• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pirotechniczne

  15.11.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-11 marca w Noordwijk, Holandia, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wraz z Europejskim Centrum Technologii Kosmicznej i Badań (ESTEC) organizują warsztaty pirotechniczne.

  Jednodniowe warsztaty poświęcone będą ostatnim postępom w urządzeniach pirotechnicznych do zastosowań w kosmosie. Przedstawiciele branży, ośrodki badawcze i uczelnie wyższe zaprezentują swoje ostatnie prace w tej dziedzinie. Warsztaty mają również na celu zwrócenie uwagi na postępy w nowej technologii i jej potencjalne zastosowanie w pirotechnice.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Studencka inicjatywa technologii i eksploracji kosmosu (ang. Student Space Exploration & Technology Initiative, SSETI) – stowarzyszenie zrzeszające 32 uczelnie z 12 europejskich krajów (również z Polski). Ma na celu promocję astronautyki i związanych z nią technologii poprzez budowę minisatelitów studenckich. Głównym patronem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), której biuro edukacyjne koordynuje prace wszystkich członków stowarzyszenia. SMART-1 (ang. Small Missions for Advanced Research in Technology 1) – bezzałogowa sonda kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), pierwsza księżycowa misja tej agencji. Przeznaczona do testowania nowych technologii, które mają zostać wykorzystane w konstrukcji przyszłych sond kosmicznych. Od listopada 2004 do września 2006 sztuczny satelita Księżyca. Włoska Agencja Kosmiczna (wł. Agenzia Spaziale Italiana, ASI) – włoska, państwowa organizacja mająca na celu promocję, koordynowanie i realizację projektów kosmicznych, w których biorą udział Włochy. Założona w 1988, podlega ministerstwu szkolnictwa wyższego i badań naukowych i technologicznych. Jest przedstawicielem Włoch w Europejskiej Agencji kosmicznej. Roczny budżet organizacji wynosi około 900 mln USD.

  Środki ochrony rynku Unii Europejskiej mają na celu ochronę rynku Unii Europejskiej, a także unijnych producentów. Środki ochronne można najogólniej podzielić na środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochrony przed nadmiernym przywozem. Środki ochronne wprowadzane są na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Wyróżniane są cztery rodzaje postępowań: Agency for Science, Technology and Research (Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań; skrótowo: A*STAR) - agencja rządowa Republiki Singapuru zajmująca się wspieraniem rozwoju zaawansowanych technologii. Powstała w 2002 r.

  Europejska Organizacja Badań Kosmicznych (ang. European Space Research Organization, ESRO) – istniejąca w latach 1964-1974 organizacja zajmująca się badaniami przestrzeni kosmicznej i astronautyką, utworzona przez osiem krajów Europy Zachodniej. W 1974 została połączona z Europejską Organizacją Rozwoju Rakiet Nośnych w Europejską Agencję Kosmiczną. Lot kosmiczny – zastosowanie technologii kosmicznej, aby wynieść pojazd kosmiczny do i poprzez przestrzeń kosmiczną.

  ExoMars – planowana wspólna Europejskiej Agencji Kosmicznej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos misja badawcza Marsa. Będzie składała się z dwóch misji obejmujących: Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r.

  SOHO (ang. Solar and Heliospheric Observatory) – projekt badawczy współtworzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). W ramach projektu, 2 grudnia 1995 roku, w stronę Słońca została wystrzelona rakieta, która wyniosła bezzałogową sondę kosmiczną na orbitę okołosłoneczną.

  Research Triangle Institute (RTI) – organizacja (think tank), która oferuje innowacyjne usługi badawcze i rozwojowe w dziedzinie farmaceutyki, zaawansowanych technologii, badań i statystyki, edukacji i szkoleń, ekonomicznego i społecznego rozwoju oraz środowiska.

  ARTEMIS (ang. Advanced data Relay and TEchnology MIssion Satellite – satelita zaawansowanego przesyłu danych i technologii; dosłownie „Artemida”) – europejski satelita technologiczny i komunikacyjny, wyniesiony w przestrzeń kosmiczną przez agencję kosmiczną ESA. Jako pierwszy w historii nawiązał laserowe połączenie między dwoma satelitami. Don Quijote – niezrealizowana misja sondy kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, która planowana była na rok 2013 lub 2015. Jej celem miało być sprawdzenie, czy planetoidy i meteoroidy da się odchylać z ich orbity. Misję nazwano na cześć Don Kichota, fikcyjnego rycerza z XVII wieku, tytułowego bohatera powieści Miguela de Cervantesa. W 2011 roku okazało się, że ESA nie pracuje już nad tym programem i nie wyszedł on poza etap studium koncepcyjnego.

  Dodano: 15.11.2010. 15:17  


  Najnowsze