• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. oceny i konsolidacji potencjalnych produktów naukowych Sentinel, Frascati, Włochy

  14.12.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 24 marca 2011 r. we Frascati, Włochy, odbędą się warsztaty nt. oceny i konsolidacji potencjalnych produktów naukowych Sentinel.

  Głównym celem satelitów Sentinel jest zaspokajanie europejskich potrzeb operacyjnych i strategicznych w ramach programu Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES). Ich zdolność od obsługi rozmaitych czujników pomiarowych o zasięgu globalnym i krótkich czasach między odwiedzinami, obejmujących różne technologie teledetekcji i rozdzielczości przestrzenne, sprawia, że misje Sentinel są również niezwykle przydatne w pogłębieniu naszej wiedzy na temat procesów i interakcji w systemie Ziemi, a dzięki temu w rozwiązywaniu naukowych problemów w ramach programu "Żyjąca planeta".

  Na przykład ciągłość danych, szeroko już wykorzystywana przez społeczności naukowe, wraz z długofalowym zaangażowaniem operacyjnym ma zasadnicze znaczenie dla parametryzacji długoterminowych modeli prognostycznych. Satelity Sentinel zapewniają również rozszerzony zasięg widmowy, który wspomaga harmonizację danych, co stanowi warunek wstępny rejestrowania podstawowych danych klimatycznych, a także dodatkowe produkty naukowe o wielu potencjalnych zastosowaniach promujące transfer wiedzy do obsługi GMES.

  Warsztaty mają na celu ułatwienie dyskusji nad wyzwaniami naukowymi oraz potencjałem pomiarów i produktów Sentinel 1, 2 i 3, które wykraczają poza te dostarczane przez usługi operacyjne GMES i mogą znacząco posunąć naprzód postęp naukowy w badaniach nad powierzchnią i płaszczem ziemi, oceanami i kriosferą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sentinel (pol. strażnik, wartownik) – seria europejskich misji kosmicznych o charakterze teledetekcyjnym. Wspólną nazwą „Sentinel” objęte są zarówno całe satelity (np. Sentinel-1), jak i pojedyncze instrumenty satelitarne (np. Sentinel-4). Misje Sentinel są częścią programu Copernicus, zainicjowanego i finansowanego przez Unię Europejską. Nadzór technologiczny nad budową satelitów i instrumentów Sentinel sprawuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Język sentinel – język z grupy andamańskiej, używany na wyspie North Sentinel przez lud Sentinelczyków. Język ten nie został jeszcze poznany przez lingwistów, gdyż jego użytkownicy są ludem pierwotnym i opierają się kontaktowi z cywilizacją. Multifunction Array Radar (MAR) - amerykański wielofunkcyjny radar ze skanowaniem fazowym, uważany za pierwszy tego typu radar na świecie. Opracowany pierwotnie dla systemu antybalistycznego Sentinel, po anulowaniu tego programu, stał się elementem systemu Safeguard, w którym zastąpiony został nowocześniejszym radarem Perimeter Acquisition Radar (PAR).

  Sentinel. Strażnik Grobowca [ ang. Sentinel: Descendants in Time także Realms of Illusion] – to gra przygodowo-logiczna na komputery PC, autorstwa polskiej firmy Detalion. Gra powstała na motywach opowiadania znanego australijskiego pisarza s-f- Terry Dowling - The Ichneumon and the Dormeuse. Gra z typową dla studia Detalion, rozbudowaną warstwą zagadek i dopracowaną szatą graficzną. Tytuł ten, podobnie jak Schizm II, dostarcza graczowi pełne środowisko 3D. Fabuła utworu opowiada o grobowcach (wymyślonej) cywilizacji Tastanów, które dla współczesnych, bohaterowi gry, stanowią nie lada wyzwanie. Eureka, stolica hrabstwa Eureka. W roku 1990, liczba mieszkańców wyniosła 650. Jest jedynym miastem w tym hrabstwie. Pozostali obywatele rozsiani są po wsiach. Do atrakcji należą: gmach opery zbudowaniej w 1880 roku i przywrócony w 1993 r. oraz Museum Sentinel Eureka, gdzie w 1879 r. znajdowała się redakcja Gazety Sentinel Eureka.

  Języki andamańskie – postulowana rodzina językowa, skupiająca języki, używane przez autochtoniczną ludność Andamanów, indyjskiego terytorium związkowego. W jej skład wchodzą dwie grupy – wielko-andamańska i ongijska oraz język sentinel (nieudokumentowany, a co za tym idzie niezaklasyfikowany). Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

  LIM-49 Nike-Zeus – amerykański pocisk antybalistyczny przenoszący pięciomegatonową głowicę jądrową, przeznaczony do zwalczania jądrowych głowic balistycznych pocisków balistycznych ICBM w górnych warstwach atmosfery. W oparciu o pocisk Nike-Zeus, w latach sześćdziesiątych XX wieku opracowywano system antybalistyczny Sentinel. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  AC1 Sentinel (ang. "strażnik") – czołg australijski z okresu II wojny światowej opracowany w obliczu groźby inwazji japońskiej. Do powstania tego wozu przyczynił się też fakt, że Brytyjczycy we wczesnej fazie wojny na Pacyfiku nie posiadali żadnych rezerw pancernych, które mogliby odesłać do Australii. W rezultacie powstał czołg zdolny z powodzeniem nawiązać walkę z dowolnym czołgiem japońskim. Podobnie jak kanadyjski czołg Ram, który bazował na wcześniejszej konstrukcji (M3 Lee), "Sentinel" bazował na czołgu brytyjskim "Crusader".

  ETALON – seria radzieckich satelitów naukowych wykorzystywana w badaniach, mających na celu zapewnienie odniesienia dla pomiarów geodynamicznych i geodezyjnych ziemi.

  Ocena pracy naukowej: Prace naukowe mają różną wartość. Ich ocena opiera się na pewnym doświadczeniu, które recenzent wyniósł z lektury, z praktyki pisania recenzji i z dyskusji nad pracami naukowymi, z którymi zapoznał się poprzednio; może jednak być nie w pełni racjonalna. Nie ma racjonalnych zasad oceny prac naukowych. Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią.

  Prom typu Sentinel – jeden z typów promów kosmicznych z fikcyjnego uniwersum Gwiezdnych wojen, będący modyfikacją promu kosmicznego typu Lambda, stosowany jako transportowiec wojska. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 14.12.2010. 16:49  


  Najnowsze