• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pt. Nanocząstki - charakterystyka i ocena zagrożenia dla środowiska, Aveiro, Portugalia

  31.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Tygodniowe warsztaty podyplomowe pt. "Nanocząstki - charakterystyka i ocena zagrożenia środowiskowego" odbędą się w dniach 17-21 maja 2010 r. w Aveiro, Portugalia.

  Wydarzenie, które zgromadzi naukowców, doktorów i magistrów nauk ścisłych, dostarczy informacji na temat oceny zagrożenia środowiskowego stwarzanego przez nanocząstki, a także ich właściwości chemicznych i geochemicznych. Przedmiotem dyskusji będą również aspekty związane z syntezą i wykrywaniem nanocząstek w środowisku.

  Wykłady obejmą następujące tematy:
  - nanocząstki;
  - aspekty geochemiczne;
  - rola naturalnej materii organicznej w zachowaniu środowiska;
  - interakcje w transporcie środowiskowym;
  - biodostępność;
  - wpływ uwolnionych metali;
  - charakterystyka materiałów niezbędna do określenia losu i skutków środowiskowych;
  - wpływ charakterystyki cząstki na toksyczność nanocząstki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Superparamagnetyzm – zjawisko pojawiające się w niektórych materiałach magnetycznych, które składają się z bardzo małych krystalitów (1-10 nm) (zwanych nanocząstkami). Mikrocząstki – cząstki materii, do których nie stosują się prawa fizyki klasycznej, a ruchem ich i wzajemnymi oddziaływaniami rządzą prawa teorii kwantów. Do nich należą cząstki o rozmiarach nie przekraczających rozmiarów atomów tzn. rzędu 10 cm i mniejszych. Są to więc głownie cząstki elementarne lub ich zespoły (np. jądra atomowe). Spin – moment własny pędu cząstki w układzie, w którym nie wykonuje ruchu postępowego. Własny oznacza tu taki, który nie wynika z ruchu danej cząstki względem innych cząstek, lecz tylko z samej natury tej cząstki. Każdy rodzaj cząstek elementarnych ma odpowiedni dla siebie spin. Cząstki będące konglomeratami cząstek elementarnych (np. jądra atomów) mają również swój spin będący sumą wektorową spinów wchodzących w skład jego cząstek elementarnych.

  Antymateria – układ antycząstek. Antycząstki to cząstki elementarne podobne do występujących w zwykłej materii (koinomaterii), ale o przeciwnym znaku ładunku elektrycznego oraz wszystkich addytywnych liczb kwantowych (np. izospinu, dziwności, liczby barionowej itp). Nośniki oddziaływań - w teoriach kwantowych oddziaływania są przenoszone przez pewne cząstki zwane właśnie nośnikami oddziaływań lub kwantami oddziaływań. Istnieją dwie kategorie takich cząstek - rzeczywiste cząstki (przenoszące oddziaływania elementarne) oraz quasicząstki (pseudocząstki).

  Cząstki fundamentalne – w fizyce, budulec z którego byłyby złożone wszystkie inne cząstki elementarne, a które same nie byłyby już złożone z żadnego innego budulca. Cząstka fundamentalna, nie została jeszcze odkryta. Początkowo myślano, że kwark jest taką właśnie cząstką. Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa lub fuzja jądrowa – zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe. W wyniku fuzji mogą powstawać obok nowych jąder też wolne neutrony, protony, cząstki elementarne i cząstki alfa.

  Dodano: 31.03.2010. 17:12  


  Najnowsze