• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Warsztaty wizualizacji oraz integracji danych w przedsiębiorstwach - Hersonissos, Grecja

  13.09.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 października 2010 r. w Hersonissos (Grecja) rozpoczną się warsztaty wizualizacji oraz integracji danych w przedsiębiorstwach.

  W ostatnich latach zaobserwowano rozprzestrzenianie się półstrukturalnych, strukturalnych i semantycznie opisywanych danych w Internecie. Szerokie spektrum dostępnych narzędzi do wysokopoziomowej integracji danych, takich jak platformy stron hybrydowych (korporacyjne), umożliwiło deweloperom i użytkownikom końcowym integrację takich danych.

  Ze względu na naturę i obfitość danych strukturalnych interakcja użytkowników przestaje być nawigacją po dokumentach opartą na modelach, a zaczyna opierać się na wzorcach, w których stosuje się eksplorację repozytoriów obiektów. W takim kontekście zapewnienie użytkownikom satysfakcjonującej obsługi okazało się ambitnym zadaniem dla deweloperów aplikacji.

  W projektowaniu i tworzeniu aplikacji coraz bardziej istotne staje się bowiem głębsze zrozumienie kwestii integracji danych, ich wizualizacji oraz interakcji użytkownika.

  Celem warsztatów będzie zebranie teoretyków i praktyków, aby zbadać możliwość stosowania i łączenia różnych podejść do tworzenia efektywnych aplikacji internetowych i korporacyjnych, w których integracja, wizualizacja oraz interakcja z danymi stanowią główną kwestię, a także by rozpoznać dodatkowe wymagania, od których zależy stosowanie tych metod i technik w już istniejących środowiskach projektowych i deweloperskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie).

  QlikTech – producent oprogramowania Business Discovery, systemów Business Intelligence umożliwiających kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, producent platformy QlikView. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Radnor, w Pensylwanii (USA). QlikView łączy cechy dynamicznej prezentacji, natychmiastowego operowania danymi oraz analizy danych w czasie rzeczywistym. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Text mining(eksploracja tekstu) – ogólna nazwa metod eksploracji danych służących do wydobywania danych z tekstu i ich późniejszej obróbki.

  OPC Foundation: OPC Foundation jest organizacją, której zadaniem jest zapewnienie szerokich możliwości współdziałania w dziedzinie automatyki, poprzez tworzenie i utrzymywanie otwartego standardu komunikacyjnego umożliwiającego przekazywanie danych procesowych, danych o alarmach i zdarzeniach, danych historycznych oraz danych wsadowych do urządzeń różnych producentów. Tym otwartym standardem jest standard OPC. Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  WebMatrix - darmowa aplikacja stworzona przez firmę Microsoft, służąca do tworzenia aplikacji internetowych. Umożliwia tworzenie aplikacji w takich technologiach jak PHP oraz ASP.NET. WebMatrix posiada wbudowany serwer IIS Express, pozwalający lokalnie testować aplikacje przed ich wdrożeniem na docelowym serwerze. Jako baza danych może być użyta Microsoft SQL w wersji Express lub Compact Edition bądź MySQL dla aplikacji napisanych w PHP.

  Analiza dyskryminacyjna (ang. discriminant analysis) – zespół metod wielowymiarowej analizy danych. Zalicza się do grupy prognoz ilościowych. Zawiera metody, które czynią z tej techniki niezwykle efektywne narzędzie do zagadnień klasyfikacyjnych i technik eksploracja danych. Jej zadaniem jest rozstrzyganie, które zmienne w najlepszy sposób dzielą dany zbiór przypadków na występujące w naturalny sposób grupy. Pozwala rozstrzygnąć, czy grupy różnią się ze względu na średnią pewnej zmiennej, oraz wykorzystanie tej zmiennej do przewidywania przynależności do danej grupy.

  Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - internetowy nośnik danych firmy Amazon, ma prosty w obsłudze interfejs WWW, który umożliwia dostęp do przechowywanych danych i zarządzanie nimi. Ilość przechowywanych danych jest praktycznie nielimitowana. Jakość i skalowalność infrastruktury Amazon S3 jest taka sama jak ta używana przez firmę Amazon do udostępniania i zarządzania własną, globalną siecią stron internetowych.

  Object Definition Language (ODL) – język specyfikacji obiektu, przeznaczony do definiowania schematu, struktury bazy danych oraz interfejsów do obiektów. Uniwersalny język wysokiego poziomu umożliwiający integrację różnych systemów.

  Dodano: 13.09.2010. 16:26  


  Najnowsze