• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. technik multimedialnych w rzeczywistości poszerzonej - obecność i emocje w środowisku wirtualnym, Dijon, Francja

  08.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 listopada - 1 grudnia w Dijon, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Warsztaty nt. technik multimedialnych w rzeczywistości poszerzonej - obecność i emocje w środowisku wirtualnym".

  Istnieją przesłanki wskazujące na to, że przyszłe interfejsy człowiek-komputer umożliwią bardziej naturalną i intuicyjną komunikację ludzi i wszelkiego rodzaju urządzeń wyposażonych w czujniki. Dzięki temu interakcje te mogą bardziej przypominać komunikację między ludźmi.

  Postęp w interakcji człowiek-komputer umożliwiły innowacyjne technologie, zapewniające użytkownikom coraz większą naturalność i intuicyjność. Postępy te wywierają ogromny wpływ na dziedzinę wirtualnej rzeczywistości poszerzonej poprzez doskonalenie zanurzenia i urealnianie symulacji.

  Wydarzenie ma umożliwić naukowcom pracującym z nowymi technologiami, psychologom, projektantom i ekspertom, którzy analizują technologie antropocentryczne, spojrzenie dalej na to, co czeka poza granicami dzisiejszych środowisk wirtualnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wirtualna rehabilitacja - to innowacyjna metoda usprawniania osób niepełnosprawnych wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe, bazujące na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Pojęcie to dotyczy zarówno działań podejmowanych tu i teraz, jak i na odległość (telerehabilitacja). Ekstraspekcja - w psychologii jeden z poziomów świadomości, który polega na ściśle określonym odzwierciedlaniu istniejącej już rzeczywistości. Specyficzna dla danego człowieka jest ekstraspekcja pośrednia oraz uogólniona w postaci określonego systemu pojęć, gdyż umożliwia ona wówczas wiarygodną ocenę rzeczywistości. Przesłanki merytoryczne, przesłanki materialne - rodzaj przesłanek postępowania cywilnego. Warunkują skuteczność tego postępowania w konkretnym wypadku.

  Kultury paleolitu: W paleolicie pojawił się człowiek zdolny wytwarzać narzędzia, a te stopniowo dały mu coraz większą przewagę nad zwierzętami. Narzędzia były początkowo bardzo prymitywne i nieobrobione, z czasem coraz mniej przypominały przypadkowo znaleziony kamień, a coraz bardziej pieczołowicie obrobiony sprzęt użytkowy. Przesłanki procesowe, przesłanki formalne to rodzaj przesłanek postępowania cywilnego, warunkują ważność i prawidłowość postępowania w świetle obowiązującego prawa procesowego.

  Trolejbusy w Dijon − zlikwidowany system komunikacji trolejbusowej we francuskim mieście Dijon, działający w latach 1950−1966. Lively – był serwisem należącym do grupy Google, uruchomionym 8 lipca 2008, będącym darmową platformą komunikacyjną przypominającą Second Life. Google zakończyło działanie serwisu 31 grudnia 2008 roku. Pozwalał użytkownikom na tworzenie własnych wirtualnych awatarów oraz lokacji. Wirtualne alter-ego w świecie Lively mogło wchodzić w liczne interakcje z awatarami pozostałych użytkowników serwisu (mogło spacerować, rozmawiać (Google Talk), tańczyć, pływać, skakać itd.) Głównym zajęciem pozostawała jednak wzajemna komunikacja.

  Przesłanki postępowania cywilnego - warunki określone przez prawo, które muszą być spełnione, aby postępowanie cywilne mogło zostać wszczęte i przeprowadzone. Parc des Sports Gaston-Gérard – stadion piłkarski w Dijon, we Francji. Na obiekcie na co dzień występuje Dijon FCO i pomieścić może 16 098 osób. Wokół płyty boiska znajduje się tu bieżnia lekkoatletyczna.

  Postczłowiek – pojęcie używane w transhumanizmie do określenia potomków lub następców człowieka, których możliwości będą dzięki technologii tak bardzo poszerzone w stosunku do dzisiejszych ludzi, że utożsamianie ich z ludźmi byłoby mylące.

  Webinarium (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie do dwóch celów: jako narzędzia szkoleniowe i do kontaktów biznesowych.

  Awatar (także avatar) – reprezentacja uczestników światów wirtualnych. Dotyczy zarówno rzeczywistych ludzi uczestniczących za ich pomocą w tych światach jak i postaci generowanych przez samo oprogramowanie. Awatary są używane głównie na forach dyskusyjnych, a także w grach komputerowych (zwłaszcza RPG, MMORPG i FPP) oraz rzeczywistości wirtualnej. Université de Dijon – uniwersytet publiczny we Francji, położony w mieście Dijon. Na uczelni studiuje ponad 27 000 studentów wszystkich kierunków oraz wydziałów, wspartych liczącą ponad 2000 osób kadrą nauko-administracyjną.

  Komputerowa gra symulacyjna, symulator – rodzaj gry komputerowej, której zadaniem jest imitacja wrażenia różnych doznań, jakie człowiek zaznaje w codziennej rzeczywistości. Występują np. symulatory lotu, symulacje wszelkich typów pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, pojazdów kosmicznych. Charakteryzują się tym, że ich twórcy dokładają wszelkich starań, aby jak najbardziej przypominały rzeczywistość lub kreowały rzeczywistość całkowicie odmienną od świata współczesnego (np. symulatory kosmiczne). Profesjonalne symulatory kabinowe wykorzystywane są do szkoleń jednostek specjalnych i pilotów.

  Dodano: 08.08.2011. 16:26  


  Najnowsze