• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. wybierania i analizy danych w portalach społecznościowych, Waszyngton, USA

  03.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 lipca 2010 r. w Dystrykcie Kolumbii, USA, odbędą się warsztaty nt. wybierania i analizy danych w portalach społecznościowych.

  Badania naukowe nad portalami społecznościowymi znacznie się rozwinęły w ostatnich latach. Przyczyniła się do tego rosnąca popularność witryn społecznościowych oraz dostępność różnorodnych, zakrojonych na szeroką skalę systemów portali społecznościowych. Charakteryzują się one zwykle złożonymi strukturami sieciowymi i bogatymi, towarzyszącymi danymi kontekstowymi.

  Naukowcy są coraz bardziej zainteresowani szerokim zakresem zagadnień związanych z systemami portali społecznościowych, w tym identyfikacją wspólnych, statycznych i dynamicznych właściwości topologicznych w czasie tworzenia i ewolucji tego typu portali oraz sposobu, w jaki dane kontekstowe mogą być pomocne w ich analizie. Mogą one mieć istotne konsekwencje w zakresie odkrywania społeczności, wykrywania anomalii, przewidywania trendów, jak również doskonaleniu aplikacji w różnych dziedzinach.

  Wydarzenie ma na celu umożliwić spotkanie praktyków i naukowców, aby przedyskutować pojawiające się trendy i zapotrzebowanie przemysłu w zakresie sieci tradycyjnej, społecznościowej oraz innych form portali społecznościowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela. MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces (znany również dla jego użytkowników pod nazwą MSN Spaces) – platforma blogów i serwis społecznościowy Microsoft. Strona została utworzona na początku 2004 roku pod nazwą Spaces MSN jako konkurencyjna dla innych serwisów społecznościowych. Windows Live Spaces uzyskał wynik około 27 milionów (27 000 000) unikalnych odwiedzin miesięcznie (dane z sierpnia 2007 r.). Z uwagi na dynamiczny rozwój konkurencyjnych serwisów społecznościowych, Microsoft planuje zamknięcie usługi z końcem marca 2011 roku, proponując użytkownikom przejście na platformę WordPress.

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media).

  Elgg to framework przeznaczony do tworzenia portali społecznościowych w języku PHP. Rozwijany jest przez Fundację Elgg oraz społeczność programistów oraz użytkowników, oferujących także wsparcie techniczne. Framework rozpowszechniany jest na licencjach GPLv2 oraz X11 (znanej także jako MIT). Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Samsung Ch@t - seria telefonów firmy Samsung wyprodukowanych do łatwego korzystania z portali społecznościowych i telekomunikacji tekstowej w formie czatu. W jej skład wchodzą telefony:

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Kultura darów (określana także jako społeczność darów, wspólnota darów, kultura prezentu lub niepoprawnie ekonomią darów) – termin antropologiczny oznaczający społeczność, w której status społeczny i relacje zależności między partycypującymi tworzone są w oparciu o bezinteresowną wymianę dóbr. Innymi słowy kultura darów to kultura, w której uczestniczący przekazują dobra posiadające wartość na poczet kształtowania dobrobytu swojej społeczności. Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie – jeden z trzech zborów Kościoła Chrystusowego w RP działających w Warszawie (obok Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” i Społeczności Chrześcijańskiej „Południe”).

  Dodano: 03.05.2010. 18:12  


  Najnowsze