• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • We wrześniu VI Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii

  28.05.2011. 09:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  We wrześniu w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii. Będzie to pierwsze po blisko dwuletniej przerwie tak duże spotkanie adeptów astronomii z całej Polski. Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło zbieranie zgłoszeń na seminarium.

  Pierwsze Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 roku. Już od samego początku konferencja, organizowana przez studentów astronomii dla studentów astronomii, była pomyślana jako wydarzenie cykliczne, odbywające się co roku, na tych spośród polskich uniwersytetów, na których można studiować astronomię.

  Z roku na rok OSSA stawało się coraz popularniejsze. W 2005 roku seminarium odbyło się ponownie w Warszawie, a w kolejnych latach w Toruniu, Krakowie i Poznaniu.

  Studenci, którzy przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego spotykali się, aby wymienić doświadczenia i podyskutować o wspólnych, często pierwszych w ich astronomicznej karierze projektach badawczych, organizowali także mniejsze seminaria poświęcone wąskim dziedzinom astronomii. Przykładem takiego spotkania mogą być Studenckie Ogólnopolskie Warsztaty Astrobiologiczne "SOWA", które z udziałem dwóch najsłynniejszych polskich odkrywców planet pozasłonecznych - prof. Andrzeja Udalskiego i prof. Aleksandra Wolszczana - odbyły się na Wydziale Fizyki UW w maju 2007 roku.

  W 2009 roku środowisko studentów astronomii, które co roku spotykało się na kolejnych edycjach OSSA postanowiło poszerzyć formułę dorocznych spotkań młodych badaczy kosmosu i zorganizować Międzynarodową Konferencję Młodych Astronomów (ang. International Conference of Young Astronomers, ICYA). Na spotkanie będące jednym z globalnych wydarzeń przypadającego na rok 2009 Międzynarodowego Roku Astronomii przybyło do Krakowa blisko 200 studentów, doktorantów i młodych pracowników instytutów i wydziałów astronomicznych z 30 krajów świata.

  "Dzięki kolejnym edycjom OSSA udało się zintegrować polskich studentów astronomii - mogliśmy lepiej poznać nasze koleżanki i kolegów z innych miast, dowiedzieć się, jak przebiegają ich studia i czym chcą się zajmować w ramach pracy naukowej. W ten sposób udało się nawiązać współpracę między studentami i doktorantami z różnych polskich ośrodków akademickich" - mówiła w sierpniu 2009 roku Milena Ratajczak, która uczestniczyła w kolejnych edycjach OSSA i współorganizowała ICYA, a dzisiaj jest doktorantką w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN i w projekcie SOLARIS kierowanym przez prof. Macieja Konackiego poszukuje planet pozasłonecznych obiegających gwiazdy podwójne.

  "W tym roku nasze cele są takie same. Chcemy wrócić do najlepszych tradycji studenckich seminariów astronomicznych i zorganizować spotkanie podobne do tego, które nasi starsi koledzy - teraz już doktoranci i doktorzy pracujący w ośrodkach na całym świecie - wymyślili sami dla siebie kilka lat temu" - wyjaśnia Anna Jacyszyn, studentka astronomii na Uniwersytecie Warszawskim, która kosmosem zainteresowała się jeszcze jako uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (co zaowocowało odkryciem asteroidy w ramach międzynarodowej kampanii IASC), a obecnie współorganizuje tegoroczne OSSA.

  "Podczas seminarium wykłady wygłoszą zawodowi astronomowie, a studenci wystąpią ze swoimi prezentacjami i plakatami. Większość sesji będzie poświęconych tematom stricte astronomicznym, ale na naszą konferencję chcielibyśmy zaprosić także tych studentów, którzy na przykład na politechnikach zajmują się astronautyką. Dlatego postaramy się, aby w programie seminarium znalazło się wystąpienie podsumowujące trwające właśnie konsultacje społeczne dotyczące rozwoju technologii kosmicznych w naszym kraju. Dzięki temu moglibyśmy podyskutować o szansach Polski na przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która w przyszłości mogłaby się przecież dla niektórych z nas stać miejscem pracy" - mówi Jacyszyn.

  "Choć VI OSSA będzie konferencją krajową, to chcemy także skorzystać z międzynarodowego dziedzictwa ICYA. Formuła będzie inna niż w 2009 roku, ale o szczegółach nie chcę jeszcze mówić - nie możemy zdradzić za wiele, żeby nie zapeszyć" - żartuje studentka astronomii.

  Seminarium odbędzie się między 22 i 25 września. Studenci i pracownicy naukowi zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu powinni się zarejestrować na stronie http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ossa/ do 31 lipca.

