• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. odporności sieci - od badań naukowych po praktykę, Madryt, Hiszpania

  06.09.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 października 2011 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Warsztaty nt. odporności sieci - od badań naukowych po praktykę".

  W informatyce odporność sieci można zdefiniować jako zdolność do zapewnienia i utrzymania akceptowalnego poziomu usług w trakcie radzenia sobie z problemami z normalnym funkcjonowaniem. Usługi mogą być różne, od wsparcia przetwarzania rozproszonego i przechowywania sieciowego po utrzymywanie łączy komunikacyjnych lub dostępu do aplikacji i danych.

  Wydarzenie umożliwi spotkanie praktyków zajmujących się zapewnianiem odpornych infrastruktur sieciowych ze społecznością naukową. Celem będzie nawiązanie dialogu, który pomoże ukierunkować przyszłe badania nad odpornością ku rozwiązaniom związanych z nią problemów zarówno w obecnych, jak i przyszłych sieciach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Odporność – zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
  Badaniem odporności zajmuje się immunologia. Aby organizm mógł zachowywać odporność, większość szczepień trzeba co pewien czas powtarzać. Odporność humoralna - jeden z mechanizmów odporności swoistej. W reakcji odpornościowej humoralnej organizm wykorzystuje różne substancje chemiczne, najważniejszymi są w niej przeciwciała (białka odpornościowe). Przeciwciała są produkowane, a następnie uwalniane przez uczulone limfocyty B w odpowiedzi na pojawiający się w organizmie antygen. Niedobór odporności, defekt immunologiczny, immunopatia, niedobór immunologiczny – stan w którym zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania chorób zakaźnych jest osłabiona lub całkowicie zniesiona. Niedobory odporności dzieli się na:

  Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą:: Odporność komórkowa - odporność za którą odpowiedzialne są leukocyty obdarzone zdolnością do pochłaniania i wewnątrzkomórkowego trawienia lub usuwania ciał obcych. Odporność, którą można przenieść od odpornego dawcy do nieodpornego biorcy za pomocą komórek, lecz nie za pomocą surowicy. Komórkami swoistej odporności nabytej są limfocyt T i limfocyt B, komórkami nieswoistej odporności wrodzonej są granulocyty i makrofagi (PK).

  Laminowanie – pokrywanie powierzchni laminatem dla uzyskania dodatkowych odporności, np. odporności na wilgoć czy odporności mechanicznych lub dla efektów dekoracyjnych. Odporność ogniowa – jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów:

  Pierwotne niedobory odporności to grupa chorób, w których występuje genetycznie uwarunkowana dysfunkcja układu odpornościowego. Można podzielić je na kilka dużych grup: CpG – niemetylowane sekwencje CpG to fragmenty DNA bakterii rozpoznawane za pomocą receptora TLR9 przez komórki układu odpornościowego. CpG jest celem odpowiedzi odpornościowej nieswoistej.

  Indynawir – inhibitor proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), analog peptydowy. Lek pozwala zwiększyć liczbę komórek CD4, odgrywających ważną rolę w utrzymaniu sprawności układu odpornościowego.

  Odporność roślin na wysoką temperaturę – zdolność roślin do przetrwania w warunkach podwyższenia temperatury w stosunku do typowych typowych temperatur siedliska.

  Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej.

  Dodano: 06.09.2011. 17:37  


  Najnowsze