• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. mechanizmów odkrywania zasobów w sieciach równorzędnych P2P, Pafos, Cypr

  05.07.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 31 sierpnia - 2 września 2011 r. w Pafos, Cypr odbędą się warsztaty nt. mechanizmów odkrywania zasobów w sieciach równorzędnych P2P.

  W ciągu ostatnich kilku lat systemy typu "każdy z każdym" (P2P) okazały się popularnym trendem w informatyce rozproszonej. P2P umożliwia wielkoskalową agregację zasobów, które są rozproszone geograficznie i należą do niepowiązanych domen administracyjnych. Ten typ informatyki charakteryzuje się obecnością odpowiedniego zestawu węzłów, jednostek równorzędnych, zdolnością do samoorganizacji i dzielenia się zestawem rozproszonych zasobów w sieci.

  Mimo wyników uzyskanych przez wielu naukowców pracujących nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami, postęp w P2P nadal hamowany jest przez wiele wyzwań w takich obszarach jak warunki protokołów, infrastruktura, bezpieczny i sprawny dostęp, alokacja zasobów, odporność na błędy, skalowalność i wydajność.

  Warsztaty skupią się na nowych metodach i algorytmach do sprawnego i skutecznego uzyskiwania dostępu do rozproszonych danych w wielkoskalowych sieciach nakładkowych P2P.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje. Zakres możliwości alokacyjnych jest zależny od stanu techniki i wielkości zasobów w gospodarce. Ostateczna wartość alokacji zależna jest od gustów klienta, które decydują, jak ludzie oceniają to, co otrzymują. Obliczenia rozproszone (ang. distributed computing) – obliczenia, umożliwiające współdzielenie zasobów obliczeniowych, często rozproszonych geograficznie. Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege).

  GNUnet to projekt mający na celu stworzenie niezależnej i zdecentralizowanej infrastruktury dla bezpiecznych sieci typu P2P. Struktura ta zapewnia szyfrowanie i autoryzację połączeń, przeszukiwanie zasobów oraz w pełni kontrolowaną przez użytkownika alokację zasobów komputera. Efekt odbicia (ang. rebound effect) – opisany po raz pierwszy przez XIX-wiecznego brytyjskiego ekonomistę Williama Stanleya Jevonsa efekt polegający na zwiększeniu zużycia zasobów naturalnych mimo wzrostu produktywności ich użycia. Nazywa się go też czasem Paradoksem Jevonsa. Może on dotyczyć wielu różnych kategorii zasobów naturalnych, choć najczęściej analizuje się go w kontekście zużycia energii. W ekonomii zasobów naturalnych pojawił się ponownie za sprawą artykułu Daniela Khazzooma z 1980 roku.

  Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tylko nasza wiedza o nich. Rozwój społeczeństwa niekoniecznie musi prowadzić (tak jak w statycznej teorii zasobów) do katastrofy, albowiem rozwijająca się gospodarka staje się coraz bardziej zasobooszczędna, odkrywa nowe zasoby jak również wykorzystuje zjawisko substytucyjności. Planowanie zasobów dystrybucji (skr. DRP II) jest rozwinięciem metody DRP. W metodzie tej zwraca się uwagę na problem optymalnego doboru i wykorzystania zasobów, opracowania nowej koncepcji reagowania przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu jako rozwiązanie problemu optymalizacji zasobów, a także dostosowanie zasobów do zapotrzebowania odbywające się poprzez wielostopniowy proces planowania.

  Racjonalne gospodarowanie – jest jednym z kluczowych pojęć w ekonomii, w myśl którego podmiot dokonuje takiej alokacji ograniczonych zasobów, które optymalizują korzyści, jakie z tego czerpie. Resource Hacker (znany też jako ResHack albo ResHacker) to darmowy program do ekstraktowania zasobów stworzony przez Angusa Johnsona dla Windowsa. Program jest używany do modyfikacji programów lub elementów systemu operacyjnego przez ekstraktowanie zasobów z plików wykonywalnych (.exe), rozszerzeń programów (.dll) i plików zasobów (.res).

  Szkoła zasobów i kompetencji - jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego. Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów (zasobów) i kompetencji. Koncepcja ta stanowi, że strategia jest w pierwszej kolejności budowana dla całej organizacji, a dopiero w następnej kolejności dla poszczególnych dywizji czy jednostek biznesu. W przeciwieństwi do innych szkół, szkoła zasobów i kompetencji zakłada, że zasób wiedzy i umiejętności firmy są czynnikami istotniejszymi w procesie tworzenia strategii niż sytuacja w otoczeniu.

  Grid (ang. grid, w Polsce niekiedy mylnie nazywany siatką komputerową a poprawnie przetwarzaniem sieciowym) – system, który integruje i zarządza zasobami będącymi pod kontrolą różnych domen (od instytucji po system operacyjny) i połączonymi siecią komputerową, używa standardowych, otwartych protokołów i interfejsów ogólnego przeznaczenia (odkrywania i dostępu do zasobów, autoryzacji, uwierzytelniania) oraz dostarcza usług odpowiedniej jakości (QoS, oferuje usługi wyższego poziomu).

  Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych - jest dziedziną teorii ekonomii neoklasycznej, badającą statyczne i dynamiczne warunki optymalności wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Aspekty statyczne dotyczą efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na ochronę i konserwację środowiska (zachowanie jego jakości i zasobów). Aspekty dynamiczne dotyczą zaś optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomia środowiska bazuje na paradygmacie ekonomizacji – kryteria efektywności i optymalności ekologicznej traktuje się jako główne, natomiast kryteria bezpieczeństwa ekologicznego czy kryteria wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju jako uzupełniające, dodatkowe. Pejia (Peja, gr. Πέγεια) - miasto na Cyprze w dystrykcie Pafos leżące 12 km na północ od Pafos. Miasteczko leży w południowej części półwyspu Akamas.

  Mamonia - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 23 km na południowy wschód od Pafos nad rzeką Diarizos. Przez miejscowość przebiega droga lokalna F616. Stawrokonu (gr. Σταυροκόννου) - wieś na Cyprze w dystrykcie Pafos. Miejscowość leży 22 km na południowy wschód od Pafos. Przez miejscowość przebiega droga lokalna F617.

  Dodano: 05.07.2011. 15:26  


  Najnowsze