupy można postrzegać jako SAS. Te cechy sprawiają, że SAS są szczególnie interesujące dla pracowników wiedzy, którzy muszą radzić sobie ze słabo zdefiniowanymi problemami, niespodziewanymi zdarzeniami i wyjątkami poza dobrze zorganizowanymi i udokumentowanymi procesami biznesowymi.

  Podczas gdy bieżące badania naukowe w tej dziedzinie koncentrują się na naukowych podejściach do projektowania, wspierając pracowników wiedzy narzędziami, infrastrukturami i systemami do zarządzania wiedzą, nadal niewiele wiadomo na temat procesów (społecznych), potencjalnych konfliktów oraz zarządzania opracowywaniem i korzystaniem z SAS. Warsztaty poświęcone będą badaniom empirycznym, takim jak studia przypadków oraz tradycyjnym i innowacyjnym metodologiom i teoriom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 10.11.2010. 15:17  


  Najnowsze