• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. systemów komunikacji medycznej, Helsinki, Finlandia

  22.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się warsztaty nt. systemów komunikacji medycznej.

  Pojawia się coraz więcej oznak rosnącej zbieżności komunikacji bezprzewodowej, dołączalności internetowej i medycyny. Urządzenia wyposażone w zaawansowane opcje komunikacji komputerowej obejmują od noszonych na ciele monitorów stanu zdrowia, przez wszczepialne urządzenia medyczne, po zdalne, medyczne urządzenia robotyczne. Wszystkie te systemy polegają na bezpiecznej, skutecznej i niezawodnej komunikacji oraz sieci komputerowej. Po zapewnieniu powyższego, zaawansowane badania nad systemami komunikacji medycznej będą w stanie wspomóc innowatorów technologii medycznych nowej generacji, które mają na celu poprawę publicznej opieki zdrowotnej w epoce cyfrowej.

  Wydarzenie poświęcone będzie komunikacji i sieciom komputerowym znajdującym zastosowanie w systemach komunikacji urządzeń medycznych. W programie znalazły się takie tematy jak:
  - bezpieczne i skuteczne architektury i protokoły sieciowe do wysoce interoperacyjnych, bezprzewodowych urządzeń medycznych;
  - aplikacje kognitywnego systemu radiowego w celu maksymalizacji spektrum zastosowania i wspólnego wykorzystywania pasm nielicenjonowanych;
  - integralność danych i zagadnienia niezawodności w przydzielonym lub nielicencjonowanym spektrum;
  - telefony komórkowe jako bramki czujników medycznych;
  - komunikacje ultra niskiej mocy;
  - opracowywanie otwartych systemów komunikacji medycznej;
  - sieci komunikacyjne i komputerowe przeznaczone do walidacji, formalnej weryfikacji albo analizowania zagrożeń;
  - kwestie używalności, bezpieczeństwa, prywatności i polityki;
  - doświadczenia przedsiębiorców, dostawców i regulacyjne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  Anna Maria Streżyńska (ur. 11 maja 1967) – polska prawniczka, urzędnik państwowy, w latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Trolejbusy w Słupsku to jeden z dziewięciu zlikwidowanych systemów komunikacji trolejbusowej w Polsce. Sieć została oddana do użytku 20 lipca 1985, a zlikwidowana 18 października 1999. Świadczeniem usług transportu trolejbusowego zajmował się Miejski Zakład Komunikacji, obsługujący również linie komunikacji autobusowej.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Środki komunikacji elektronicznej to termin prawniczy, którego definicja przewidziana jest w ustawie dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki komunikacji elektronicznej, w ujęciu wspomnianej ustawy, to „rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.” Do środków komunikacji elektronicznej zaliczana jest również komputerowa poczta elektroniczna.

  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika: Sąd polubowny przy Prezesie UKE - stały polubowny sąd konsumencki działający przy Prezesie Urzedu Komunikacji Elektronicznej rozpatrujący spory o prawa majątkowe wynikłe:

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Trolejbusy w Gdyni – jeden z trzech funkcjonujących systemów komunikacji trolejbusowej w Polsce (obok Lublina i Tychów). Gdyńska sieć swoim zasięgiem obejmuje także Sopot. Jedyną firmą świadczącą usługi transportu trolejbusowego na terenie Gdyni i Sopotu jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni, działające na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Gdyńskie trolejbusy stanowią około 30% udziału w całej komunikacji miejskiej świadczonej przez ZKM w Gdyni. Rocznie pokonują ponad 4 miliony km i przewożą około 350 milionów pasażerów.

  Dodano: 22.02.2012. 16:37  


  Najnowsze