• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej interaktywności, Barcelona, Hiszpania

  05.05.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 18 czerwca 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. poszerzonej rzeczywistości i wirtualnej interaktywności (MOBEA 2010).

  Termin poszerzona rzeczywistość odnosi się do bezpośredniego lub pośredniego obrazu na żywo otaczającego świata, którego elementy są uzupełnione, czy też poszerzone, o obrazy generowane komputerowo. Poszerzona rzeczywistość i wirtualne światy same w sobie stanowią tematy posiadające długą historię.

  Warsztaty MOBEA 2010 poświęcone będą tematowi konwergencji pomiędzy poszerzoną rzeczywistością, wirtualną interaktywnością oraz Internetem. Jak te nowe paradygmaty interakcji mogą zostać zintegrowane z platformą sieciową i - co ważniejsze - stać się równie otwarte i włączające wszystkich jak Internet?

  Ponadto obecnie istnieją rozłączne technologie poszerzonej rzeczywistości i brak standardów w tej dziedzinie. Może to prowadzić do konsternacji wśród konsumentów i impasu w tym sektorze. Celem spotkania jest stworzenie jednego forum dla naukowców i ekspertów zajmujących technologią do omówienia najnowszych osiągnięć w ramach czterech, szeroko nakreślonych tematów:
  - Internet i poszerzona rzeczywistość;
  - interfejsy użytkownika;
  - mobilna rzeczywistość poszerzona;
  - ewaluacja poszerzonej rzeczywistości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wirtualna rehabilitacja - to innowacyjna metoda usprawniania osób niepełnosprawnych wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe, bazujące na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Pojęcie to dotyczy zarówno działań podejmowanych tu i teraz, jak i na odległość (telerehabilitacja). Giulio Prisco (ur. 29 września 1957 w Neapolu (Włochy)) – konsultant informacyjnej technologii wirtualnej rzeczywistości oraz pisarz, futurysta i transhumanista. Mieszkał we Włoszech, gdzie prowadził firmę konsultingową Metafuturing. Obecnie mieszka w Budapeszcie i jest niezależnym konsultantem informatykiem. Jest członkiem rady wydawców (Consejo Editorial) hiszpańskojęzycznego czasopisma naukowo-technicznego Tendencias21, do którego pisuje artykuły. Publikuje i przemawia poruszając wiele tematów, takich jak nauka, technologia informacyjna, powstające technologie, światy wirtualne, eksploracja kosmosu i futurologia. Idee Prisco na temat wirtualnej rzeczywistości, technologicznej nieśmiertelności, transferu umysłu i nowych naukowych religii są szeroko cytowane w wydanej przez Oxford University Press książce "Apocalyptic AI – Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality". Hiperrzeczywistość – rzeczywistość zapośredniczona przez symulacje, bardziej rzeczywista od samej rzeczywistości, jest efektem zastąpienia rzeczywistości jedynie jej znakami. Wytwarzana przez symulakrum, zacierające granice wyobrażenia o rzeczy od rzeczy samej w sobie. Jean Baudrillard użył pojęcia hiperzeczywistość po raz pierwszy w swojej książce Symulakry i symulacja z 1985 roku, według autora wraz z rozwojem systemów znakowych granica pomiędzy światem rzeczywistym a jego przedstawieniem stopniowo zatarła się, prowadząc do uniezależnienia od znaku jako formy obrazu rzeczywistości.

  Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction). Awatar (także avatar) – reprezentacja uczestników światów wirtualnych. Dotyczy zarówno rzeczywistych ludzi uczestniczących za ich pomocą w tych światach jak i postaci generowanych przez samo oprogramowanie. Awatary są używane głównie na forach dyskusyjnych, a także w grach komputerowych (zwłaszcza RPG, MMORPG i FPP) oraz rzeczywistości wirtualnej.

  Meatspace – przeciwieństwo cyberprzestrzeni lub rzeczywistości wirtualnej, jest synonimem prawdziwego świata lub życia. Termin jest rzadko używany w mowie i tekstach polskojęzycznych. Zbliżonym znaczeniowo polskim odpowiednikiem pojęcia jest real. Błąd w prawie karnym – różnica między obiektywną rzeczywistością a odbiciem tej rzeczywistości w świadomości człowieka.

  Kultura upozorowania- zjawisko społeczne, wynikające z rzeczywistości postmodernistycznej. Kultura upozorowania wiąże się z rozwojem mass mediów i ich wpływem na życie społeczne. Mass media zamiast odzwierciedlać rzeczywistość, wpływają na nią, wytwarzając kulturę upozorowania. Prowadzi to do zatarcia granic między rzeczywistością społeczną, a rzeczywistością medialną, do tego stopnia, iż rzeczywistość wytwarzana przez media staje się odzwierciedlana przez rzeczywistość społeczną. W ten sposób upozorowana zostaje nowa, wymieszana nadrzeczywistość. Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).

  Teleologia - (gr. télos – cel i logos – badanie) – teoria porządku celowego i pogląd, że porządek celowy zachodzi aktualnie w danej dziedzinie, zwłaszcza w całej rzeczywistości lub w całej rzeczywistości historycznej: dla tego drugiego znaczenia stosuje się także termin finalizm.

  Rzeczywistość w znaczeniu potocznym to "wszystko co istnieje". Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię.

  Rzeczywistość – w znaczeniu potocznym to „wszystko co istnieje”. Termin rzeczywistość w najszerszym znaczeniu zawiera wszystkie byty, zarówno obserwowalne jak i pojęciowe, wprowadzone przez naukę czy filozofię. Podziałka złożona - stosowana jest w przypadkach gdy takie same odległości na mapie małoskalowej w różnych szerokościach geograficznych nie odpowiadają takim samym odległościom w rzeczywistości (np. na mapie w skali 1:100 000 000 w odwzorowaniu Merkatora na równiku 1 cm odpowiada 100 km w rzeczywistości, a ten sam 1 cm na mapie na równoleżniku 60° odpowiada 50 km w rzeczywistości).

  Giennadij Iwanowicz Szypow – rosyjski pseudonaukowiec, twórca nieuznawanej przez świat nauki i sprzecznej z podstawowymi prawami fizyki, nie popartej eksperymentalnie teorii rzeczywistości, zakładającej istnienie „trzech poziomów rzeczywistości”.

  Dodano: 05.05.2010. 16:12  


  Najnowsze