• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. symulacji i obiektów wsparcia naziemnego na potrzeby programów kosmicznych, Noordwijk, Holandia

  18.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28-30 września 2010 r. w Noordwijk, Holandia, odbędą się warsztaty nt. symulacji i obiektów wsparcia naziemnego na potrzeby programów kosmicznych.

  Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie przedstawicieli agencji kosmicznych i przedsiębiorców, aby dokonać przeglądu najnowszych systemów modelowania i symulacji, symulatorów naziemnych oraz elektrycznego sprzętu wsparcia naziemnego (EGSE). Innym celem spotkania będzie także omówienie nowych pomysłów i rozwiązań na przyszłość.

  Symulacja jest kluczowym działaniem, które zapewnia pomoc w zakresie tworzenia specyfikacji, projektowania, weryfikacji i funkcjonowania systemów kosmicznych. W ostatnich latach rozwinęło się modelowanie i symulacja systemów. Jednocześnie uznaje się, że lepiej skoordynowane i spójne podejście do opracowywania produktów symulacji na poszczególnych etapach projektowania może przynieść znaczące korzyści. Sprzyjać to będzie efektywniejszemu wykorzystaniu symulacji w procesach inżynierii systemów, aby uprościć harmonogram i obniżyć ryzyko oraz koszty programu kosmicznego.

  Dziedzina EGSE również nie pozostaje obojętna wobec oprogramowania i symulacji. W obszarze testowania symulacja zapewnia elastyczność planowania montażu, integracji i testów (AIT) oraz przygotowywania harmonogramu.

  Europejska Agencja Kosmiczna oczekuje, że w trakcie warsztatów pozna opinie uczestników na temat nowych badań naukowych i rozwoju oraz oczekiwanej roli ESA w europejskiej społeczności modelowania kosmicznego, symulacji i EGSE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006. AnyLogic to wielometodowe narzędzie służące do modelowania (tworzenia symulacji) opracowane przez The AnyLogic Company. PSCAD (Power System Computer Aided Design) jest graficznym interfejsem opartym na silniku Electromagnetic Transients including DC (EMTDC). Program ten umożliwia użytkownikowi w prosty sposób tworzenie symulatorów, przeprowadzanie symulacji i wizualizację przebiegu symulacji w trybie „online”. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie wartości chwilowych pomiarów, jak również zmiany parametrów układu w trakcie trwania symulacji za pomocą suwaków i przełączników wielopozycyjnych. Wszystkie te właściwości programu dają użytkownikowi możliwość wpływania na symulację w czasie jej trwania, co bardziej może odzwierciedlać rzeczywiste stany.

  Mall Tycoon 2 – gra komputerowa z gatunku symulacji. Celem gry jest projektowanie, budowanie i zarządzanie własnym centrum handlowym. W Mall Tycoon 2 można rozpocząć grę w gotowym centrum handlowym jak i wybudować je od podstaw. W programowaniu obiektowym, atrapy obiektów (en. mock objects) są symulowanymi obiektami, które w kontrolowany sposób naśladują zachowanie rzeczywistych obiektów. Programista tworzy zazwyczaj atrapy obiektów w celu przetestowania zachowania jakiegoś innego obiektu, podobnie jak projektanci samochodów wykorzystują manekiny do symulacji dynamiki zachowania ludzkiego ciała podczas zderzenia pojazdów.

  Zaawansowana symulacja medyczna – w odróżnieniu do symulacji w medycynie jest związana z nowym działem w edukacji medycznej i polega na zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych symulatorów pacjenta lub pacjentów standaryzowanych w symulowanych warunkach klinicznych lub wypadku. SeSAm (ang. Shell for Simulated Agent Systems - dosł. interpreter komend/interfejs dla symulacji systemów agentowych) — standardowe środowisko dla modelowania i eksperymentowania z symulacjami agentowymi.

  Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek. Inżynier dźwięku - inżynier wyspecjalizowany w technice nagrywania dźwięku. Dysponuje wiedzą z zakresu generowania, propagacji, rejestrowania, odtwarzania i percepcji dźwięku oraz cyfrowej obróbki sygnału a także estetyki muzycznej. Ma umiejętność budowania modeli obiektów akustycznych, symulacji warunków odsłuchowych w obiektach fizycznych i wirtualnych, a także sterowania parametrami źródeł sygnałów.

  Global Management Challenge (GMC) to największy na świecie konkurs oparty na symulacji biznesowej. Konkurs ten znany jest również pod nazwami Euromamanger, Gestion, Global Management, World-wide Management (w zależności od kraju, w którym się odbywa). Idea konkursu zrodziła się w Portugalii. Po raz pierwszy konkurs GMC odbył się w 1980 roku. Obecnie bierze w nim udział 28 państw. Celem symulacji jest osiągnięcie jak najwyższej wartości akcji zarządzanego przedsiębiorstwa na wirtualnej giełdzie.

  Komputronium − hipotetyczny materiał wymyślony przez Normana Margolusa i Tommaso Toffoliego z MIT mający służyć jako "programowalna materia", substrat dla symulacji komputerowych wirtualnych kopii prawdziwych obiektów.

  Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (CWMSD) – instytucja wdrażająca i realizująca nadzór nad eksploatacją systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Centrum zajmuje się ponadto analizą wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CWMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor. Żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. MATLAB – program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych.

  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  Dodano: 18.06.2010. 18:12  


  Najnowsze