• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pt. Role społeczeństwa obywatelskiego w globalnym zarządzaniu, Bruksela, Belgia

  30.09.2010. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 października 2010 r. w Centrum Borschette w Brukseli odbędą się warsztaty pt. "Role społeczeństwa obywatelskiego w globalnym zarządzaniu".
  Warsztaty mają na celu stworzenie forum do dialogu między naukowcami, organizacjami społecznymi i ustawodawcami na temat zmieniającej się roli społeczeństwa obywatelskiego i jego mobilizacji w stosunku do zagadnień i procesów globalnego zarządzania. Podczas gdy w czasie wydarzeń takich jak konferencja na temat zmian klimatu w Kopenhadze, szczyt G8 czy G20 albo negocjacje handlowe dobrze widoczne są mobilizacje, ich przyczyny i skutki nie zostały jeszcze dobrze poznane. Ponadto mniej widoczna, ale przez to nie mniej znacząca rola organizacji społecznych w przygotowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych porozumień w dziedzinach począwszy od ochrony praw człowieka po zaprowadzanie pokoju, uczciwy handel, ochronę środowiska i zdrowia, powinna być dodatkowo uwypuklona. Ostatnia, ale nie mniej ważna rola organizacji społecznych oraz władz zarówno z krajów uprzemysłowionych, jak i wschodzących wiąże się z istotnymi aspektami wypracowywania multilateralnych porozumień w "wielobiegunowym" świecie.

  Warsztaty są wspólnym seminarium Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS), Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych) i Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych - Porównawcze Badania Integracji Regionalnej (CRIS)

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego. Ruch alterglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Dodano: 30.09.2010. 15:17  


  Najnowsze