• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • We wrześniu w Warszawie seminarium dla nauczycieli fizyki

  31.03.2012. 19:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jak co roku Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN) organizuje astronomiczne seminarium dla nauczycieli fizyki. Odbędzie się ono wrześniu w Warszawie. Nauczyciele mogą już zgłaszać swój udział.

  XIX Seminarium dla nauczycieli fizyki "Astronomia w szkołach ponadpodstawowych", odbędzie się w dniach 21-23 września. W programie zaplanowano wykłady znanych astronomów, pokazy nieba, przedstawienie międzynarodowych programów szkolnych obserwacji astronomicznych, a także wystąpienia uczestników seminarium. 23 września uczestnicy wezmą także udział w Dniu Otwartym w Centrum Astronomicznym, organizowanym w ramach Warszawskiego Festiwalu Nauki.

  Opłata za udział wynosi 200 zł, organizatorzy zapewniają uczestnikom obiady w sobotę i niedzielę oraz uroczystą kolację w dniu otwarcia, a zamiejscowym także kolację w sobotę. Dużej grupie uczestników przyjezdnych CAMK zapewni także bezpłatny nocleg.

  Szczegółowy program seminarium zostanie podany w czerwcu. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.camk.edu.pl/pl/outreach/seminarium-dla-nauczycieli/rejestracja/

  Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca.

  PAP - Nauka w Polsce

  cza/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, AWSD - seminarium duchowne w Białymstoku, jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Wilnie. Uczelnia została przeniesiona z Wilna do Białegostoku w 1945. ze względu na nakaz władz sowiecko-litewskich dotyczący zamknięcia seminarium. W 1981 rozpoczęto budowę nowego gmachu, a w kolejnych latach dobudowano część rekreacyjną i dydaktyczną. Seminarium wykształciło ponad 460 księży. Seminarium posiada także bibliotekę. Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne Seminarium (łac. seminarium - szkółka roślin) - metoda nauczania polegająca na nauczaniu z czynnym uczestnictwem uczniów, którzy samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu, czy też w jeszcze inny sposób, jak również biorą aktywny udział w dyskusji nad danym zagadnieniem wykazując się posiadaną wiedzą.

  Seminarium Duchowne we Lwowie (obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach) - rzymskokatolickie seminarium duchowne założone we Lwowie w 1703 roku. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie - seminarium duchowne kształcące księży rzymskokatolickich dla diecezji tarnowskiej. Obecnie jest to największe polskie i europejskie seminarium duchowne liczące sobie 192 kleryków.

  Teatr Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie - amatorski teatr kleryków odbierających formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Ołtarzewie. Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton - jedyne seminarium duchowne Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Seminarium kształci przyszłych księży polskokatolickich oraz świeckich pracujących w przyszłości dla dobra wspólnoty, według własnego programu metodyczno-wychowawczego.

  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej we Włocławku – rzymskokatolickie seminarium duchowne działające w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r. przez ordynariusza kujawsko-pomorskiego bpa Stanisława Karnkowskiego. W momencie założenia było pierwszym seminarium duchownym w Królestwie Polskim. Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – protestanckie seminarium teologiczne należące do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, budynek szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 12 B w Konstancinie-Jeziornie, zaś biura szkoły przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie.

  Rektor - osoba sprawująca funkcję przełożonego w niższym, bądź wyższym seminarium duchownym. Rektor powoływany jest najczęściej przez biskupa diecezjalnego.

  Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej (inaczej nazywane: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Krakowie, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Krakowie) – seminarium duchowne w Krakowie przygotowujące do stanu duchownego kleryków dwóch diecezji: archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, która nie ma własnego seminarium diecezjalnego. Klerycy tego seminarium odbywają studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

  Józef Dzioba (ur. 1892, zm. 27 listopada 1950) – polski duchowny rzymskokatolicki, urzędnik kościelny różnych szczebli, wykładowca, ostatni przedwojenny rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie – seminarium duchowne, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, Kościół rzymskokatolicki.

  Kazimierz Gabryel (ur. 31 lipca 1934 w Kole - zm. 28 września 2004 w Łodzi) - polski duchowny katolicki, prałat, kanonik, doktor teologii, wykładowca, rektor seminarium duchownego w Łodzi.

  Dodano: 31.03.2012. 19:47  


  Najnowsze