• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. społecznych i prywatnych aspektów mobilności, Lulea, Szwecja

  17.01.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 6 czerwca 2011 r. w Lulea, Szwecja, odbędą się warsztaty nt. społecznych i prywatnych aspektów mobilności.

  Analiza ogromnych ilości danych na temat mobilności stawia nowe wyzwania nie tylko pod względem odkrywania i interpretacji interesujących schematów, ale również pod kątem ochrony prywatności obserwowanych osób.

  Społeczne i prywatne aspekty mobilności oraz ich skutki wymagają podjęcia analizy w systematyczny i kombinatoryjny sposób. Ich zbieżność, a w szczególności, sposób w jaki mobilność wpływa na zachowanie społeczne poszczególnych osób i ich prywatność (lub znajduje się pod wpływem), daje początek fascynującej, nowej dziedzinie: "socjomobilności".

  Warsztaty zgromadzą naukowców poszukujących odpowiedzi na powyższe pytania poprzez odkrywanie nowych metod i aplikacji, które pokazują ukryte powiązania między tymi aspektami.

  Wydarzenie uzyskało wsparcie z budżetu Siódmego Programu Ramowego poprzez projekt Modap (Mobilność, przeszukiwanie danych i prywatność).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej.

  Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.

  Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.

  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej.

  Euromobil realizowany jest w ramach programu Socrates Lingua2 i jego podstawowym celem jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Program składa się z trzech zasadniczych części:

  Mobilność kapitału – stan gospodarki określający w jakim stopniu krajowe i zagraniczne aktywa finansowe – są substytucyjne i mogą być przenoszone. W warunkach doskonałej mobilności kapitału nie istnieją żadne bariery ograniczające międzynarodowe przepływy, występuje tylko jedna stopa procentowa, która przy każdym poziomie dochodu zapewnia równowagę bilansu płatniczego. Powyższe zagadnienie szerzej rozwija model Mundella-Fleminga.

  Inicjatywa Mobilności Pracy (w skrócie IMP) – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Krakowie założone w 2013 roku przez Stefana Schwarza, dr Marka Benio oraz Rafała Rzeźniczaka. Inicjatywa zajmuje się promowaniem mobilności pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji pracowników delegowanych i ich pracodawców oraz walką ze zjawiskami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.

  Dodano: 17.01.2011. 16:17  


  Najnowsze