• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. kooperatywnego uczenia się jako zajęcia projektowego, Kopenhaga, Dania

  10.07.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 października 2012 r. w Kopenhadze, Dania, odbędą się warsztaty nt. kooperatywnego uczenia się jako zajęcia projektowego (Workshop on Collaborative Learning as Design Activity).

  Środowiska kooperatywnego uczenia się cechują się różnymi poziomami uczestnictwa. Ich zakres rozciąga się od interaktywnych modeli złożonych zjawisk (jak w przypadku uczenia się przedmiotów ścisłych) po środowiska uczenia się społecznego, które pobudzają do dyskusji nad poglądami i do wyjaśniania problemów.

  Portale społecznościowe stworzyły przestrzeń dla interaktywnych środowisk uczeniowych, które są łatwiej dostępne dla użytkowników. Jednocześnie postępy we wszechobecnej informatyce i urządzeniach mobilnych poprawiły dostępność i zastosowanie komputerów. To prowadzi do przechodzenia użytkowników od roli konsumenta informacji do roli dostawcy treści.

  Wydarzenie poświęcone będzie analizie możliwości łączenia interaktywnych modeli z wymianą społeczną (czy też zastosowania zasad wiki do interaktywnych środowisk uczeniowych), co może okazać się nieocenione w kontekście projektowania systemów kooperatywnego uczenia się.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem. Upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się (NLD, NVLD, Nonverbal Learning Disabilities) - zaburzenie uczenia się (właściwiej wada neurologiczna) przypominająca całościowe zaburzenie rozwoju, mająca podłoże najprawdopodobniej związane z zaburzonym funkcjonowaniem prawej półkuli mózgu lub uszkodzeniem istoty białej. Teoria poczucia umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control Theory) stworzona została w latach 60. XX przez Juliana Rottera, jako jedna z teorii społecznego uczenia się. Ma swoje korzenie w teorii warunkowania sprawczego. Rotter zauważył, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania zdarzeń.

  Albert Bandura (ur. 4 grudnia 1925 w Mundare w Albercie) – psycholog kanadyjski. Twórca teorii społecznego uczenia się. Polska Rama Kwalifikacji (ang. The Polish Qualifications Framework) - opis relacji pomiędzy kwalifikacjami zawierającymi ich hierarchię umieszczoną na ośmiu poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia się. Polska Rama Kwalifikacji obejmuje osiem poziomów kwalilifkacji. Na każdym poziomie wymagania dotyczące efektów uczenia się są opisywane w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  Hipnopedia - uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać sygnały i magazynować werbalne informacje, które z kolei w ciągu dnia mogą być przedmiotem ponownego uczenia się i szybszego utrwalania. Nocne "lekcje" eksponuje się wiec w okresie od zaśnięcia do zapadnięcia w głęboki sen i przed obudzeniem się, tj.: w okresach "płytkiego" snu. Badania nad hipnopedią znajdują się dopiero w stadium pocztowym. Propagacja wsteczna – podstawowy algorytm uczenia nadzorowanego wielowarstwowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Podaje on przepis na zmianę wag dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w sąsiednich warstwach sieci. Oparty jest on na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. Dzięki zastosowaniu specyficznego sposobu propagowania błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tj. przesyłania ich od warstwy wyjściowej do wejściowej, algorytm propagacji wstecznej stał się jednym z najskuteczniejszych algorytmów uczenia sieci.

  Dydaktyka wojskowa - teoria nauczania i uczenia się w wojsku. Dział dydaktyki dorosłych badający fizjologiczne i psychologiczne aspekty procesu nauczania i uczenia się oraz społeczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji oświatowych. W wojsku wyróżnia się trzy podstawowe poziomy kształcenia: Descholaryzacja społeczeństw - jedna z koncepcji pedagogicznych, która zakłada, że proces uczenia się jest tą aktywnością człowieka, która nie wymaga kierowania z zewnątrz przez innych, lecz przede wszystkich zapewnienia swobodnego dostępu do źródeł informacji i dobrowolności.

  Pedagogika miejsca - perspektywa teoretyczna badań nad edukacją, opisująca dialektyczną relację "człowiek–przestrzeń/miejsce", jako znaczącą dla procesów uczenia się i rozwoju; także tworzenia się biografii/tożsamości ludzkich, relacji społecznych/kapitału społecznego, wspólnot/ruchów społecznych.

  Psychoterapia behawioralna została opracowana w oparciu o prawa uczenia się, zwłaszcza zasady warunkowania. Wywodzi się z behawioryzmu.

  Dodano: 10.07.2012. 15:49  


  Najnowsze