• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Web science 2011, Koblencja, Niemcy

  27.01.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 17 czerwca 2011 r. w Koblencji, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Web science 2011".

  Dziedzina web science zajmuje się całym zakresem relacji socjotechnicznych, które występują w świecie Internetu. Jej główne założenie mówi, że poznawanie Internetu obejmuje nie tylko analizę jego architektury i zastosowań, ale również wgląd w ludzi, organizacje i gospodarki, na które ma wpływ i które w nim funkcjonują.

  W czasie konferencji zostanie przyjęte interdyscyplinarne podejście, łączące informatykę z wieloma dyscyplinami, takimi jak socjologia, ekonomia, nauki polityczne, prawo, zarządzanie, język i komunikacja, geografia i psychologia. Wydarzenie ma zgromadzić interesariuszy z tych obszarów, by stworzyć warunki do kreatywnej i krytycznej dyskusji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teoria decyzji to wspólny obszar zainteresowań wielu różnych dziedzin nauki, obejmujący analizę i wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Korzystają z niej i rozwijają ją: kognitywistyka, matematyka, statystyka, psychologia, socjologia, ekonomia, zarządzanie, filozofia, informatyka oraz medycyna.

  Zarządzanie Internetem to proces, w którym biorą udział rządy różnych państw (głównie USA), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz organizacje międzynarodowe, w tym ONZ. Proces ten ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju Internetu z korzyścią dla wszystkich ludzi. W tej chwili zarządzanie Internetem jest w fazie burzliwego rozwoju. Głównymi problemami, na które natykają się w/w organizacje, są bardzo szybki rozwój Internetu oraz fakt, że odgrywa on coraz większą rolę we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Dodatkowo wśród przedstawicieli rządowych oraz innych organizacji brakuje ekspertów, którzy dokładnie znaliby stan obecny i możliwe kierunki rozwoju Internetu.

  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - naukowe wydawnictwo uniwersyteckie. Wydaje książki głównie z zakresu ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa, a także innych dyscyplin naukowych okołoekonomicznych (m.in. matematyka, informatyka, historia gospodarcza, filozofia, socjologia, prawo, psychologia, języki obce - biznesowe). Wydawnictwo wydaje w ciągu roku około 100 tytułów.

  Université Paris-I lub Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – jeden z 13 autonomicznych uniwersytetów paryskich. Jego specjalizacje obejmują ekonomię, zarządzanie, historię sztuki, filozofię, nauki humanistyczne, prawo i nauki polityczne. Centrum administracyjne uniwersytetu znajduje się w pod adresem 12, place du Panthéon, w 5. dzielnicy Paryża, kilka wydziałów ma siedzibę w historycznym budynku Sorbony, uniwersytet posiada też około dwudziestu ośrodków w różnych częściach miasta. Uniwersytet specjalizuje się w domenach takich jak prawo, nauki ekonomiczne oraz polityczne, zarządzanie, sztuka oraz nauki społeczne. Jest członkiem PRES i HESAM.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Koordynacją prac wydawniczych zajmuje się wiceprezes zarządu wydawnictwa: Hanna Raciborska. Na dorobek oficyny składa się szereg tytułów, przede wszystkim z dziedzin takich jak socjologia, psychologia, stosunki międzynarodowe i nauki polityczne, regionalistyka, filozofia, historia, prawo (w szczególności prawo europejskie), ekonomia.

  Dodano: 27.01.2011. 17:26  


  Najnowsze