  Pod tym samym adresem można znaleźć szczegóły dotyczące dojazdu, zakwaterowania i opłaty konferencyjnej. Propozycje wykładów, wraz z abstraktami można przesyłać na adres: [email protected]

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Muzeum Keplera – muzeum założone w Międzynarodowym Roku Astronomii 2009 dzięki hojności właściciela lokalu pani Jitki Steinwaldovej, oraz wsparciu Czeskiej Społeczności Astronomicznej i Agencji ProVás oraz wsparciu finansowym Magistratu Miasta Stołecznego Pragi i ProVás.

  Marcin Antoni Kubiak - profesor doktor habilitowany astronomii, specjalność astrofizyka, tytuł profesorski otrzymał 25 kwietnia 1994. Członek Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, uczestnik projektu soczewkowania grawitacyjnego OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), współodkrywca między innymi układu planetarnego OGLE-2006-BLG-109. Autor znanej książki "Gwiazdy i materia międzygwiazdowa" przeznaczonej dla studentów astronomii. Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1986-2008. Prezes Fundacji Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika. Edytor kwartalnika naukowego Acta Astronomica. Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.

  Zrzeszenie Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego (ZSP UW) - najstarsza organizacja studencka działająca na Uniwersytecie Warszawskim, która jest podstawową jednostką Zrzeszenia Studentów Polskich. Działalność ZSP UW obejmuje wiele sfer: reprezentację środowiska akademickiego, obronę jego praw, prowadzenie doradztwa prawnego dla studentów, dbanie o studencką kulturę, sport i turystykę, prowadzenie klubów studenckich w różnych środowiskach. ZSP UW jest organizacją wolną światopoglądowo, nieangażującą się w działalność polityczną i wyznaniową. Maciej Bielicki (ur. 18 września 1906 w Warszawie, zm. 27 listopada 1988 tamże) – polski astronom, dr hab., wieloletni współpracownik Briana Marsdena. Docent Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wychowawca wielu pokoleń studentów astronomii. Specjalizował się w obliczaniu orbit komet, meteorów i sztucznych satelitów Ziemi. Współtwórca Katalogu orbit komet jednopojawieniowych. Aktywny obserwator nieba, stworzył w Warszawie stację wizualnych obserwacji sztucznych satelitów. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii od 1922 roku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Gwiazdy i materia międzygwiazdowa to podręcznik poświęcony astronomii gwiazdowej napisany przez Marcina Kubiaka przeznaczony dla studentów kierunków astronomicznych.

  Wieża Braniborska w Zielonej Górze – zabytkowa wieża widokowa, a obecnie budynek Instytutu Astronomii im. Jana Keplera (dawniej Centrum Astronomii im. Jana Keplera lub Zielonogórskie Centrum Astronomii) wchodzący w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszczą się w niej także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wybudowana w latach 1859/1860 początkowo była restauracją-winiarnią z wieżą widokową. Mocno zaniedbana, została w 1988 roku gruntownie odrestaurowana. W 2005 roku przebudowano szczyt wieży, zwieńczając ją obrotową kopułą, pod którą umieszczono teleskop.

  Fundacja Astronomii Polskiej im. Mikołaja Kopernika – fundacja naukowa stawiającą sobie za cel wspieranie astronomii polskiej poprzez: tworzenie bazy materialnej, finansowanie prac badawczych, fundowanie stypendiów zagranicznych i krajowych, rozpowszechnianie wiedzy astronomicznej w społeczeństwie oraz aktywizowanie i konsolidację środowiska astronomicznego.

  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego (OA UZ) – część Instytutu Astronomii w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obserwatorium góruje nad miastem Zielona Góra i znajduje się na najwyższym punkcie Wzgórza Zielonogórskiego 203 metry n.p.m., około 2 km od centrum miasta. Obecny taras widokowy wraz z teleskopem znajduje się na wysokości 231 metrów n.p.m. Urania–Postępy Astronomii – dwumiesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstałe z połączenia się „Uranii” i „Postępów Astronomii”, wydawane wspólnie pod patronatem PTA i PTMA od 1998 roku. Zachowana została numeracja ciągła Uranii.

  Primus Inter Pares - coroczny, ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie talentów na polskich uczelniach wyższych. Konkurs do roku 2007 organizowany był przez Zrzeszenie Studentów Polskich, w 2007 - wobec konfliktu między Zrzeszeniem Studentów Polskich z jednej strony, a Stowarzyszeniem Primus Inter Pares i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z drugiej, równolegle zorganizowano dwie edycje konkursu. Osią konfliktu jest spór o prawa autorskie do znaku i nazwy konkursu, który ostatecznie zakończył się wyrokiem w sądzie patentowym na korzyść ZSP. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Międzynarodowy Rok Astronomii – rok 2009 ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rokiem astronomii. Okazją do tego była rocznica 400 lat od pierwszego użycia teleskopu przez Galileusza.

  Dodano: 28.05.2011. 09:47  


  Najnowsze