• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wizja w coraz bardziej mobilnym świecie, Londyn, Wlk. Brytania

  13.02.2013. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 maja 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, British Machine Vision Association (BMVA) organizuje spotkanie techniczne pt. "Wizja w coraz bardziej mobilnym świecie" (Vision in an Increasingly Mobile World).

  Wszechobecny i wszechogarniający charakter współczesnej mobilnej techniki komputerowej, w postaci smartfonów, tabletów, a nawet ekologicznych systemów osadzonych w pojazdach/autonomicznych zastosowaniach, daje początek nowemu obszarowi intensywnych i skoncentrowanych badań nad wizją komputerową. Wiąże się to z podnoszeniem jakości mobilnej detekcji i podwyższoną dołączalnością aplikacji do przetwarzania w chmurze.

  Ten postęp stwarza interesujące możliwości i stawia wyzwania przed badaniami nad wizją komputerową. Badania obecnie prowadzone w tych dziedzinach rozważane są w kontekście szeregu nowych obszarów zastosowań z bezprecedensową i szybko dostępną bazą użytkowników należących do głównego nurtu.

  Celem spotkania jest zgromadzenie badaczy i praktyków ze środowiska przemysłowego i akademickiego, zainteresowanych wszystkimi aspektami mobilnej wizji komputerowej - urządzenia użytkowe, systemy autonomiczne/osadzone i nowe domeny zastosowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wizja przedsiębiorstwa (ang. company vision) obraz, wyobrażenie firmy w przyszłości - mglisty (kierunkowa wizja przedsiębiorstwa), lub konkretny (całościowa wizja przedsiębiorstwa). System wizyjny (przemysłowy system wizyjny, widzenie przemysłowe, wizja maszynowa z ang. machine vision) – układ współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń, którego funkcją jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia na podobieństwo zmysłu wzroku u ludzi. Wizja Jeden (wcześniej Wizja 1) – polska stacja telewizyjna. Rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1998 roku. Kanał był dostępny na platformie cyfrowej Wizja TV oraz w niektórych sieciach kablowych, był wzorowany na brytyjskim kanale Sky One i miał charakter ogólny.

  Twoja Wizja – polska stacja telewizyjna. Rozpoczęła działalność 1 kwietnia 1998 roku. Kanał był dostępny na platformie cyfrowej Wizja TV. Kanał prezentował ofertę programową wszystkich kanałów dostępnych na platformie Wizja TV oraz okazjonalnie transmisje sportowe. Wizja Sport – pierwsza polska sportowa stacja telewizyjna. Na początku w formie codziennego bloku programowego na kanale promocyjnym Twoja Wizja, dostępnym na platformie cyfrowej Wizja TV. Od 18 września 1999 r. jako samodzielny kanał sportowy, nadający od godz. 12 do 24, a pod koniec działalności w weekendy od godz. 9 do 24.

  IKO – aplikacja mobilna dla klientów PKO Banku Polskiego i Inteligo, łącząca funkcje bankowości mobilnej z możliwością dokonywania płatności mobilnych. System swoją premierę miał 7 marca 2013 roku. Z aplikacji mogą korzystać również użytkownicy nie będący klientami banku, poprzez wykorzystanie portmonetki mobilnej opartej na przedpłaconym rachunku technicznym. Identyfikatorem użytkownika jest numer telefonu komórkowego. Animacja komputerowa – sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych.

  Lot 001 – serial komediowy emitowany w stacji TVN począwszy od 3 października 1999 roku (wcześniej na kanale Wizja Jeden). Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Imperatyw jakości - niezmiennie stałe dążenie określonej firmy do osiągnięcia dość wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach jej działania oraz na wszystkich możliwych szczeblach zarządzania nią. Obecnie wysoka jakość każdego wyrobu jest główną podstawą wszelkiej konkurencji. Imperatyw jakości jest coraz bardziej podnoszony przez każdą współczesną firmę.

  Gra komputerowa oparta na nieliniowej rozgrywce stawia przed graczem wyzwania, które mogą być rozwiązane na więcej niż jeden sposób. Aby ukończyć grę nieliniową trzeba wybierać między ścieżkami fabularnymi, podejmować różnorakie decyzje i wykonywać poboczne zadania. Autorzy takich tytułów zazwyczaj tworzą kilka zakończeń, zależnych od zachowania gracza w świecie gry. Nieliniowością cechują się gry fabularne oraz gry o otwartym świecie.

  GenICam (ang.) Generic Interface for Cameras, standard definiujący w sposób ogólny cechy interfejsu programowania aplikacji ( API) dla wszystkich rodzajów kamer przemysłowych stosowanych w systemach wizyjnych. Uniezależnia to sposób przygotowania oprogramowania współpracującego z kamerą od zastosowanego standardu interfejsu komunikacyjnego (np. GigE Vision lub Camera Link) i innych cech urządzenia. Standard GenICam jest zarządzany prze Europejskie Stowarzyszenie Systemów Wizyjnych EMVA (ang.) European Machine Vision Association. Prace nad standardem rozpoczęto w 2003 co zaowocowało zatwierdzeniem w roku 2006 pierwszego modułu GenICam, o nazwie GenApi. Ostatni moduł GenTL zatwierdzono w roku 2008. Darkstone – gra komputerowa typu cRPG stworzona przez Delphine Software. Wydana na świecie przez Gathering of Developers 28 lipca 1999 r. (w Polsce przez Cenegę 30 października tego samego roku). Celem gry jest wykonywanie licznych zadań i zabijanie napotkanych po drodze wrogów tak, aby dotrzeć do finałowego przeciwnika - nekromanty Draaka, pokonać go i ocalić wioskę. W grze można grać jednocześnie dwiema postaciami. Dostępne są cztery klasy postaci: mnich, czarodziej, wojownik i złodziej.

  Urządzenie wirtualne - urządzenie dające możliwość oddziaływania na rzeczywiste urządzenia pomiarowe (np. czujniki wielkości fizycznych) przy pomocy komputera (mysz, klawiatura), oraz dające możliwość udostępniania danych pomiarowych użytkownikowi. Urządzenia wirtualne dają możliwość zbierania danych, ich przetwarzania, analizy, wizualnego przedstawienia oraz sterowania pomiarami. Wizja TV – pierwsza polska telewizyjno-radiowa satelitarna platforma cyfrowa. Wizja TV rozpoczęła działalność wiosną 1998 r. Do czerwca 1998 r. Wizja TV wprowadziła 12 tematycznych zagranicznych programów w języku polskim do oferty sieci kablowych Polskiej Telewizji Kablowej.

  Płyta gramowidowa - krążek z tworzywa sztucznego na którym zapisany jest sygnał wizyjny i foniczny w postaci rowka, podobnie jak na płycie gramofonowej. Na takiej płycie mieści się do 140 skoków rowka na 1 mm promienia płyty. W formie subtelnie pofalowanego rowka zapisany jest tzw. zespolony sygnał wizji,zawierający informację o luminacji, chrominacji każdej linii obrazu, impulsy synchronizacji linii poziomych i odchylania ramki. Dźwięk zapisywało się wykorzystując modulację amplitudy impulsów synchronizacji linii. Ponieważ w tradycyjnym systemie PAL częstotliwość impulsów linii poziomych wynosi 15625 Hz, to pasmo dźwięku monofonicznego jest ograniczone do ok 6 kHz.

  Dodano: 13.02.2013. 18:37  


  Najnowsze