• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. generowania językowych opisów danych, Bruksela, Belgia

  29.06.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 13 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty nt. generowania językowych opisów danych (Workshop on Generating Linguistic Descriptions of Data, GeLiDD).

  Językowy opis danych (LDD) jest procesem opisywania istotnych aspektów zbiorów danych na potrzeby użytkownika-człowieka w formie tekstowej. Udostępnianie danych ma istotne znaczenie ze względu na ich rosnącą ilość, przechowywaną i udostępnianą przedsiębiorstwom, organizacjom i szerokiej publiczności. Osoby fizyczne są bardziej zainteresowane danymi powiązanymi z nimi osobiście, na przykład z ich działalnością zawodową, rachunkami za energię czy nieodpłatnie dostępnymi danymi dotyczącymi tematów ogólnego zainteresowania, takich jak pogoda, zanieczyszczenia, ruch drogowy czy ceny.

  LDD ma znaczący potencjał w zapewnieniu pomocy zarówno organizacjom, jak i osobom fizycznym w pozyskiwaniu okresowych i zrozumiałych raportów oraz aktualizacji interesujących ich danych, a także podsumowań na żądanie, bez konieczności stawania się ekspertem w reprezentowaniu wiedzy czy miarach niepewności.

  Warsztaty mają na celu stworzenie forum do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami w językowym opisie danych. Przykładowe tematy:
  - ekstrakcja reguł asocjacji na potrzeby LDD;
  - uczenie się reguł w ustalaniu zawartości;
  - ekstrakcja pojęć z danych;
  - ekstrakcja wzorców i modele dyskursu w planowaniu dyskursu;
  - syntaktyczna realizacja wiedzy wydobytej z danych;
  - grupowanie danych i wiadomości na potrzeby LDD;
  - architektura generatorów LDD;
  - modelowanie semantyki terminów językowych;
  - wybór i ustalenie zawartości na potrzeby LDD;
  - interakcja językowa człowiek-maszyna na potrzeby dostępu do danych i ich opisu;
  - niepewności w języku;
  - modele oceny istotności wyrażeń językowych;
  - zastosowania LDD.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych. Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System). PHP Data Objects (w skrócie PDO) – rozszerzenie języka PHP udostępniające jednolity interfejs baz danych w postaci pojedynczej klasy z metodami wspólnymi dla różnych silników zarządzania bazą danych. Eliminuje to konieczność korzystania przez twórców oprogramowania z własnych lub zewnętrznych rozwiązań unifikujących sposób operowania na bazie danych.

  W przetwarzaniu komputerowym, trwała struktura danych albo czysto funkcyjna struktura danych to struktura danych, która zawsze zachowuje swoje poprzednie wersje, kiedy są modyfikowane. Takie struktury danych są w efekcie niezmienne, jako że operacje na nich nie powodują zmiany samej struktury, lecz powoduje powstanie nowej, uaktualnionej jej wersji. Trwała struktura danych nie jest strukturą danych składowaną na trwałym nośniku danych, takim jak dysk; jest to inne i niepowiązane znaczenie słowa "trwały".

  Dodano: 29.06.2012. 17:49  


  Najnowsze