• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. sztucznej inteligencji i logistyki, Lizbona, Portugalia

  30.07.2010. 13:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 17 sierpnia 2010 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędą się warsztaty na temat sztucznej inteligencji i logistyki.

  Logistyka zajmuje się organizacją i kontrolą procesów w przestrzeni i czasie podczas transportu lub wytwarzania towarów, a także koordynacją powstającego w ten sposób strumienia materiałów, informacji i środków finansowych.

  Złożoność i dynamika sieci logistycznych osiągnęły taki poziom, że obserwowanie i kontrolowanie procesów staje się coraz trudniejsze. Jednocześnie najnowsze trendy w logistyce kierują się ku rozwiązaniom z zastosowaniem procesów rozproszonych i samoorganizujących się.

  Tego typu sieci logistyczne cechują się wielością heterogenicznych właściwości, ograniczeń i wymogów: czasowych (szybko i dokładnie na czas), ekonomicznych (niski koszt, określony budżet), fizycznych (płynna i bezpieczna podróż), informacyjnych (dane publiczne i zabezpieczone) oraz środowiskowych (niskie zużycie energii, ekologiczność). W celu zharmonizowania wszystkich części sieci mogą być potrzebne metody korzystające ze sztucznej inteligencji oraz osiągnięć kognitywistyki.

  Wydarzenie poświęcone będzie wzajemnym zależnością między sztuczną inteligencją a logistyką oraz posłuży za platformę do bliższej analizy zagadnień związanych z tym obszarem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  Sztuczny neuron - prosty system przetwarzający wartości sygnałów wprowadzanych na jego wejścia w pojedynczą wartość wyjściową, wysyłaną na jego jedynym wyjściu (dokładny sposób funkcjonowania określony jest przez przyjęty model neuronu). Jest to podstawowy element sieci neuronowych, jednej z metod sztucznej inteligencji, pierwowzorem zbudowania sztucznego neuronu był biologiczny neuron. Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera.

  Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) – pierwsza w Polsce niepaństwowa wyższa uczelnia logistyczna utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Uczelnia prowadzi nauczanie w zakresie szeroko pojętej logistyki. Funkcja aktywacji to pojęcie używane w sztucznej inteligencji do określenia funkcji, według której obliczana jest wartość wyjścia neuronów sieci neuronowej. Do najczęściej używanych funkcji aktywacji należą:

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób: Eliezer Shlomo Yudkowsky (ur. 11 września 1979) to amerykański badacz sztucznej inteligencji, szczególnie technologicznej osobliwości i propagator Friendly artificial intelligence (przyjaznej sztucznej inteligencji), zamieszkały w Redwood City w Kalifornii.

  Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego.

  Marek Rudnicki (zm. 10 sierpnia 2013) – polski matematyk, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, specjalność: elektrotechnika, specjalista w zakresie metody numerycznej, obliczeń ewolucyjnych, optymalizacji, sztucznej inteligencji i teorii pola elektromagnetycznego. Profesor Politechniki Łódzkiej, wieloletni pracownik Instytutu Informatyki PŁ oraz kierownik Zakładu Sieci Komputerowych na tejże uczelni.

  International Society for Philosophical Enquiry (ISPE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć (oraz ilorazu inteligencji), w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym w 1974. ISPE jest poświęcone zaawansowanym pytaniom, oryginalnym badaniom i wkładom. Członkowie wykorzystują własne umiejętności w celu zwiększenia wzrostu i rozwoju oświeconej kultury oraz postępowej cywilizacji. Piotr Tadeusz Gawrysiak (ur. 28 października 1974) – polski informatyk i bibliolog, specjalizujący się w systemach informacyjnych, sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języka naturalnego, wyszukiwaniu informacji i systemach mobilnych.

  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii. LogForum – elektroniczne czasopismo naukowe, stanowiące forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki. Pismo to założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu ukazuje się od 15 kwietnia 2005 cztery razy do roku. Czasopismo wydawane jest również w formie papierowej (nakład 300 egzemplarzy) i przekazywane do bibliotek, jednostek badawczych i szkół wyższych.

  Gospodarka Materiałowa i Logistyka - polski miesięcznik wydawany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Miesięcznik dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni. Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty.

  Dodano: 30.07.2010. 13:12  


  Najnowsze