• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. przeszukiwania danych biologicznych i jego zastosowań w opiece zdrowotnej, Bruksela, Belgia

  28.05.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty nt. przeszukiwania danych biologicznych i jego zastosowań w opiece zdrowotnej (Workshop on biological data mining and its applications in healthcare).

  Naukowcy dążą do zrozumienia procesów biologicznych leżących u podstaw ścieżek chorobotwórczych w kontekstach klinicznych. To przekłada się na ogromne ilości danych biologicznych i klinicznych począwszy od sekwencji genomu, mikromacierzy DNA i interakcji białek po obrazy biomedyczne, ścieżki chorobotwórcze i elektroniczne dane medyczne.

  Aby wykorzystać te dane do tworzenia aplikacji klinicznych, należy uporać się z podstawowymi trudnościami związanymi z analizą danych. Pośród nowych wyzwań należy wymienić zagadnienia praktyczne, takie jak radzenie sobie z zaszumianymi i niekompletnymi danymi, wykonywanie zadań z intensywnymi obliczeniami oraz integracja heterogenicznych źródeł danych.

  Jednym ze sposobów przezwyciężenia tych trudności jest przeszukiwanie danych. Służy ono do rozwiązywania trudnych problemów w analizie danych, umożliwiając wnikliwe obserwacje i przełomowe odkrycia.

  Warsztaty położą nacisk na wyniki wyszukiwania i najlepsze praktyki naukowców oraz praktyków zajmujących się problematyką przeszukiwania danych i nauk przyrodniczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie).

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych. Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego.

  Model bazy danych – zbiór zasad (specyfikacji), opisujących strukturę danych w bazie danych. Określane są również dozwolone operacje. Definiuje się strukturę danych poprzez specyfikację reprezentacji dozwolonych w modelu obiektów (encji) oraz ich związków. W informatyce głównymi modelami baz danych są:

  Dodano: 28.05.2012. 16:26  


  Najnowsze