• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce IWIS - międzynarodowa wystawa innowacji w Warszawie

  25.10.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawcy z 30 krajów wezmą udział w V edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS(International Warsaw Invention Show), która odbędzie się w stolicy w dniach od 3 do 5 listopada.

  Organizatorzy - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) - w przesłanym PAP komunikacie informują, że w naszej części Europy jest to największa impreza wystawiennicza promująca nowoczesne rozwiązania.

   

  W Wystawie IWIS 2011 wezmą udział wystawcy z 30 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu oraz polskie instytucje sfery nauki, przedsiębiorstwa oraz indywidualni wynalazcy, którzy przedstawią ponad 550 innowacyjnych rozwiązań.

  Na autorów najlepszych wynalazków, wyłonionych decyzją międzynarodowego jury, czekają medale: złote z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe oraz specjalne wyróżnienia. Z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie odbędzie się też Pierwszy Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych.

  W stoisku Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej zostaną zaprezentowane innowacyjne projekty laureatów Konkursu "Młody Innowator", w tym rozwiązanie Dawida Szulca, ucznia Technikum Elektronicznego w Siedlcach, pt. Czajnik elektryczny z możliwością włączania/wyłączania telefonem GSM, które zostało nagrodzone złotym medalem na Cyber International Genius Inventor Fair 2011 w Seulu w sierpniu tego roku.

  SPWiR od 1990 roku prowadzi promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach i targach innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad 2500 polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na ponad stu wystawach, na czterech kontynentach. Zostały one opracowane w wyższych uczelniach, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, w tym małych i średnich oraz przez indywidualnych twórców. Wystawa IWIS organizowana jest z powodu zainteresowania polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami.

  V edycja wystawy odbędzie się w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Gromada (ul. 17 Stycznia 32).

  Tegoroczna Wystawa IWIS odbywa się pod Honorowym Patronatem Parlamentu Europejskiego.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej.

  Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta. Teoria perturbacji (nazywana też rachunkiem zaburzeń) jest zbiorem metod matematycznych, które są używane do znalezienia przybliżonego rozwiązania problemu, który nie może być rozwiązany w sposób ścisły, dostarczając bezpośrednie rozwiązanie problemu. Teoria perturbacji może być zastosowana do rozwiązania problemu, gdy można go przedstawić jako część dającą bezpośrednie rozwiązanie i stosunkowo mały człon zaburzający.

  Linia 1 paryskiego metra jako pierwsza została oddana do użytku 19 lipca 1900 roku. O powstaniu linii przesądziła podjęta w 1892 roku decyzja o organizacji w Paryżu wystawy światowej w 1900 roku oraz potrzeba zapewnienia sprawnego dojazdu zwiedzającym wystawę. Ostatecznie pierwszy odcinek linii 1 został otwarty w dwa miesiące po inauguracji wystawy, ostatni odcinek zaś w miesiąc po zamknięciu wystawy. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.



  C. Hartwig Gdynia S.A. – jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw spedycyjnych z tradycjami sięgającymi 1858 roku, oferujące rozwiązania z zakresu wszystkich obszarów spedycji międzynarodowej. Założycielem przedsiębiorstwa był Carl Hartwig. Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI)

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Analiza portfelowa – możliwości zilustrowania uzyskanych pozycji strategicznych z zakresu działania przez przedsiębiorstwo, które zostało utworzone przez kombinacje struktur produkt-Rynek. Analiza ta polega na umieszczeniu w układzie współrzędnych czynników jakościowych oraz na stworzeniu siatki współrzędnych dla trzeciego parametru wyrażonego za pomocą średnicy albo powierzchni koła. Za pomocą tego układu rozważane są różne możliwości oraz dokonania wyboru rozwiązania, które jest najlepsze i opracowanie strategii postępowania dla tego rozwiązania. Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2013 - to zawody reprezentacji młodzieżowych w których grają zawodnicy poniżej 21 roku życia z poszczególnych krajów europejskich. Mecze w ramach rozgrywek odbywają się od marca 2011 roku do września 2012 i mają na celu wyłonienie najlepszych młodzieżowych drużyn w Europie, które wezmą udział w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w roku 2013 w Izraelu. Grupy w których rywalizują poszczególne drużny zostały ustalone w wyniku losowania, które odbyło się 3 lutego 2011 w mieście Nyon.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Związek Księgarzy Polskich – stowarzyszenie właścicieli i pracowników księgarń polskich. Zostało założone w roku 1908 jako efekt pierwszego zjazdu polskich księgarzy z zaboru rosyjskiego, który odbył się 9-10 grudnia 1907. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości weszły do niego lokalne organizacje z wszystkich 3 zaborów. Został rozwiązany w roku 1950, a następnie reaktywowany w roku 1956 pod nazwą Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Rozwiązania Mie - dokładne rozwiązanie problemu rozpraszania światła na sferycznych cząstkach w postaci nieskończonego, ale zbieżnego szeregu. Rozwiązania Mie dają informacje o ilości promieniowania zaabsorbowanego lub rozproszonego przez cząstkę. Właściwości rozproszeniowe cząstki obliczone zgodnie z tym rozwiązaniem noszą kolokwialną (ale nieprawidłową) nazwę rozpraszanie Mie.

  Dodano: 25.10.2011. 13:04  


  Najnowsze