• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty nt. zautomatyzowanego wnioskowania o kontekście i ewolucji ontologii, Barcelona, Hiszpania

  19.04.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 18 lipca 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się warsztaty nt. zautomatyzowanego wnioskowania o kontekście i ewolucji ontologii.

  Metody zautomatyzowanego wnioskowania rozwiązały wiele problemów informatycznych wykorzystując ontologie formalne wyrażone w językach opartych na logice. Jednak na przestrzeni lat każdy problem lub klasa problemów wymagała odmiennej ontologii, a czasami odmiennej wersji logiki. Procesy projektowania, kontrolowania i utrzymywania ontologii oraz jej różnych wersji okazały się z samej swojej natury złożone.

  Ta sytuacja skłoniła do podjęcia wielu badań nad powiązaniem między sobą ontologii, którym przyświecały co najmniej trzy różne, aczkolwiek współzależne cele:
  - zdefiniować relacje między ontologią a jej kontekstem;
  - zapewnić wsparcie inżynierom ontologom;
  - usprawnić rozwiązywanie problemów i komunikację agentów programistycznych.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i praktyków zajmujących się głównymi obszarami problematyki sztucznej inteligencji (reprezentowanie wiedzy, wnioskowanie, konteksty i ontologie) oraz powiązanymi dyscyplinami, aby umożliwić dyskusję nad szerokim zakresem problemów i wyników badań dotyczących ewolucji kontekstu i ontologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ontologiczny – termin mogący oznaczać to, co odnosi się do ontologii lub to, co odnosi się do bytu. W pierwszym znaczeniu określenie „ontologiczny” stanowi przeciwieństwo określenia „ontyczny” i oznacza to, co związane jest z teorią bytu, tj. to, co dotyczy ontologii. W drugim znaczeniu stanowi bliski odpowiednik terminu „ontyczny” i oznacza to, co dotyczy bytu, w jakiś sposób wiąże się z kategorią bytu. W tym drugim znaczeniu termin „ontologiczny” przeciwstawia się terminowi „logiczny” (w znaczeniu „myślowy”) i terminowi „fenomenalny” (dotyczący zjawisk). Przeciwstawienie „ontologicznego” i „fenomenalnego” obecne jest zwłaszcza w myśli Ernesta Renana.

  Mereologia jest to trzeci z tzw. systemów Leśniewskiego (obok prototetyki i ontologii), dla którego prototetyka i ontologia są systemami wcześniejszymi.

  Byt (gr. το ον to on lub ουσια ousia; łac. ens) – podstawowe filozoficzne pojęcie ontologii (bądź metafizyki). Byt rozumiany był przez filozofów w historii na wiele różnych sposobów.

  Byt (gr. το ον to on lub ουσια ousia; łac. ens) – podstawowe filozoficzne pojęcie ontologii (bądź metafizyki). Byt rozumiany był przez filozofów w historii na wiele różnych sposobów.

  Simple assembly line balancing - podstawowy problem decyzyjny w planowaniu konfiguracji w swojej najbardziej podstawowej wersji. Spośród rodziny problemów Assembly Line Balancing jest on najlepiej znany i najlepiej zbadany. Mimo iż może on być zbyt uproszczony by oddać złożoność rzeczywistych problemów balansowania to uchwyca on główne aspekty. Wiele odmian bardziej ogólnych problemów są bezpośrednimi rozszerzeniami SALB lub przynajmniej wymagają rozwiązania problemu SALB w jakiejś postaci.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Dodano: 19.04.2011. 16:26  


  Najnowsze