• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. wszechobecnej i bezprzewodowej opieki zdrowotnej, Paryż, Francja

  01.03.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 21 maja 2011 r. w Paryżu, Francja, odbędą się warsztaty nt. wszechobecnej i bezprzewodowej opieki zdrowotnej.

  Średnia wieku populacji podnosi się, podczas gdy liczba osób wymagających monitoringu w zakresie intensywnej opieki medycznej nie maleje. To powoduje ogólny wzrost kosztów opieki medycznej. Z tego względu częściowe zastąpienie opieki personelu medycznego przez niewielkie kamery obserwujące stan zdrowia i wyposażenie komunikacyjne, takie jak czujniki, sieci, oprogramowanie monitorujące może okazać się opłacalne i podnieść jakość życia chorych.

  Ostatnie postępy w technologii pozwoliły na opracowanie małych, inteligentnych i nadających się do noszenia czujników. Są one w stanie wykonać w sposób zdalny zadania o decydującym znaczeniu dla monitorowania zdrowia, a następnie przesłać dane chorego do ośrodka opieki zdrowotnej za pośrednictwem bezprzewodowego nośnika. Celem takich bezprzewodowych platform monitorujących jest obserwacja mobilnych pacjentów, którzy wymagają stałego nadzoru.

  Warsztaty mają posłużyć za forum do dyskusji na tym, które aspekty należy uwzględnić, aby zapewnić skuteczne i wszechobecne, bezprzewodowe systemy opieki zdrowotnej. W czasie wydarzenia odbędą się prezentacje osiągnięć teoretycznych i eksperymentalnych, innowacyjnych systemów bezprzewodowych, działań prototypowych, studiów przypadku oraz postępów w technologii powiązanej z bezprzewodowymi sieciami i systemami opieki zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Dodano: 01.03.2011. 17:37  


  Najnowsze