• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. nadchodzących trendów w poczcie elektronicznej, Lyon, Francja

  22.08.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 22 sierpnia 2011 r. w Lyonie, Francja, warsztaty nt. nadchodzących trendów w poczcie elektronicznej.

  W ostatnich latach poczta elektroniczna stała się tak powszechna, że dla wielu użytkowników jest wręcz rzeczą oczywistą. Do skrzynek odbiorczych trafiają nie tylko wiadomości osobiste i służbowe, ale również materiały marketingowe i reklamy, ostrzeżenia i powiadomienia ze stron internetowych czy portali społecznościowych, wyniki wyszukiwania, programy i wiele innych. Wraz z rozszerzaniem się zastosowań, zwiększa się również zapotrzebowanie na coraz bardziej złożoną technologię i programowanie.

  Wydarzenie poświęcone będzie temu, co czeka oprogramowanie poczty e-mail. Omawiane będą między innymi następujące tematy:
  - analiza treści, ekstrakcja informacji i streszczanie wiadomości e-mail;
  - sieci społeczne poczty e-mail w przedsiębiorstwie;
  - strategie zarządzania pocztą e-mail w organizacji;
  - adaptacyjni agenci poczty e-mail i agenci semantyczni;
  - przeglądanie archiwów poczty e-mail, wizualizacja, regulacje i zachowania;
  - wizualne interfejsy poczty e-mail oraz interakcje człowiek-komputer z pocztą e-mail;
  - studia przypadków, eksperymenty i badania użytkowników w zakresie korzystania z poczty e-mail;
  - zestawy wzorców i testów poczty e-mail;
  - interoperacyjność poczty e-mail z zasobami przedsiębiorstwa i starszymi systemami;
  - semantyczna poczta e-mail i eksploracja poczty e-mail;
  - jednolite przesyłanie wiadomości i interakcje w Internecie: komunikatory internetowe, kanały RSS, przypisy, znaczniki;
  - integracja systemów PIM z klientami poczty e-mail, zarządzanie zadaniami oczekującymi;
  - interakcja między pocztą e-mail a mobilnością;
  - ewolucja infrastruktury i zastosowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przekierowanie poczty elektronicznej – jest to działanie polegające na automatycznym przekierowaniu poczty przychodzącej na dany adres poczty elektronicznej, na inny adres poczty elektronicznej. Operacja tak jest wykonywana przez program poczty elektronicznej, najczęściej Mail Transfer Agent (MTA) po stronie serwera poczty elektronicznej lub Mail Retrival Agent po stronie klienta poczty elektronicznej. Push e-mail jest techniką wykorzystywaną przez systemy poczty elektronicznej, która pozwala na natychmiastowe przesyłanie wiadomości e-mail z serwera do programu pocztowego (najczęściej jest to program stosowany na urządzeniach przenośnych w tym telefony, rzadziej stacjonarny komputer). Mail art (ang. sztuka poczty)— rodzaj działalności artystycznej, kierunek w sztuce drugiej połowy XX wieku, korzystający z poczty jako medium sztuki i narzędzia artystycznego. Inne popularne nazwy to Postal art, czy Communication art. Termin Mail art został spopularyzowany dopiero w latach 70.

  Windows Live Mail – to klient poczty elektronicznej pozwalający czytać i redagować wiadomości e-mail. Jest następcą klientów pocztowych Microsoft Outlook Express (obecnego w Windows XP) i Windows Mail (Windows Vista). Jego zalety to pełna integracja z usługą pocztową Hotmail, filtr antyphishingowy i antyspamowy, nowy sposób zapisywania plików z wiadomościami, ulepszone przeszukiwanie treści e-maili (wymagana jest instalacja programu Windows Desktop Search), czytnik RSS. Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.

  Skrzynka poczty elektronicznej, skrzynka mejlowa ((ang.) electronic mail box, e-mail box) – jest to obszar pamięci masowej przeznaczony do przechowywania plików zawierających wiadomości internetowe przesyłane za pomocą poczty elektronicznej. MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.

  Mail Delivery Agent (MDA) – program poczty elektronicznej służący do lokalnego rozdzielania i dostarczania poczty elektronicznej do skrzynek pocztowych kont użytkowników. Mail Submission Agent (MSA) – program komputerowy lub demon, którego zadaniem jest odbieranie poczty elektronicznej od klienta poczty elektronicznej, (ang.) Mail User Agent (MUA), w celu dostarczenia jej do serwera poczty elektronicznej (MTA). MSA korzysta z protokołu komunikacyjnego SMTP, w wariancie zdefiniowanym w dokumentach RFC 2476 i RFC 4409.

  mbox jest ogólnym terminem dla rodziny podobnych formatów plików używanych do przechowywania zbiorów poczty elektronicznej (e-mail). Wszystkie wiadomości w mbox są skoncentrowane i przechowywane w pojedynczym pliku. Początek każdej wiadomości jest przedstawiony w postaci linii "From" (pol. "Od") oraz pustej linii która jest dodawana na końcu każdej wiadomości. Przez pewien czas formatowanie mbox było bardzo popularne ponieważ narzędzia przetwarzania tekstu mogą być łatwo używane przez zwykły plik tekstowy używany do przechowywania wiadomości e-mail. W przeciwieństwie do protokółów internetowych używanych do wymiany emaili, tutaj program używany do przechowywania emaili został całkowicie uzależniony od programu klienta poczty elektronicznej (e-mail client). Jak inne znane na rynku klienty poczty elektronicznej (email clients) np. Microsoft Outlook, mbox nigdy nie był oficjalnie zaakceptowany przez RFC mechanizmem standaryzacji (RFC standarization mechanism), używa on swój własny format i potrzebuje oprogramowania konwertującego do przepływu email pomiędzy innymi użytkownikami.

  Mail.ru – największy rosyjski serwis darmowej poczty e-mail działający pod tą nazwą od 2001 roku. Według serwisu Alexa strona jest 32. co do popularności na świecie i 2. w Rosji.

  Szachy korespondencyjne – szachy rozgrywane na odległość, za pomocą poczty, e-mail i innych środków łączności lub specjalnych serwerów do gry korespondencyjnej. Umożliwiają szachistom (reprezentacjom klubów, miast itd.) przebywającym w różnych miejscach i bezpośrednio nie znających siebie nawzajem na rozgrywanie partii szachowych. Długość partii korespondencyjnej zależna jest przede wszystkim od metody używanej do przesyłania posunięć: w przypadku gry poprzez serwer bądź e-mail może ona trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy, zaś w przypadku wykorzystania tradycyjnej poczty przez zawodników zamieszkujących w różnych krajach – nawet kilka lat. Poczta elektroniczna, e-poczta, e-mail, potocznie mejl (ang. electronic mail, e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Mercury Mail Transport System (Mercury MTS) to darmowy serwer e-mail stworzonego przez Davida Harrisa, który też stworzył Pegasus Mail. Najnowszą wersją jest 4.62. Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Dodano: 22.08.2011. 17:17  


  Najnowsze