• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Water Innovation Europe 2013, Bruksela, Belgia

  25.02.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "Water Innovation Europe 2013" (Innowacyjna gospodarka wodna Europy 2013) odbędzie się w dniach od 16 do 18 kwietnia 2013 r. w Brukseli, w Belgii. Tematem przewodnim będzie "Woda w środowisku miejskim - wprowadzanie wyników badań na rynek".

  Organizatorem tego wydarzenia jest COST, czyli międzyrządowa inicjatywa ramowa na rzecz europejskiej współpracy w dziedzinie nauki i technologii, wraz z Europejską Platformą Technologiczną Gospodarki Wodnej (WSSTP), a celem jest omówienie problemów związanych z gospodarką wodną w środowiskach miejskich oraz z zarządzaniem zasobami wodnymi. Woda nie jest wyłącznie zasobem. Obecnie stała się poważną kwestią polityczną. Kluczem do skutecznego zarządzania zasobami wodnymi jest odpowiednie zrównoważenie nauki i polityki.
  Konferencja będzie forum, na którym naukowcy i decydenci będą mogli omówić podstawowe kwestie związane z lepszym gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz stworzyć rynek badań w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Rekrutacja – element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia.

  TVN CNBC (dawniej TVN CNBC Biznes) – kanał biznesowy, należący do Grupy TVN i powstały na bazie redakcji biznesowej TVN24, we współpracy z CNBC Europe. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym szefem stacji był Roman Młodkowski (do końca lipca 2013 roku). Od sierpnia 2013 roku szefem stacji jest redaktor naczelny TVN24 - Adam Pieczyński. Z końcem 2013 roku zakończona zostanie współpraca z CNBC Europe przez co od 2014 roku kanał będzie nadawać pod nową nazwą i jego charakter będzie wykraczać poza informacje biznesowe. Od 1 stycznia 2014 roku w miejscu TVN CNBC pojawi się nowy kanał TVN24 Biznes i Świat w którym informacje biznesowe wedle zapowiedzi mają zajmować 40 proc. ramówki. Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku. European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Region wodny – w polskim prawie wodnym – część obszaru dorzecza, który został wyodrębniony na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi. Obszary dorzeczy dużych rzek (Wisły, Odry) są podzielone na kilka regionów wodnych, do których włączone są również dorzecza mniejszych, nie tylko ich dopływów, ale też rzek wpadających bezpośrednio do morza (nie dotyczy to jednak rzek transgranicznych, które mają wydzielone odrębne regiony wodne).

  Claus Møller (Claus Möller) (ur. 12 lipca 1942 w Sønderborg) – duński ekspert i konsultant w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, założyciel i główny teoretyk Time Manager International (TMI). Autor licznych publikacji na temat zarządzania, usług, relacji, jakości produktywności i zarządzania czasem, które uzyskały tytuły bestsellerów, tłumaczone były na blisko 20 języków i sprzedały się wielomilionowych nakładach.

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  15. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet 2013 organizowane przez IIHF odbędą się w Kanadzie. Miastem goszczącym najlepsze drużyny świata będzie Ottawa. Turniej elity odbędzie się w dniach 2 - 9 kwietnia 2013 roku. Oto miejsca rozgrywania pozostałych turniejów: Organy zarządzania gospodarką w PRL. Okres od wyzwolenia do czasu zmian ustrojowych, od form gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, charakteryzował się poszukiwaniem form efektywnego organizacyjnego jak i ekonomicznego zarządzania gospodarką. Wielokrotnie reformowano organizację resortów jak i średniego szczebla zarządzania. Częstej zmianie ulegały nazw organów decyzyjnych.

  Adaptacja pracownika - element w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, która następuje po etapie selekcji (doboru). Jest to etap wprowadzania do zakładu pracy nowo zatrudnionej osoby, poprzez zapoznanie jej z organizacją i wdrożeniem do zadań zakładu, jak również z osobami, które w danej firmie pracują. Piłka wodna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2013 odbywała się w dniach 19–25 czerwca 2013 roku. Rozegrano jedynie zawody męskie.

  Gospodarka materiałowa (ang. Materials management) – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).

  Dodano: 25.02.2013. 15:49  


  Najnowsze