• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. efektywnego wykorzystania gruntów rolnych w UE i jego skutków poza Europą, Bruksela, Belgia

  30.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 11 maja 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty nt. efektywnego wykorzystania gruntów rolnych w UE i jego skutków poza Europą.

  Prelegenci zaprezentują najnowsze odkrycia w badaniach pod hasłem "Unijna produkcja rolna i handel - czy efektywniejsze wykorzystanie gruntów rolnych w UE może zapobiec nasilającemu się 'zagrabianiu gruntów' poza Europą". Wśród tematów szczegółowych znajdą się:
  - wirtualny handel gruntami rolnymi UE w celu zaspokojenia zapotrzebowania Europy na żywność, pasze i biopaliwa;
  - jego potencjalne konsekwencje dla przyszłej reformy wspólnej polityki rolnej;
  - rola innowacji w wydajności gruntów i eko-wydajności Europy.

  Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dyskusja panelowa na wysokim szczeblu, w której wezmą udział przedstawiciele mediów, Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, organizacji zrzeszającej rolników i ich spółdzielnie w Unii Europejskiej (COPA/COGECA) oraz Misji Afryki Południowej w UE.

  Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy zostaną zaproszeni na kolację w formie szwedzkiego stołu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 30.04.2010. 18:12  


  Najnowsze