• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. matematycznych witryn typu wiki, Nijmegen, Holandia

  27.05.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 sierpnia 2011 r. w Nijmegen, Holandia, odbędą się warsztaty nt. matematycznych witryn typu wiki.

  Matematyka staje się dyscypliną coraz bardziej opartą na współpracy. Internet ułatwił rozproszone opracowywanie, przeglądanie i doskonalenie dużych dowodów, teorii, bibliotek i repozytoriów wiedzy. To prowadzi do rozwoju wszelkiego rodzaju wspólnie opracowywanych matematycznych zasobów dydaktycznych, w tym wszechstronnych, wspólnych prac nad dowodami, a także dużych wspólnie rozbudowywanych bibliotek formalnych.

  Rośnie zainteresowanie takimi dziedzinami jak interaktywne wspomaganie komputerowe, reprezentacja semantyczna i łączenie z innymi zestawami danych na temat sieci semantycznej, co prowadzi do dalszych innowacji.

  Warsztaty zgromadzą programistów i głównych użytkowników matematycznych witryn typu wiki oraz opartych na współpracy i społecznościowych narzędzi matematycznych. Zaplanowano następujące tematy:
  - witryny typu wiki i blogi dotyczące nieformalnej, semantycznej, półformalnej i formalnej wiedzy matematycznej;
  - ogólne techniki i narzędzia internetowej matematyki opartej na współpracy;
  - narzędzia do wspólnego przygotowywania, prezentowania, publikowania i wchodzenia w interakcje z internetową matematyką;
  - automatyzacja i aspekty interakcji komputer-człowiek na matematycznych stronach typu wiki;
  - doświadczenia praktyczne, aspekty używalności, studia wykonalności;
  - ocena istniejących narzędzi i doświadczeń;
  - wymagania, scenariusze i cele użytkowników.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  MeatballWiki – serwis internetowy oparty na mechanizmie wiki, którego głównym założeniem jest stworzenie społeczności internautów zajmujących się wypracowywaniem różnych rozwiązań służących współpracy użytkowników online.

  MeatballWiki – serwis internetowy oparty na mechanizmie wiki, którego głównym założeniem jest stworzenie społeczności internautów zajmujących się wypracowywaniem różnych rozwiązań służących współpracy użytkowników online.

  MeatballWiki – serwis internetowy oparty na mechanizmie wiki, którego głównym założeniem jest stworzenie społeczności internautów zajmujących się wypracowywaniem różnych rozwiązań służących współpracy użytkowników online.

  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.

  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.

  Intuicjonizm w matematyce to pogląd filozoficzny w zakresie istnienia obiektów matematycznych. Intuicjonizm jest prądem blisko związanym z finityzmem i innymi nurtami konstruktywizmu. Powstał głównie w związku z pojawieniem się teorii mnogości i paradoksów ujawnionych w jej ramach, jednak jego kontekst jest szerszy i ogólnie obejmuje odpowiedź na problemy wynikające z koncepcji nieskończoności i granicy w matematyce. Intuicjoniści uważają, że pewne atrybuty niektórych prostych obiektów matematycznych, jak np. liczb naturalnych czy obiektów geometrycznych lub własności przestrzeni, są nam dane i są dostępne poznaniu dzięki intuicjom jakie posiadamy na ich temat. Uważają oni, że treść twierdzeń matematycznych, a zwłaszcza mechanizmy prowadzące do rozwoju wiedzy matematycznej w znacznej mierze dostępne są dzięki intuicji, możliwości wglądu i zrozumienia ich znaczenia dzięki pewnym często pierwotnym intuicjom umysłu matematyków. Głównym twórcą intuicjonizmu był Luitzen Egbertus Jan Brouwer, który proponował budowę spójnej bazy zasad matematycznych w celu budowy systemu podstaw matematyki z pominięciem koncepcji, które intuicjonizm krytykuje, a więc niekonstruktywne dowody, żonglowanie nieskończonością aktualną itp.

  Wiki – typ serwisu internetowego, w którym treść można tworzyć i zmieniać z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą języka znaczników lub edytora WYSIWYG. Strony wiki, ze względu na swoją specyfikę, są przede wszystkim wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projektami, takimi jak repozytoria wiedzy na wybrany temat lub projekty różnych grup społecznych.

  Dodano: 27.05.2011. 16:37  


  Najnowsze