• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. integracji urządzeń mobilnych z ekosystemem samochodowym, Salzburg, Austria

  16.09.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 listopada 2011 r. w Salzburgu, Austria, odbędzie się wydarzenie pt. "Warsztaty nt. integracji urządzeń mobilnych z ekosystemem samochodowym".

  Integracja urządzeń mobilnych z ekosystemem samochodowym stanowi przedmiot rosnącego zainteresowania naukowców i przedsiębiorców. Integracja wykracza poza wykorzystywanie podstawowych możliwości tego typu urządzeń (jak połączenia telefoniczne, wiadomości SMS czy korzystanie z portali społecznościowych). W niedalekiej przyszłości na przykład tablety i smartfony mogą stać się istotną częścią wspomagających systemów samochodowych.

  Rozwój w tym kierunku prowadzi do postawienia wielu pytań badawczych dotyczących oprogramowania i inżynierii oprogramowania.

  Wydarzenie poświęcone będzie bieżącym wyzwaniom i obiecującym podejściom w zakresie integracji urządzeń mobilnych ze środowiskiem motoryzacyjnym. Omówione zostaną problemy w zakresie wymogów inżynieryjnych, doświadczenia użytkownika i architektury oprogramowania z perspektyw różnych interesariuszy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku. Mobile High-Definition Link (MHL) - standard interfejsu audio-video dla urządzeń mobilnych, łączący w sobie cechy złącza microUSB i HDMI. Umożliwia współpracę urządzeń w niego wyposażonych z telewizorami i monitorami posiadającymi złącze HDMI i przesyłanie dźwięku oraz obrazu w standardzie 4K do 2160p. Podczas połączenia ładowany jest także akumulator w urządzeniu mobilnym.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Mobile Equipment Identifier - unikalny w skali światowej, 56 bitowy numer identyfikacyjny dla urządzeń mobilnych CDMA. Numer MEID jest na stałe zapisany w urządzeniu i z założenia powinien być odporny na zmiany.

  COMES Spółka Akcyjna – przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji urządzeń mobilnych. Firma jest: National Instruments (w skrócie NI) - producent zautomatyzowanych urządzeń i kart pomiarowych oraz oprogramowania wirtualnych urządzeń. Flagowym produktem NI jest pakiet oprogramowania LabVIEW wykorzystującego graficzny język programowania G. Ponadto NI oferuje oprogramowanie LabWindows/CVI udostępniające narzędzia wirtualne do programowania w języku C.

  Fablet – nazwa grupy urządzeń mobilnych wyposażonych w ekran dotykowy o przekątnej ponad 5 cali. Fablet to urządzenie łączące cechy smartfona i małego tabletu. Jest większy niż smartfon, ale nie na tyle duży by być uznawany za tablet lub minitablet. Rozmiary takich urządzeń zaczynają się na pięciu calach, ale są mniejsze niż siedem cali. Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów.

  The Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów.

  Miracast - standard stworzony przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance umożliwiający prezentowanie ekranu urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, etc.) na wyświetlaczach stacjonarnych (telewizorach, monitorach komputerowych czy projektorach sal konferencyjnych). Jako medium w komunikacji używana jest technologia Wi-Fi Direct lecz do strumieniowania obrazu i dźwięku z urządzeniami nie posiadającymi certyfikacji Miracast można użyć również interfejsów USB lub HDMI. Pomiędzy certyfikowanymi urządzeniami możliwe jest przesłanie obrazu o rozdzielczości HD 1080p oraz dźwięku Surround 5.1.

  Mediokomputer – określenie grupy urządzeń z zakresu małej informatyki i średniej techniki obliczeniowej, obejmuących małe komputery wraz z zestawem urządzeń zewnętrznych zapewniających obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania danych lub wchodzące w skład II peryferii dla dużych systemów komputerowych. Pojęcie to stosowano niegdyś w odniesieniu do klasy komputerów obejmujących mikrokomputery i minikomputery, a więc urządzeń o znacznie mniejszej mocy obliczeniowej, wydajności, szybkości, wielkości pamięci operacyjnej i zewnętrznej oraz konfiguracji urządzeń zewnętrznych, a także ceny, w porównaniu do dużych systemów komputerowych (np. Mainframe). Sense UI – dotykowy interfejs użytkownika, zaprojektowany przez firmę HTC dla urządzeń mobilnych opartych na systemie Android.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. MapaMap – nazwa polskiego oprogramowania do nawigacji GPS przeznaczonego dla urządzeń PDA pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Mobile oraz do urządzeń PND (Portable Navigation Device) zaopatrzonych w system operacyjny Windows CE oraz dla urządzeń opartych o system Android.

  NVIDIA Tegra – seria układów scalonych zbudowanych w systemie System-on-a-chip przeznaczonych do mobilnych platform na architekturze ARM przeznaczona do urządzeń przenośnych takich jak smartfony, smartbooki, PDA, MID i tablety.

  Dodano: 16.09.2011. 16:17  


  Najnowsze