• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty pt. Strategie na rzecz wspierania innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim tempie wzrostu, Bruksela, Belgia

  06.12.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 1 lutego 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty pt. "Strategie na rzecz wspierania innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim tempie wzrostu".

  W ostatnich latach ustawodawcy w Europie poświęcają coraz większą uwagę warunkom niezbędnym do wspierania przedsiębiorstw o wysokim tempie wzrostu. Przedsiębiorstwa te postrzega się jako ważną siłę napędową wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i dobrobytu społecznego.

  Choć interesariusze dążą do odkrycia skutecznych sposobów promowania przedsiębiorstw o wysokim tempie wzrostu, utrzymuje się niepewność co do tego, w jaki sposób najlepiej zaprojektować powiązane środki ustawodawcze, aby osiągnąć pożądane oddziaływanie.

  W czasie warsztatów zostaną poruszone następujące, konkretne zagadnienia:
  - Jakie istnieją przykłady skutecznych strategii w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wysokim tempie wzrostu, zwłaszcza jeżeli chodzi o promowanie nowych przedsiębiorstw, dostęp do finansowania i internacjonalizację?
  - W jaki sposób strategie na rzecz innowacyjnych MŚP o wysokim tempie wzrostu różnią się od ogólnej strategii na rzecz MŚP oraz czy istnieje kompromis między tymi dwoma typami strategii?
  - Jaką rolę - spójną z krajowymi strategiami rządowymi - może odegrać UE w promowaniu innowacyjnych MŚP o wysokim tempie wzrostu?

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Aiton Caldwell − spółka działająca na polskim rynku, świadcząca hostowane usługi telekomunikacyjne (SaaS) dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Firma obsługuje 40% polskiego rynku Pure VoIP oraz 2% polskiego rynku MŚP.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH (Niemieckie Warsztaty Hellerau Sp. z o.o.) – Przedsiębiorstwo o ponad stuletniej tradycji, należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujące się w Dreźnie-Hellerau, zajmujące się meblarstwem i architekturą wnętrz. Jako jedno z pierwszych wprowadziło w Niemczech mechanizację produkcji. Archiwum zakładów znajduje się pod ochroną dziedzictwa kulturalnego. Parlament Hanzeatycki – związek ponad 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych oraz innych organizacji w regionie Morza Bałtyckiego, których głównym celem jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego początkowo znajdowała się w Kopenhadze, przeniesiona została do Hamburga, gdzie zarejestrowana jest jako stowarzyszenie. Parlament Hanzeatycki to niezależna organizacja non profit.

  Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. W dużym stopniu przeszła transformację z centralnie kierowanej (socjalistycznej) w gospodarkę rynkową (kapitalistyczną) po decyzjach gospodarczych w 1988 roku i zmianach politycznych, które miały miejsce rok później. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i nowe liberalne prawo do zakładania przedsiębiorstw ruszyło budowę prywatnego sektora gospodarki, który jest głównym motorem gospodarczym w Polsce. Restrukturyzacja i prywatyzacja poszczególnych sektorów gospodarki odbywa się w wolnym tempie, mimo tego realizowane są zagraniczne inwestycje w energię i stal.

  Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie (kontynuator działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która uzyskała dotacje od rządu Kanady) jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Istnieje na rynku od roku 1997 r. świadcząc usługi finansowe, doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Od początku Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

  Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

  Dodano: 06.12.2010. 16:17  


  Najnowsze