• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. interakcji i dostępu do multimediów społecznych, adaptacyjnych i spersonalizowanych, Florencja, Włochy

  19.10.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 29 października 2010 r. we Florencji, Włochy, odbędą się warsztaty nt. interakcji i dostępu do multimediów społecznych, adaptacyjnych i spersonalizowanych.

  Ekspansja Internetu prowadzi do stale rosnącej ilości treści multimedialnych dostępnych dla przypadkowych i profesjonalnych użytkowników. Te treści coraz częściej składają się z mediów rozproszonych, które są wytwarzane, zarządzane i wykorzystywane przez społeczności użytkowników często powiązanych w sieciach społecznych. Pojawia się zatem coraz większa potrzeba ułatwienia użytkownikom swobodnego dostępu do archiwów mediów rozproszonych.

  Typowe podejścia do wspomagania dostępu do informacji to techniki przeszukiwania, wyszukiwania, filtrowania i rekomendowania. Mimo iż są dosyć zaawansowane w domenie tekstowej, to nadal są w powijakach, jeżeli chodzi o sferę treści multimedialnych. Można to przypisać przede wszystkim niezliczonym problemom dodatkowym, które pojawiają się w domenie multimedialnej w porównaniu do interakcji użytkownika z tekstem.

  Głównym celem warsztatów jest stworzenie forum do upowszechniania wyników prac, które otwarcie wykorzystują synergię między analizą treści multimedialnych, personalizacją i kolejną generacją sieciowania oraz aspektami społecznościowych sieci społecznych. Ponadto nacisk zostanie położony również na analizę społeczności zsieciowanych użytkowników, które potencjalnie mogą dostarczać bogatszych i bardziej ustrukturyzowanych informacji związanych z użytkownikami i treściami multimedialnymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Analiza systemowa, to podejście badawcze w naukach społecznych, uznające pojęcie systemu i jego analizę za kluczowe dla zrozumienia zjawisk społecznych.

  Moderator – osoba oceniająca komentarze, oraz inne treści wprowadzane na stronie WWW, kanale IRC, liście dyskusyjnej, serwisie społecznościowym lub na forum, zazwyczaj posiadająca dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią oraz kontami uczestników na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy (jak np. trwałe usuwanie komentarzy, blokowanie lub usuwanie kont). Celem moderacji jest zapobieganie trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy, zapewnieniu, że wpisy nie będą powodować kłótni i rozstrzyganie sporów między użytkownikami. Moderatorzy dbają o przestrzegania zasad netykiety, a czasami również o czystość języka polskiego używanego w dyskusji poprzez zwracanie uwagi lub poprawianie błędów ortograficznych. Moderowanie może być wykonywane w trybie prewencyjnym – publikacja treści zależy wtedy od moderatora - lub w trybie nieprewencyjnym. OpenStreetMap (OSM) − projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej, edytowalnej przez zarejestrowanych użytkowników mapy całej kuli ziemskiej.

  ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej. Rafinacja informacji sieciowej (rafinacja sieciowa) – narzędzia pozyskiwania informacji z Sieci, które są rezultatem analizy treści zamieszczanych w Internecie. Istota rafinacji sieciowej tkwi w historycznie utrwalonym pojęciu białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie. Rafinacja umożliwia prognozowanie zdarzeń, a nawet odczuć społecznych. Narzędzia te służą do oceny stanu i ciągłego monitorowania dynamiki zmian treści sieciowych zasobów informacyjnych, ich dogłębnej analizy w rezultacie dając kolejne instrumenty do bieżącej diagnozy obrazu badanego zjawiska społecznego.

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań.

  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest polskim funduszem państwowym, którego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. FUS realizuje zadania z zakresu I-go Filaru ubezpieczeń społecznych w systemie redystrybutywnym. Dynamiczna psychologia społeczna – stosunkowo nowy paradygmat badawczy w obrębie psychologii społecznej stosujący metodologię układów złożonych w badaniu systemów społecznych oraz komputerowe modele przemian/interakcji społecznych (np. można tu zaliczyć komputerową symulację tłumu w sytuacji niebezpiecznego uproszczenia i synchronizowania/rezonowania zachowań w panice).

  Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich. Telechatka (ang. telecottage) - to zazwyczaj placówka funkcjonująca w oparciu o dobrowolną pracę społeczności lokalnej, która ma wspomagać nauczanie, dostęp do technologii, dostęp do pracy i innych zajęć dla jej założycieli.

  Dodano: 19.10.2010. 15:37  


  Najnowsze