• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. matematyki i przedmiotów ścisłych, Palermo, Włochy

  28.07.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 23 września 2011 r. w Palermo, Włochy, odbędą się warsztaty nt. technologii wspierających nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych.

  Systemy technologii wspierających nauczanie zostały opracowane w dziedzinach matematyki przedmiotów ścisłych. Dziedziny te są wyjątkowe i ważne w edukacji z wielu punktów widzenia. Są formalne i dobrze zdefiniowane, umożliwiając większą elastyczność w reprezentowaniu wiedzy i technologiach adaptacyjnych. Obydwie są podstawowymi warunkami wstępnymi inżynierii i dyscyplin technologicznych, a także są wykładane ogromnej liczbie uczniów.

  W ostatnich latach liczba uczniów i nauczycieli wykwalifikowanych w matematyce i innych przedmiotach ścisłych spada, ograniczając główne zasoby kapitału intelektualnego w krajach uprzemysłowionych. Finansowanie inteligentnych systemów asystujących i innych form technologii edukacyjnych w matematyce, przedmiotach ścisłych i inżynierii ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości UE.

  Konferencja ma na celu poinformowanie stron zainteresowanych o przełomowym projekcie w dziedzinie wspomaganego technologią nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych, stworzenie platformy do dyskusji nad nowymi i powstającymi metodologiami oraz przeanalizowanie powstających technologii informacyjnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych. Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Mścisław (biał. Мсціслаў, Амсьціслаў, Mścisłaŭ, Amścisłaŭ, ros. Мстиславль, Mstislawl) – miasto na Białorusi, stolica rejonu mścisławskiego obwodu mohylewskiego. 10,7 mieszkańców (2010).

  Rezerwat ścisły – rodzaj rezerwatu przyrody. Ochrona ścisła w takim rezerwacie polega na całkowitym wykluczeniu ingerencji człowieka. Służy on wyłącznie celom naukowym i dydaktycznym. Mścisława – staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Mści- ("mścić") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która zdobywa sławę mszcząc się na swych wrogach". Poświadczone w źródłach jako Mścisława (1360) i formach zdrobniałych Mścicha (1394), Mścichna (1383).

  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Pęcisława, Pęcsława, Pęcława, Pęsława – staropolskie imię żeńskie, złożone z członów Pęci- ("droga, wędrówka") i -sława ("sława"). Oznacza "ta, która podąża drogą sławy". Poświadczone w źródłach jako Pęcisława (1265), Pęćsława (1265), Pęsława (1310).

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Rezerwat przyrody Jezioro Kociołek - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

  Dyskusja wikiprojektu:Tłumaczenie artykułów/Twierdzenie o nieskończonej liczbie małp: Z punktu widzenia matematyki to w ogóle nie jest twierdzenie, choćby dlatego, że małpa nie jest obiektem matematycznym. W tekście występują nieścisłości, jak "nieskończenie małe" prawdopodobieństwo we wstępie. Cały artykuł jest napisany tak, jakby humanista chciał napisać coś matematycznego, używał do tego cytatów z Szekspira i upierał się (patrz choćby kategorie), że to jest matematyka. 83.5.234.250 20:59, 29 wrz 2007 (CEST) Obszar ochrony ścisłej Wielkie Torfowisko Batorowskie (niem. See Wiesen) – obszar ochrony ścisłej na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

  Tiszaújváros, początkowo Tiszaszederkény, 1970-1990 Leninváros – miasto położone w regionie Borsod-Abaúj-Zemplén w środkowo-północnych Węgrzech, nad rzeką Cisa. Zamieszkuje je 16 510 osób (I 2011). Powierzchnia wynosi 46,04 km² a gęstość zaludnienia 358,6 os./1 km². Prawa miejskie otrzymało w 1966. Nazwa oznacza nowe miasto nad Cisą. Obszar ochrony ścisłej Nadwarciański Bór Sosnowy - obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w Puszczykowie, przy linii kolejowej Poznań-Wrocław i ul. Wczasowej. Powierzchnia obszaru wynosi 12,64 ha.

  Dodano: 28.07.2011. 16:17  


  Najnowsze