• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty Psimex - interakcje i ścieżki, Cambridge, Wlk. Brytania

  26.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 marca - 1 kwietnia 2011 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędą się "Warsztaty Psimex - interakcje i ścieżki".

  Warsztaty, sponsorowane przez projekt Psimex (Inicjatywa w zakresie standardów proteomiki i międzynarodowa wymiana danych molekularnych - systematyczne rejestrowanie publikowanych danych nt. interakcji molekularnych) dofinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego, obejmą wprowadzenie i zajęcia praktyczne poświęcone badaniu interakcji i ścieżek białko-białko za pomocą publicznie dostępnych zasobów i narzędzi.

  W ramach warsztatów przewidziano również rozbudowaną część poświęconą nauczaniu innych, jak wykorzystywać zasoby i narzędzia będące przedmiotem wydarzenia.

  Projekt Psimex wspiera współpracę w ramach Międzynarodowej Wymiany Danych Molekularnych, która opiera się na jednym zestawie zasad ekstrakcji na potrzeby rejestrowania danych i udostępniania ich szerokiej publiczności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

  ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.

  EDIFACT, Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (UN / EDIFACT) jest międzynarodową normą dotyczącą elektronicznej wymiany danych, opracowaną w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju tego standardu są dokonywane przez UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) w ramach Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy. W 1987 roku EDIFACT został przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735.

  IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie).

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Farsite - opracowany przez firmę Microsoft komputerowy system wymiany plików wzorowany na systemie wzajemnej dystrybucji dokumentów, każdy z każdym (P2P). Projekt opiera się na podobnych założeniach jak sieć Gnutelli, z tym że zobligowano go pod kątem wymiany danych w dużych sieciach wewnętrznych, zawierających co najmniej 100 000 komputerów. Farsite budowany jest głównie z myślą dostarczenia użytkownikom wygodnego sieciowego narzędzia, umożliwiającego kontrolowanie w szerokim zakresie parametrów wzajemnej wymiany dokumentów. Microsoft budując Farsite przyjął bowiem trzy podstawowe aspekty jakimi sieć ta powinna się charakteryzować. Musi mianowicie zapewniać użytkownikom pewny i stały dostęp do plików, umożliwiać ograniczanie dostępu do określonych danych oraz automatycznie adaptować się i dostrajać do parametrów sieci w której pracuje. Takim wyśrubowanym kryteriom rzadko są w stanie sprostać dzisiejsze programy P2P, których użytkownicy w zdecydowanej większości muszą polegać po prostu na wzajemnym zaufaniu.

  Dodano: 26.01.2011. 16:26  


  Najnowsze