• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. prywatności i bezpieczeństwa w internetowych mediach społecznościowych, Lyon, Francja

  05.12.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Lyonie, Francja, odbędą się warsztaty nt. prywatności i bezpieczeństwa w internetowych mediach społecznościowych

  W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost w korzystaniu z internetowych mediów społecznościowych i ich obecności. Popularne portale internetowe zmieniły sposób, w jaki Internet jest wykorzystywany i rozbudowywany. To prowadzi do rozmaitych obaw wyrażanych w mediach i przez polityków, a dotyczących skalowalnych systemów do wykrywania nadużyć oraz ochrony bezpieczeństwa i prywatności w internetowych mediach społecznościowych. Jednocześnie istnieje potrzeba przeanalizowania, zbadania i scharakteryzowania prywatności i bezpieczeństwa w internetowych mediach społecznościowych z różnych perspektyw (informatycznej, kulturowej i psychologicznej).

  Celem warsztatów będzie stworzenie platformy do dyskusji nad najnowszymi zagadnieniami, trendami i badaniami nad bezpieczeństwem i prywatnością w internetowych mediach społecznościowych. Wydarzenie zgromadzi naukowców i interesariuszy, którzy pracują nad powiązanymi problemami. Przewidziano następujące, konkretne tematy:
  - ujawnienie informacji nt. prywatności, wyjawienie i jego skutki w internetowych sieciach społecznościowych;
  - szkody uboczne związane z wyciekiem informacji;
  - zagadnienia prywatności powiązane z serwisami lokalizacyjnymi;
  - efektywne i użytkowe ustawienia i strategie prywatności;
  - anonimizacja zbiorów danych w sieci społecznościowej;
  - wykrywanie i charakteryzacja spamu, phishingu, oszustw, przestępstw z nienawiści, obelg i ekstremizmu za pośrednictwem internetowych mediów społecznościowych;
  - identyfikacja i ograniczanie złośliwego oprogramowania, phishingu i botnetów;
  - używalność (w tym wady programistyczne) bezpiecznych systemów w internetowych mediach społecznościowych;
  - modelowanie danych zachowania człowieka w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa i prywatności;
  - zagadnienia prawne i etyczne dla naukowców badających bezpieczeństwo i prywatność;
  - wiarygodność informacji w internetowych mediach społecznościowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. e-PR to działania Public Relations w głównej mierze skupiające się na narzędziach dostępnych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Dzięki nim można kształtować wizerunek, komunikować się z mediami (głównie elektronicznymi), rozwijać bazę dziennikarzy oraz portali internetowych.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Bossowie polskiej gospodarki – badanie analizujące obecność w mediach społecznościowych nazwisk prezesów największych polskich firm z branży bankowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej.

  Enterprise 2.0 to termin opisujący społecznościowe oprogramowanie używane w środowisku biznesowym. Idea Enterprise 2.0 bazuje na rozwiązaniach stosowanych w mediach społecznościowych. Charakteryzuje się ono dużą elastycznością, oddaje użytkownikom możliwość budowania struktury informacji, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań. Definicja Enterprise 2.0 została sformułowana przez Andrew McAffe. Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Świat na dłoni – ilustrowany magazyn popularnonaukowy wydawany w Polsce od 10 lipca 2013 roku. Pismo jest opracowywane we współpracy z czytelnikami, którzy w mediach społecznościowych mają możliwość proponowania tematów, komentowania tekstów, zadawania pytań oraz tworzenia własnych tekstów i zdjęć, które mogą znaleźć się w papierowym wydaniu. Dostępna jest także wersja elektroniczna.

  MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media). dol2day to niemieckojęzyczna społeczność internetowa, platforma dyskusyjna, a jednocześnie symulacja polityczna. Istnieje od roku 2000, a jej pełna nazwa brzmi "democracy online today". Użytkownicy (potocznie zwani dolerami) dyskutują na dowolnie wybrane tematy (głównie polityczne, ale nie tylko), organizują się w wirtualne partie i inicjatywy, biorą udział w czatach z politykami i innymi interesującymi osobami. Uczestnictwo jest bezpłatne dla wszystkich, platforma nie sprzedaje uczestnikom żadnych płatnych dodatków. dol2day jest jedną z najstarszych społeczności internetowych.

  Dodano: 05.12.2011. 17:26  


  Najnowsze