• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wizualizacja terapii komórkowej spełnia wymogi zastosowania klinicznego, Wiedeń, Austria

  10.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 6 marca 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Wizualizacja terapii komórkowej spełnia wymogi zastosowania klinicznego".

  Dla europejskiej społeczności obrazowania komórkowego nowe narzędzia do obrazowania mają kluczowe znaczenie dla poznania skutków terapeutycznych u pacjentów. Wydarzenie skupi się na trzech przykładach wizualizacji:
  - Wizualizacja przeszczepionych, macierzystych komórek nerwowych i regeneracja tkanki przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego;
  - Obrazowanie szczepień komórkami dendrytycznymi u chorych na czerniaka;
  - Monitorowanie superparamagnetycznych wysp trzustkowych oznaczonych tlenkiem żelaza w wątrobie człowieka za pomocą rezonansu magnetycznego.

  Sponsorem wydarzenia jest projekt Encite (Europejska sieć ds. kompetencji w zakresie obrazowania komórkowego i obserwacji). W projekcie Encite bierze udział 29 partnerów z 10 krajów, którzy posiadają wiodącą pozycję pod względem kompetencji w zakresie obrazowania komórkowego. Czteroletni projekt rozpoczął się w czerwcu 2008 r. i jest dofinansowywany przez Komisję Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego służące do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Podstawowymi technikami MRI używanymi w wizualizacji naczyń krwionośnych są angiografia czasu przepływu (TOF) i angiografia kontrastu fazy (PC).

  Angiografia rezonansu magnetycznego (angio-MR, Magnetic Resonance Angiography, MRA) – techniki rezonansu magnetycznego służące do nieinwazyjnego obrazowania naczyń krwionośnych. Podstawowymi technikami MRI używanymi w wizualizacji naczyń krwionośnych są angiografia czasu przepływu (TOF) i angiografia kontrastu fazy (PC).

  Neurografia, MRN (ang. Magnetic resonance neurography) – sposób obrazowania przebiegu włókien nerwowych przy pomocy specjalnie zmodyfikowanego rezonansu magnetycznego.

  Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) – wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetycznego. Za pomocą tej metody mierzona jest hemodynamiczna odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego. Istotą badania jest skoordynowany z bodźcem pomiar efektu BOLD (blood-oxygen-level-dependent contrast), który powstaje wskutek wzrostu przepływu i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

  Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) – wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetycznego. Za pomocą tej metody mierzona jest hemodynamiczna odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego. Istotą badania jest skoordynowany z bodźcem pomiar efektu BOLD (blood-oxygen-level-dependent contrast), który powstaje wskutek wzrostu przepływu i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

  Funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy (ang. functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI) – wyspecjalizowana odmiana obrazowania rezonansu magnetycznego. Za pomocą tej metody mierzona jest hemodynamiczna odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego. Istotą badania jest skoordynowany z bodźcem pomiar efektu BOLD (blood-oxygen-level-dependent contrast), który powstaje wskutek wzrostu przepływu i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

  Badania SPECT – tomografia emisyjna pojedynczych fotonów – single photon emission computed tomography – oparte są na najnowszych metodach obrazowania mózgu i wykrywania dysfunkcji. Jest to stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona metoda diagnozowania zaburzeń mózgowia, znacznie różniąca się od encefalografii i rezonansu magnetycznego.

  Dodano: 10.02.2011. 16:37  


  Najnowsze