• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. systemów rekomendujących dla technologii wspomagających nauczanie, Barcelona, Hiszpania

  09.09.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29-30 września 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. systemów rekomendujących dla technologii wspomagających nauczanie.

  Systemy rekomendujące często wykorzystują publicznie dostępne zbiory danych z różnych środowisk aplikacyjnych w celu oceny algorytmów rekomendowania. Te zbiory danych służą jako punkty odniesienia dla opracowania nowych algorytmów rekomendowania i porównywania ich z innymi algorytmami w określonym kontekście.

  W takich zbiorach danych reprezentacja niejawnych i jawnych informacji zwrotnych od użytkowników dotyczących możliwych elementów zbioru jest przechowywana, aby umożliwić systemowi rekomendującemu wygenerowanie rekomendacji. Informacja zwrotna może mieć kilka form. Na przykład w przypadku kooperatywnych systemów filtrujących mogą to być wskaźniki lub głosy (np. czy element był przeglądany lub został dodany do ulubionych). W przypadku systemów rekomendujących opartych na treści mogą to być recenzje produktów lub proste znaczniki (słowa kluczowe), które użytkownicy dodają do tych elementów. Potrzebna jest również dodatkowa informacja, taka jak unikalny sposób identyfikacji osoby dostarczającej informacji zwrotnej (identyfikator użytkownika) oraz elementu, jakiego ona dotyczy (identyfikator elementu). Znanym przykładem jest matryca użytkownik-wskaźnik, wykorzystywana w kooperatywnych systemach filtrujących.

  Mimo coraz szerszego stosowania systemów rekomendujących w technologii wspomagającej nauczanie (TEL), jest to nadal obszar z niedostatkiem zbiorów danych, które pozwoliłyby na eksperymentalną ewaluację wyników rożnych algorytmów rekomendowania wykorzystujących porównywalne, interoperacyjne i nadające się do wielokrotnego użycia zbiory danych.
  Więcej informacji:
  http://adenu.ia.uned.es/workshops/recsystel2010/datatel.htm


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja. WindEx AWAR – narzędzie informatyczne wspomagające wykonywanie ewidencji zdarzeń w sieci elektroenergetycznej, stworzone przez firmę ElkomTech. System ten archiwizuje i przetwarza informacje o zdarzeniach sieciowych i awariach. Informacje pobierana bezpośrednio z baz danych systemu dyspozytorskiego lub zintegrowanych systemów wspomagających lub mogą być uzupełniane przez operatora. Jedną z funkcji tego systemu jest wyliczanie najważniejszych wskaźników określających niezawodność zasilania odbiorców dla fragmentów sieci co w oczywisty sposób ułatwia planowanie remontów. Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów.

  Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe. Infotainment – gatunek dziennikarski, łączący w sobie informację (ang. information) i rozrywkę (ang. entertainment). Termin "infotainment" używany jest również na określenie systemów (elektronika + software) dostarczających informację połączoną z rozrywką. Na przykład, Toyota Lexus (model 2014) posiada pojazdowy system infotainment.

  Elevator:2010 - konkurs naukowy z nagrodami pieniężnymi wzorowany na Ansari X Prize, ale w celu opracowania windy kosmicznej i technologii ją wspomagających. Elevator:2010 organizuje coroczne konkursy, w których przyznawane są nagrody za konstrukcję pojazdów wspinających, włókien i systemów zasilania. Konkurs organizowany jest we współpracy Spaceward Foundation oraz NASA Centennial Challenges. Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  R-drzewo – dynamiczna, zbalansowana struktura danych wspomagająca wyszukiwanie obiektów w przestrzeni wielowymiarowej. Stanowi rozwinięcie idei B-drzewa na większą liczbę wymiarów. Została zaproponowana przez Antonina Guttmana w 1984 roku. R-drzewa wykorzystuje się głównie w systemach baz danych. Do opisania obiektów wielowymiarowych wykorzystywane są minimalne regiony pokrywające (ang. MBR - minimal bounding rectangle) lub inaczej pudełka okalające (ang. AABB - axis aligned bounding box). Typowym przykładem użycia może być przechowanie w R-drzewie punktów reprezentujących współrzędne restauracji lub regionów reprezentujących powierzchnie ulic, budynków, jezior, itd., a następnie wyszukanie tych, które spełniają pewne kryteria. Umożliwia to znalezienie odpowiedzi na zapytania typu "znajdz wszystkie muzea w promieniu 2 km", "znajdź wszystkie drogi znajdujące się w obszarze" (w celu wyświetlenia ich na urządzeniu służącym do nawigacji) lub "znajdz najbliższą stację paliw".

  Ochrona przed wyciekami informacji (ang. DLP – Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention) – ogólna nazwa technologii informatycznych wspomagających ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. GParted – edytor partycji oparty na środowisku graficznym GNOME dostępny na licencji GPL. Jest używany do tworzenia, usuwania, zmiany rozmiaru, przenoszenia, sprawdzania i kopiowania partycji oraz systemów plików znajdujących się na nich. Jest przydatny do tworzenia przestrzeni dla nowych systemów operacyjnych, reorganizacji użycia dysku, kopiowania danych rezydujących na dysku twardym i tworzenia lustrzanych kopii partycji.

  Dodano: 09.09.2010. 16:37  


  Najnowsze