• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielodyscyplinarne podejście do projektowania inteligentnych środowisk, Nottingham, Wlk. Brytania

  23.02.2011. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 26 lipca 2011 r. w Nottingham, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Wielodyscyplinarne podejście do projektowania inteligentnych środowisk".

  Inteligentne środowiska to interaktywne przestrzenie z osadzonymi systemami oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK), które mają służyć wprowadzeniu obliczeń do świata fizycznego. Pojęcie to obejmuje również środowiska fizyczne, w których TIK i układy czujników znikają, ponieważ zostają osadzone w obiektach fizycznych, infrastrukturach i otoczeniu, w którym żyjemy, podróżujemy i pracujemy.

  Celem warsztatów będzie zbudowanie "inteligentnego środowiska", w którym uczestnicy będą mogli siebie zrozumieć bez względu na pochodzenie, kulturę, profesjolekt czy dziedzinę specjalizacji. W tym celu wykorzystana zostanie sztuka (wraz z bardziej tradycyjnymi metodami, takimi jak artykuły akademickie) jako środek komunikacji do poinformowania szerszej publiczności o osiągnięciach naukowych powiązanych z zagadnieniem inteligentnych środowisk.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Barry Howard (ur. 9 lipca 1937 w Nottingham) - brytyjski aktor teatralny i telewizyjny. Szeroką popularność wśród brytyjskiej publiczności zdobył przede wszystkim za sprawą serialu komediowego Hi-de-Hi!, w którym grał w latach 1980-1986.

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Opłata ekologiczna – według obowiązującej w Polsce sprawozdawczości statystycznej są to te opłaty, które kierowane są, przynajmniej w części, na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli (narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – są to typowe opłaty. Można także wyróżnić wiele innych opłat ekologicznych, które trafiają na konta innych instytucji niż fundusze ochrony środowiska - jednak można je tak nazywać tylko ze względu na ich powiązanie z korzystaniem ze środowiska. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne).

  BarCampy – nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, celem których jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz dobra zabawa.

  BarCampy – nieformalne, otwarte, interaktywne spotkania ludzi związanych z branżą internetową, celem których jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz dobra zabawa.

  Koteria – grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy.

  Substancje priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej – pojęcie z zakresu ochrony środowiska określające substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego, których eliminacja powinna być priorytetem w polityce ochrony wód.

  Dodano: 23.02.2011. 15:17  


  Najnowsze